Facebook

Český horolezecký svaz

Trenéři ČHS

Základní informace o trenérských kvalifikacích

Trenér ČHS je tělovýchovný pedagog odborně vzdělaný tak, aby mohl připravovat lezce ke zvyšování sportovní výkonnosti v rámci etických norem. Osvojil si teorii a didaktiku sportovního tréninku, které jsou předpokladem pro získání příslušné trenérské licence.

 

V oblasti sportovního lezení jsou tři úrovně trenérské kvalifikace:

  • Trenér licence C – oddílový trenér, pracuje především s dětmi a se začínajícími lezci.
  • Trenér licence B – oddílový trenér; trenér sportovních tříd; trenér sportovního centra mládeže, trenér sportovního gymnázia, trenér resortního sportovního centra, asistent reprezentačního trenéra.    
  • Trenér licence A – oddílový trenér, hlavní trenér sportovního centra mládeže, hlavní trenér sportovního gymnázia, hlavní trenér resortního sportovního centra, reprezentační trenér, lektor. 

Organizace trenérského zajištění REPRE VSCM SpS

Kvalifikační řád trenéři sportovního lezení ČHS

Trenéři ČHS - aktualizace k 18.3.2022

 

KALENDÁŘ trenérských kurzů

(zatím nejsou vypsány)

datum název kurzu místo konání propozice
       

doškolování trenérů, prodloužení licence

 

K prodloužení licence je třeba absolvovat doškolovací kurz a/nebo vzdělávací semináře v celkovém součtu: 16 hodin - trenér C

24 hodin - trenér B. Pro trenéry A je vypisován speciální doškolovací kurz.

 

Doškolovací kurz v rozsahu 16 hodin (2 dny), bude vypisován ke konci kalendářního roku. Vzdělávací semináře jsou vypisovány průběžně.

V praxi je možné kurzy a semináře kombinovat:

Trenér C:

1. doškolovací kurz v rozsahu alespoň 16 hodin nebo

2. vzdělávací semináře v celkovém rozsahu alespoň 16 hodin

Trenér B:

1. doškolovací kurz v rozsahu 16 hodin a vzdělávací seminář(e) v celkovém rozsahu alespoň  8 hodin nebo

2. vzdělávací semináře v celkovém rozsahu alespoň 24 hodin

 

KALENDÁŘ DOŠKOLOVACÍCH kurzů a seminářů pro rok 2022

(informace budou během roku postupně doplňovány)

datum název semináře místo odkaz na propozice, přihlášení
on-line Základní principy pohybu - stabilita on-line on-line seminář
22.1. Základní principy pohybu - stabilita (8h) Praha Fyziogym  přihlašovací formulář
28.1. Nastavení ramene při cvičení a ve sportu 1.část (3h)  Praha Fyziogym  přihlašovací formulář
4.2. Nastavení dolních končetin od základů a po sportovní výkon 1.část (3h)  Praha Fyziogym  přihlašovací formulář
18.2. Mobilizace a dynamický střečink (4h)  Praha Fyziogym  přihlašovací formulář
25.2. Nastavení ramene při cvičení a ve sportu 2.část (3h)  Praha Fyziogym  přihlašovací formulář
4.3. Nastavení dolních končetin od základů až po sportovní výkon 2.část (3h)  Praha Fyziogym  přihlašovací formulář
26-27.3. Klíčové prvky lezeckého pohybu (16h)  Praha Fyziogym  přihlašovací formulář
31.3.-2.4. Sympozium sportovní medicíny Kongresové centrum Golf & Spa Kunětická hora, Dříteč

propozice

2.4. Základní principy pohybu - Mobilita (8h)  Praha Fyziogym  přihlašovací formulář
30.4. Rozvoj silových schopností - vlastní váha (8h)  Praha Fyziogym  přihlašovací formulář
7.5. Nastavení ramene při cvičení a ve sportu 3.část (3h)  Praha Fyziogym  přihlašovací formulář
21.5. Nastavení dolních končetin od základů až po sportovní výkon 3.část -3h (podmínkou pro účast je absolvování kurzu Základní principy pohybu-stabilita nebo semináře Nastavení dolních končetin od základů až po sportovní výkon - část 1 a 2) Praha Fyziogym  přihlašovací formulář
22.5.-termín neplatí Vytrvalost jako složka kondice ve nespecifickém tréninku Andrle sport Šumperk

propozice

pozor-z důvodu nezaplnění bude seminář posunut na pozdější termín

4.6.-termín neplatí Trénink síly v lezeckém sportu mimo specifický lezecký trénink Andrle sport Šumperk

propozice

pozor-tento seminář bude posunut na pozdější termín

4.6. Inspirace pro trénink dětí (8h)  Praha Fyziogym  přihlašovací formulář

 

Trenéři mají možnost přihlásit se na vypsané kurzy a semináře kdykoli během 4 let, po které trvá platnost licence, nejpozději však do konce kalendářního roku, v němž platnost licence končí. Po vypršení této lhůty trenér licenci ztrácí a musí znovu splnit veškeré požadavky k získání nové licence (znovu absolvovat celý trenérský kurz). 

Při přihlašování na doškolovací kurzy a vzdělávací semináře bude dána přednost uchazečům, kterým v daném roce licence končí.

 

V případě, že trenér splní podmínky k prodloužení licence dříve než v posledním roce 4 leté lhůty, bude nová lhůta počítána až od roku, ve kterém měla licence vypršet.

 

ŽÁDOSTI O prodloužení licence

O prodloužení licence je nutné žádat e-mailem před jejím vypršením (před koncem kalendářního roku). Do zprávy uveďte vaše jméno, korespondenční adresu, jakou licenci chcete prodloužit a jaké kurzy a semináře jste absolvovali - název a termín kurzu, potvrzení o účasti (certifikát). Po posouzení splnění podmínek vám bude vystavena nová licence a poslána na uvedenou korespondenční adresu.

Žádosti zasílejte na csqo2Zl79bm%C6ej-lIkbW7r