Facebook

Český horolezecký svaz

Trenéři ČHS

Základní informace o trenérských kvalifikacích

Trenér ČHS je tělovýchovný pedagog odborně vzdělaný tak, aby mohl připravovat lezce ke zvyšování sportovní výkonnosti v rámci etických norem. Osvojil si teorii a didaktiku sportovního tréninku, které jsou předpokladem pro získání příslušné trenérské licence.

 

V oblasti sportovního lezení jsou tři úrovně trenérské kvalifikace:

  • Trenér licence C – oddílový trenér, pracuje především s dětmi a se začínajícími lezci.
  • Trenér licence B – oddílový trenér; trenér sportovních tříd; trenér sportovního centra mládeže, trenér sportovního gymnázia, trenér resortního sportovního centra, asistent reprezentačního trenéra.    
  • Trenér licence A – oddílový trenér, hlavní trenér sportovního centra mládeže, hlavní trenér sportovního gymnázia, hlavní trenér resortního sportovního centra, reprezentační trenér, lektor. 

Organizace trenérského zajištění REPRE VSCM SpS

Kvalifikační řád trenéři sportovního lezení ČHS

Trenéři ČHS

 

KALENDÁŘ trenérských kurzů

datum název kurzu místo konání propozice

19.-21.11. - 1.část

18.-19.12. - 2.část

Trenér licence C

Praha

propozice

Přihláška trenér licence C

přihlášení je možné do 31.10.2021

(podmínkou je instruktorská licence pro lezení na umělých stěnách, nebo doložení absolvování obdobného vzdělání v rozsahu 32 hodin)

       

doškolování trenérů, prodloužení licence

 

K prodloužení licence je třeba absolvovat doškolovací kurz a/nebo vzdělávací semináře v celkovém součtu: 16 hodin - trenér C

24 hodin - trenér B. Pro trenéry A je vypisován speciální doškolovací kurz.

 

Doškolovací kurz v rozsahu 16 hodin (2 dny), bude vypisován ke konci kalendářního roku. Vzdělávací semináře jsou vypisovány průběžně.

V praxi je možné kurzy a semináře kombinovat:

Trenér C:

1. doškolovací kurz v rozsahu alespoň 16 hodin nebo

2. vzdělávací semináře v celkovém rozsahu alespoň 16 hodin

Trenér B:

1. doškolovací kurz v rozsahu 16 hodin a vzdělávací seminář(e) v celkovém rozsahu alespoň  8 hodin nebo

2. vzdělávací semináře v celkovém rozsahu alespoň 24 hodin

 

KALENDÁŘ DOŠKOLOVACÍCH kurzů a seminářů pro rok 2021

(informace budou během roku postupně doplňovány)

datum název semináře místo odkaz na propozice, přihlášení
on-line Základní principy pohybu - stabilita on-line on-line seminář
11.9.2021 Základní principy pohybu – stabilita (8h) Fyzio Gym Cooper, Praha Program semináře
1.10.2021 Chodidlo - klíč ke správnému držení těla, (3h) Fyzio Gym Cooper, Praha Program semináře
9.10.2021 Inspirace pro tréning dětí (8h) Fyzio Gym Cooper, Praha

Program semináře

12.10.2021 Strečink a uvolňování, (3h) Fyzio Gym Cooper, Praha

Program semináře

15.10.2021 Zravé kyčle, (3h) Fyzio Gym Cooper, Praha

Program semináře

16.10.2021 Základní principy pohybu - stabilita Fyzio Gym Cooper, Praha

Program semináře

23.10.2021 Základní principy pohybu – mobilita (8h) Fyzio Gym Cooper, Praha Program semináře
3.11.2021 Aplikační centrum Baluo - testování dětí Olomouc Program semináře
5.11.2021 Správné držení těla a stereotypy v běžném životě (3h) Fyzio Gym Cooper, Praha Program semináře
12.11.2021 Turkish get up, (3h) Fyzio Gym Cooper, Praha Program semináře
13.11.2021 Rozvoj silových schopností – vlastní váha (8h) Fyzio Gym Cooper, Praha Program semináře
13.11.2021 Trénink síly v lezeckém sportu mimo specifický lezecký trénink Andrle sport, Šumperk Program semináře
14.11.2021 Osobnost trenéra, psychohygiena, prevence burn-out...
Olomouc propozice
19.11.2021 Prevence zranění ruk, (4h) Fyzio Gym Cooper, Praha Program semináře
20.-21.11.2021 Využití MOXY monitoru v lezeckém tréninku aneb jak optimálně nastavit
trénink síly a vytrvalosti
Praha FTVS  Program semináře
21.11.2021 Stravování Hradec Králové Program semináře
27.11.2021 Klíčové prvky lezeckého pohybu (8h) Fyzio Gym Cooper, Praha Program semináře
3.12.2021 Mobilizace a dynamický strečink, (3h) Fyzio Gym Cooper, Praha Program semináře
10.12.2021 Nastavení ramene při cvičení a ve sportu, (4h) Fyzio Gym Cooper, Praha Program semináře
11.-12.12.2021 Doškolovací kurz pro trenéry C a B Praha, FTVS  propozice

 

Trenéři mají možnost přihlásit se na vypsané kurzy a semináře kdykoli během 4 let, po které trvá platnost licence, nejpozději však do konce kalendářního roku, v němž platnost licence končí. Po vypršení této lhůty trenér licenci ztrácí a musí znovu splnit veškeré požadavky k získání nové licence (znovu absolvovat celý trenérský kurz). 

Při přihlašování na doškolovací kurzy a vzdělávací semináře bude dána přednost uchazečům, kterým v daném roce licence končí.

 

V případě, že trenér splní podmínky k prodloužení licence dříve než v posledním roce 4 leté lhůty, bude nová lhůta počítána až od roku, ve kterém měla licence vypršet.

 

ŽÁDOSTI O prodloužení licence

O prodloužení licence je nutné žádat e-mailem před jejím vypršením (před koncem kalendářního roku). Do zprávy uveďte vaše jméno, korespondenční adresu, jakou licenci chcete prodloužit a jaké kurzy a semináře jste absolvovali - název a termín kurzu, potvrzení o účasti (certifikát). Po posouzení splnění podmínek vám bude vystavena nová licence a poslána na uvedenou korespondenční adresu.

Žádosti zasílejte na csqo2Zl79bm%C6ej-lIkbW7r