Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Trenéři ČHS

Kalendář trenérských - doškolovacích kurzů a seminářů

základní informace

Trenér sportovního lezení ČHS je odborně vzdělaný tak, aby mohl připravovat lezce ke zvyšování sportovní výkonnosti v rámci etických norem. Osvojil si teorii a didaktiku sportovního tréninku, které jsou předpokladem pro získání příslušného Trenérského vzdělání.

 

trenérské vzdělání

Členům ČHS, kteří úspěšně absolvují kurz trenérského vzdělání u ČHS, je vystaveno osvědčení o dosaženém Trenérském vzdělání. Osvědčení je dokladem o trenérské odbornosti. Platnost Trenérského vzdělání (od úrovně C2 a výše) není časově omezena, nezaniká s ukončením platnosti členství v ČHS, ani s ukončením platnosti trenérské licence.

 

Trenérská licence

Trenérskou licenci příslušné úrovně udělí ČHS členům ČHS, kteří splní podmínky uvedené v Trenérském řádu. Trenérská licence je oprávnění k výkonu trenérské činnosti v ČHS. Licence je platná 5 let, a to vždy do 31.12. Počítá se od roku, ve kterém trenér licenci získal. Licence je platná pouze s platným členstvím v ČHS. Trenéři prokazují platnost své licence prostřednictvím průkazu ČHS.

 

V oblasti sportovního lezení jsou tyto čtyři úrovně trenérských licencí:

  • Trenér licence C1 – je zaměřen především na práci se začínajícími lezci, tj. je oprávněn působit zejména v oddíle ČHS a v SpS. Pracuje vždy pod dohledem trenéra s vyšší licencí.
  • Trenér licence C2 – je zaměřen především na práci se začínajícími lezci, tj. je oprávněn působit zejména v oddíle ČHS, v SpS nebo jako asistent trenéra s vyšší Trenérskou licencí.
  • Trenér licence B – je oprávněn působit jako trenér reprezentačního družstva, trenér VSCM, SCM, SpS a trenér v oddíle ČHS. Dále je oprávněn dozorovat a řídit práci svěřených trenérů C2, C1
  • Trenér licence A – je oprávněn působit jako trenér reprezentačního družstva, trenér VSCM, SCM, SpS a trenér v oddíle ČHS. Dále je oprávněn dozorovat a řídit práci svěřených trenérů B, C2, C1 a podílet se na rozvoji trenérů s nižšími úrovněmi licencí

 

prodloužení licence

Trenérskou licenci je možné opakovaně prodlužovat na dalších 5 let. Pro prodloužení licence je potřeba splnit podmínky dle Trenérského řádu, absolvovat doškolení organizované KSL, nebo vzdělávací semináře schválené KSL. Dále je potřeba doložit požadovanou praxi. Nová 5ti letá platnost licence, začíná běžet v okamžiku, kdy trenér doloží splnění podmínek pro prodloužení.

 

Trenéři mají možnost přihlásit se na vypsané kurzy a semináře kdykoli během 5ti leté lhůty, po kterou trvá platnost licence, nejpozději však do konce kalendářního roku, v němž platnost licence končí. Po vypršení této lhůty trenér licenci ztrácí a musí znovu splnit veškeré požadavky k obnovení licence.

 

Trenéři, kteří získali licenci dle předchozího Kvalifikačního řádu platného do 21.9.2022, mohou požádat o její prodloužení za podmínek stanovených původním dokumentem až do 31.12.2023.

 

O prodloužení licence je nutné žádat e-mailem, nejpozději před jejím vypršením (před koncem kalendářního roku). Do zprávy uveďte vaše jméno, datum narození, jakou licenci chcete prodloužit a jaké kurzy a semináře jste absolvovali - název a termín kurzu, potvrzení o účasti (certifikát). Po posouzení splnění podmínek vám pošleme e-mailem vyjádření o prodloužení licence.

Žádosti zasílejte na vzdelavani@horosvaz.cz

 

Trenérský řád sportovního lezení ČHS - platný od 22.9.2022

Kvalifikační řád pro trenéry sportovního lezení ČHS - platný do 21.9.2022

Organizace trenérského zajištění REPRE VSCM SpS