Facebook

Český horolezecký svaz

Kontrola v Teplických skalách - výzva

Kontrola v Teplických skalách - výzva
13. 11. 2015 | Rubrika: Ochrana přírody

Na konci srpna letošního roku proběhla v oblasti Teplických skal kontrola zaměřená na dodržování základních ochranných podmínek národní přírodní rezervace a podmínek platného vyhrazení horolezeckých terénů v národní přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály (rozhodnutí z roku 2014), kterou provedli pracovníci Správy CHKO Broumovsko.

DSC_0640 

Při kontrole bylo zjištěno, že v oblasti Amfiteátru, v těsné blízkosti skalních věží a na vrcholcích skal, byly v roce 2014 nebo 2013 pokáceny a vyřezány více než tři desítky stromů (smrky, jedle, borovice). Pokácené stromy byly ponechány na místě, smrkové kmeny byly následně napadeny kůrovci.

DSC_0643DSC_0650DSC_0656DSC_0666 

Z posouzení situace vyplynulo, že stromy byly s největší pravděpodobností pokáceny v souvislosti s prováděním horolezecké činnosti za účelem odclonění a očištění skal a zajištění jejich suchého povrchu za účelem zlepšení možností jejich horolezeckého využívání a pravděpodobně také za účelem provádění prvovýstupů. O aktivním využívání tohoto horolezeckého terénu svědčily vyšlapané stezičky, obnažený písek pod skalami, stopy magnézia na chytech apod.

 

Zjištěné skutečnosti považuje Správa CHKO Broumovsko za porušení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to konkrétně ustanovení § 29 písm. f) zákona, protože nebyla dodržena podmínka č. 1 a) platného rozhodnutí o vyhrazení horolezeckých terénů, která nedovoluje odstraňovat v povolených horolezeckých terénech dřeviny v blízkosti skal i jinde. Pachatel přestupku je k datu sepsání protokolu o kontrole neznámý.

 

Toto chování může mít za následek nejen sankcionování jednotlivců, kteří se ho dopouštějí, ale může mít negativní dopad i na celkové možnosti a podmínky lezení, které s orgány ochrany přírody a vlastníky vyjednáváme.

 

Takovou situaci si nikdo z nás nepřeje, a proto upozorňujeme: Poškozování vegetace, zejména kácení stromů a keřů na přístupových cestách, u paty skal či na skalách obecně za účelem prosvětlení skalní stěny a jejího vysušení je zakázáno.

 

Vegetace ve skalách a na skalách má přednost před právem lezce na lezení i na prvovýstup. Pokud nejsou podmínky pro lezení a pro prvovýstup ideální, nelze je – bez souhlasu orgánu ochrany přírody a vlastníka pozemků – svévolně zlepšovat poškozováním a likvidací stromů, keřů a rostlin. Chovejme se ve skalách jako hosté na návštěvě, ne jako bezohlední uzurpátoři, a respektujme desetiletí starou zásadu horolezectví: „Respektuj a šetři skálu a chraň přírodní prostředí, aby bylo zachováno neporušené budoucím generacím.“  

 

Jiří Škop, předseda Oblastní vrcholové komise Broumovsko 

Instagram

Instagram Horosvaz