Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Ochrana přírody

Horolezectví je tradičně spojeno s pohybem v přírodě.  Mezi jeho základní hodnoty patří šetrné chování k přírodě, aby skály zůstaly zachovány pro další generace.

 

Většina skalních oblastí ČR se nachází v chráněných územích, v nichž je provozování horolezectví vázáno na souhlas orgánů ochrany přírody a dodržování jimi stanovených podmínek. 

 

ČHS spolupracuje s orgány ochrany přírody a má s nimi uzavřené dohody o spolupráci: 

Dohoda o spolupráci s AOPK ČR

Dohoda o spolupráci s NP České Švýcarsko

 

Činnost ČHS v oblasti ochrany přírody je zaměřena především na:

  • vyjednávání povolení a podmínek lezení v chráněných územích
  • informování lezecké veřejnosti o možnostech a podmínkách horolezectví ve skalních oblastech
  • realizaci podmínek stanovených orgány ochrany přírody (značení přístupových cest, instalace informačních tabulí apod.)
  • metodickou a informační činnost týkající se ochrany přírody zejména pro OVK a správce skal.
Přehled povolení lezení v chráněných územích

Zvláště chráněná území - základní informace 

Jednotlivé typy zvláště chráněných území (ZCHÚ) a základní podmínky, které se k nim váží, stanovuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Další podmínky a omezení mohou být uvedeny v bližších ochranných podmínkách jednotlivých ZCHÚ.

  • Národní park (NP) - velkoplošné ZCHÚ s nejvyšším stupněm ochrany, příslušným orgánem OP je správa NP. Provozování horolezectví je zakázáno zákonem, další omezení mohou být stanoveny v bližších ochranných podmínkách NP.
  • Chráněná krajinná oblast (CHKO) - velkoplošné ZCHÚ, které v sobě zahrnuje řadu menších ZCHÚ s nejrůznějšími stupni ochrany; příslušným orgánem OP je správa CHKO. Provozování horolezectví v CHKO není zákonem zakázáno, ale zákazy či omezení může být stanoveny v bližších ochranných podmínkách. 
  • Národní přírodní rezervace (NPR) - ZCHÚ s vysokým stupněm ochrany. Orgánem OP je obvykle správa CHKO. Provozování horolezectví v NPR je zakázáno zákonem, další omezení mohou být stanovena v bližších ochranných podmínkách.  
  • Přírodní rezervace (PR) - malé ZCHÚ, příslušným orgánem OP je ten, na jehož území se NPR nachází; může to být správa CHKO, krajský úřad, nebo i obec s pověřenou působností. Provozování horolezectví není zákonem zakázáno, ale zákazy či omezení mohou být stanoveny v bližších ochraných podmínkách.
  • Národní přírodní památka (NPP) - malé ZCHÚ, viz PR.  
  • Přírodní památka (PP) - malé ZCHÚ, viz PR a NPP

seminář k ochraně přírody a horolezectví, Semihorky 2018

Seminář OP a horolezectví - pozvánka

OP a horolezectví - J. Hušek

Údržba skal - B.Valentová

Zahraniční zkušenosti - B. Valentová

Labské pískovce - J. Holešinská, J. Pleticha

Broumovsko - H. Heinzalová

Český ráj - P. Kořínek

Horolezectví a hnízdění - V. Sojka

KRNAP - B.Landová

V Sedmihorkách se uskutečnil seminář věnovaný horolezectví a ochraně přírody - článek

Seminář k ochraně přírody a horolezectví, Praha 2011

ČHS a údržba skalních oblastí 

Horolezectví a OP

Horolezectví a právo životního prostředí

Mikroreliéf a terén

Vyjednávání s OP

Vývoj a trendy horolezectví

Zajímavé články

Výstavba ferraty na Kočičích skalách v Jizerských horách zrušena

27. 05. 2011

Dne 27.5. 2011 nám Krajské ředitelství Liberec Lesů ČR, s.p., sdělilo, že záměr vybudovat na Kočičích kamenech v Jizerských horách ...

Obnovené povolení pro NPR Bořeň

12. 04. 2011

Správa CHKO České středohoří vydala na základě žádosti ČHS výjimku, na základě které je opět možno provozovat horolezectví v NPR Bořeň. ...

Povolení lezení v lokalitě Pět kostelů v Beskydech

11. 04. 2011

Na základě žádosti ČHS vydala Správa CHKO Beskydy rozhodnutí, kterým povoluje provozování horolezectví v lokalitě Pět kostelů v Národní ...

Dočasné uzavírky skal z důvodu hnízdění ptactva

21. 03. 2011

Začíná lezecká sezóna a spolu s ní i sezóna hnízdění ptactva, kvůli kterému budou jako obvykle dočasně uzavřeny některé skalní objekty ...

Pozvánka na seminář Ochrana přírody a horolezectví

03. 03. 2011

Český horolezecký svaz spolu s Agenturou ochrany přírody a krajiny pořádají seminář věnovaný vztahu ochrany přírody a horolezectví. ...

Lyžování ve volném terénu v Krkonoších

04. 02. 2011

Možnosti pro skialpinismus a obecně lyžování ve volném terénu jsou v Krkonoších poměrně omezené, a to i přesto, že KRNAP otevřel v ...

Správa KRNAP jde vstříc skialpinistům

14. 10. 2010

TISKOVÁ ZPRÁVA Vrchlabí 13. října 2010 Správa KRNAP jde vstříc skialpinistům Na území Krkonošského ...

Povolení lezení v Lokalitě Trůn na Pálavě a v pražských lokalitách

06. 09. 2010

Nová povolení lezení Dne 1.9. 2010 nabylo právní moci povolení lezení v pražských lokalitách, tj. v Přírodní ...

Povolení lezení v PR Žďár

16. 08. 2010

13.8. 2010 nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, na základě kterého je možno provozovat horolezectví v ...

Povolení lezení v NPR Kaňon Labe

29. 07. 2010

Povolení lezení v Národní přírodní rezervaci Kaňon Labe Dne 29.7. 2010 nabylo právní moci rozhodnutí, kterým Správa CHKO Labské ...

Povolení lezení na Tupadelských skalách

14. 07. 2010

Na základě žádosti ČHS z dubna 2010 bylo získáno povolení k lezení na skalách v lokalitě Přírodní památka Tupadelské skály v Plzeňském ...

Jednání o podmínkách lezení v Labských pískovcích

23. 06. 2010

Jednání ohledně lezení v Labských pískovcích V úterý 22.6. 2010 se konalo setkání zástupců ČHS, Správy CHKO Labské pískovce, ...

Nové zprávy týkající se ochrany přírody

16. 06. 2010

Informace z oblasti ochrany přírody Činnost ČHS v oblasti ochrany přírody je v tomto roce intenzivní: Jednáme s Krkonošským národním ...

Vyhlášení NPR Kaňon Labe

20. 05. 2010

Dnem 1.6. 2010 nabývá účinnosti vyhláška č. 142/2010 Sb. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kaňon Labe a stanovení jejích bližších ...

Povolení lezení na Goethově skalce v Karlovarském kraji

30. 03. 2010

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje je s účinností od 31.3. 2010 obnoveno povolení lezení na Goethově ...

první | | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | poslední