Facebook

Český horolezecký svaz

Ochrana přírody

Horolezectví je tradičně spojeno s pohybem v přírodě.  Mezi jeho základní hodnoty patří šetrné chování k přírodě, aby skály zůstaly zachovány pro další generace.

 

Většina skalních oblastí ČR se nachází v chráněných územích, v nichž je provozování horolezectví vázáno na souhlas orgánů ochrany přírody a dodržování jimi stanovených podmínek. 

Přehled povolení lezení v chráněných územích

 

ČHS spolupracuje s orgány ochrany přírody a má s nimi uzavřené dohody o spolupráci: 

Dohoda o spolupráci s AOPK ČR

Dohoda o spolupráci s NP České Švýcarsko

 

 

Činnost ČHS v oblasti ochrany přírody 

▸ vyjednávání povolení a podmínek lezení v chráněných územích

 

▸ informování lezecké veřejnosti o možnostech a podmínkách horolezectví ve skalních oblastech

 

▸ realizaci podmínek stanovených orgány ochrany přírody (značení přístupových cest, instalace informačních tabulí apod.)

 

▸ metodickou a informační činnost týkající se ochrany přírody zejména pro OVK a správce skal.

 

 

Zvláště chráněná území - základní informace 

Jednotlivé typy zvláště chráněných území (ZCHÚ) a základní podmínky, které se k nim váží, stanovuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Další podmínky a omezení mohou být uvedeny v bližších ochranných podmínkách jednotlivých ZCHÚ.

 

Národní park (NP)

Velkoplošné ZCHÚ s nejvyšším stupněm ochrany, příslušným orgánem OP je správa NP. Provozování horolezectví je zakázáno zákonem, další omezení mohou být stanoveny v bližších ochranných podmínkách NP.

 

Chráněná krajinná oblast (CHKO)

Velkoplošné ZCHÚ, které v sobě zahrnuje řadu menších ZCHÚ s nejrůznějšími stupni ochrany; příslušným orgánem OP je správa CHKO. Provozování horolezectví v CHKO není zákonem zakázáno, ale zákazy či omezení může být stanoveny v bližších ochranných podmínkách. 

 

Národní přírodní rezervace (NPR)

ZCHÚ s vysokým stupněm ochrany. Orgánem OP je obvykle správa CHKO. Provozování horolezectví v NPR je zakázáno zákonem, další omezení mohou být stanovena v bližších ochranných podmínkách.  

 

Přírodní rezervace (PR)

Malé ZCHÚ, příslušným orgánem OP je ten, na jehož území se NPR nachází; může to být správa CHKO, krajský úřad, nebo i obec s pověřenou působností. Provozování horolezectví není zákonem zakázáno, ale zákazy či omezení mohou být stanoveny v bližších ochraných podmínkách.

 

Národní přírodní památka (NPP)

Malé ZCHÚ, viz PR.  

 

Přírodní památka (PP)

Malé ZCHÚ, viz PR a NPP

 

MATERIÁLY ZE seminářŮ k ochraně přírody a horolezectví


Na samostatné stránce Semináře ochrany přírody naleznete materiály prezentované v rámci uplynulých seminářů.

 

 

 


 

Zajímavé články

Povolení lezení na Boreckých skalách v Českém ráji

07. 10. 2011

Českému horolezeckému svazu se podařilo po delších peripetiích získat souhlas k provozování horolezectví v Přírodní památce Borecké ...

Nové povolení lezení pro Český ráj

14. 09. 2011

Na základě žádosti ČHS vydala Správa CHKO Český ráj rozhodnutí obsahující souhlas s provozováním horolezectví na území Chráněné ...

Nová povolení lezení v Českém krasu

13. 09. 2011

Na základě žádosti ČHS vydala Správa CHKO Český kras dvě rozhodnutí, kterými se rozšiřují možnosti provozování horolezectví v této ...

Povolení lezení na skalách PP Dutý kámen v Lužických horách

25. 08. 2011

Na základě žádosti ČHS bylo vydáno rozhodnutí, kterým se opětovně umožňuje provozování horolezectví na skalách Přírodní památky Dutý ...

Podmínky lezení v pražských lokalitách

11. 08. 2011

Upozorňujeme, že výjimka vydaná Magistrátem hlavního města Prahy v roce 2010, na základě které je povoleno provozování horolezectví v ...

Povolení lezení pro PR Mrhatina a PR Štamberk a kamenné moře

06. 06. 2011

Krajský úřad Vysočina vydal na základě žádosti ČHS výjimku, na základě které je umožněno provozování horolezectví v Přírodní rezervaci ...

Výstavba ferraty na Kočičích skalách v Jizerských horách zrušena

27. 05. 2011

Dne 27.5. 2011 nám Krajské ředitelství Liberec Lesů ČR, s.p., sdělilo, že záměr vybudovat na Kočičích kamenech v Jizerských horách ...

Obnovené povolení pro NPR Bořeň

12. 04. 2011

Správa CHKO České středohoří vydala na základě žádosti ČHS výjimku, na základě které je opět možno provozovat horolezectví v NPR Bořeň. ...

Povolení lezení v lokalitě Pět kostelů v Beskydech

11. 04. 2011

Na základě žádosti ČHS vydala Správa CHKO Beskydy rozhodnutí, kterým povoluje provozování horolezectví v lokalitě Pět kostelů v Národní ...

Dočasné uzavírky skal z důvodu hnízdění ptactva

21. 03. 2011

Začíná lezecká sezóna a spolu s ní i sezóna hnízdění ptactva, kvůli kterému budou jako obvykle dočasně uzavřeny některé skalní objekty ...

Pozvánka na seminář Ochrana přírody a horolezectví

03. 03. 2011

Český horolezecký svaz spolu s Agenturou ochrany přírody a krajiny pořádají seminář věnovaný vztahu ochrany přírody a horolezectví. ...

Lyžování ve volném terénu v Krkonoších

04. 02. 2011

Možnosti pro skialpinismus a obecně lyžování ve volném terénu jsou v Krkonoších poměrně omezené, a to i přesto, že KRNAP otevřel v ...

Správa KRNAP jde vstříc skialpinistům

14. 10. 2010

TISKOVÁ ZPRÁVA Vrchlabí 13. října 2010 Správa KRNAP jde vstříc skialpinistům Na území Krkonošského ...

Povolení lezení v Lokalitě Trůn na Pálavě a v pražských lokalitách

06. 09. 2010

Nová povolení lezení Dne 1.9. 2010 nabylo právní moci povolení lezení v pražských lokalitách, tj. v Přírodní ...

Povolení lezení v PR Žďár

16. 08. 2010

13.8. 2010 nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, na základě kterého je možno provozovat horolezectví v ...

první | | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | poslední

Instagram

Instagram Horosvaz