Facebook

Český horolezecký svaz

Ochrana přírody

Horolezectví je tradičně spojeno s pohybem v přírodě.  Mezi jeho základní hodnoty patří šetrné chování k přírodě, aby skály zůstaly zachovány pro další generace.

 

Většina skalních oblastí ČR se nachází v chráněných územích, v nichž je provozování horolezectví vázáno na souhlas orgánů ochrany přírody a dodržování jimi stanovených podmínek. 

Přehled povolení lezení v chráněných územích

 

ČHS spolupracuje s orgány ochrany přírody a má s nimi uzavřené dohody o spolupráci: 

Dohoda o spolupráci s AOPK ČR

Dohoda o spolupráci s NP České Švýcarsko

 

 

Činnost ČHS v oblasti ochrany přírody 

▸ vyjednávání povolení a podmínek lezení v chráněných územích

 

▸ informování lezecké veřejnosti o možnostech a podmínkách horolezectví ve skalních oblastech

 

▸ realizaci podmínek stanovených orgány ochrany přírody (značení přístupových cest, instalace informačních tabulí apod.)

 

▸ metodickou a informační činnost týkající se ochrany přírody zejména pro OVK a správce skal.

 

 

Zvláště chráněná území - základní informace 

Jednotlivé typy zvláště chráněných území (ZCHÚ) a základní podmínky, které se k nim váží, stanovuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Další podmínky a omezení mohou být uvedeny v bližších ochranných podmínkách jednotlivých ZCHÚ.

 

Národní park (NP)

Velkoplošné ZCHÚ s nejvyšším stupněm ochrany, příslušným orgánem OP je správa NP. Provozování horolezectví je zakázáno zákonem, další omezení mohou být stanoveny v bližších ochranných podmínkách NP.

 

Chráněná krajinná oblast (CHKO)

Velkoplošné ZCHÚ, které v sobě zahrnuje řadu menších ZCHÚ s nejrůznějšími stupni ochrany; příslušným orgánem OP je správa CHKO. Provozování horolezectví v CHKO není zákonem zakázáno, ale zákazy či omezení může být stanoveny v bližších ochranných podmínkách. 

 

Národní přírodní rezervace (NPR)

ZCHÚ s vysokým stupněm ochrany. Orgánem OP je obvykle správa CHKO. Provozování horolezectví v NPR je zakázáno zákonem, další omezení mohou být stanovena v bližších ochranných podmínkách.  

 

Přírodní rezervace (PR)

Malé ZCHÚ, příslušným orgánem OP je ten, na jehož území se NPR nachází; může to být správa CHKO, krajský úřad, nebo i obec s pověřenou působností. Provozování horolezectví není zákonem zakázáno, ale zákazy či omezení mohou být stanoveny v bližších ochraných podmínkách.

 

Národní přírodní památka (NPP)

Malé ZCHÚ, viz PR.  

 

Přírodní památka (PP)

Malé ZCHÚ, viz PR a NPP

 

MATERIÁLY ZE seminářŮ k ochraně přírody a horolezectví


Na samostatné stránce Semináře ochrany přírody naleznete materiály prezentované v rámci uplynulých seminářů.

 

 

 


 

Zajímavé články

Povolení lezení v Adršpašsko-Teplických skalách a Broumovských stěnách

23. 04. 2009

Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko vydala dne 16.4. 2009 dvě rozhodnutí "o vyhrazení terénů pro horolezeckou činnost a ...

Dočasné omezení lezení u Kutné hory v údolí Vrchlice

20. 04. 2009

ČHS obdržel žádost Městského úřadu Kutná hora o dočasné omezení lezení v oblasti údolí Vrchlice, a to v úseku od Vrbového mlýna po ...

Dočasné omezení lezení z důvodů hnízdění ptactva

15. 04. 2009

V některých lokalitách v Labských pískovcích, na Drábských světničkách, na Suchých skalách a v Adršpašských skalách začal platit časově ...

Používání magnézia v CHKO Labské pískovce

15. 04. 2009

Upozornění týkající se používání magnézia v CHKO Labské pískovce V oblasti Labských pískovců (netýká se NP České Švýcarsko!) není ...

Oceněné sportovní výkony roku 2008, horolezecké disciplíny

26. 01. 2009

Komise alpinismu ČHS vyhlašuje výsledky soutěže o nejlepší výkony v horolezeckých disciplínách nesoutěžního charakteru - ...

Dočasné rozšíření uzávěry v Jizerských horách zrušeno

26. 06. 2008

Dočasné rozšíření uzávěry v Jizerských horách (Divá Máří, Strážce Divé Máří, Malá Máří) - viz informace z 6.5.2008 je zrušena - ...

Oznámení o ukončení zákazu lezení v Labských pískovcích

16. 06. 2008

Dnešním dnem jsou všechny dříve zakázané oblasti opět otevřeny. Dočasný zákaz lezení byl požadován s ohledem na nerušené hnízdění ...

Dočasné rozšíření uzávěry v Jizerských horách

06. 05. 2008

Dočasné rozšíření uzávěry v Jizerských horách. S ohledem na nově získané informace rozšiřuje Správa CHKO Jizerské hory dočasnou ...

Omezení v Labských pískovcích

14. 04. 2008

14. 4. 2008: Další zahnízdění sokola.V současné době došlo k dalšímu uzavření části masivu "Růžovského hřebenu" na pravém břehu Labe s ...

Tisková zpráva SCHKO Broumovsko - stanovení termínu začátku provozování horolezectví ve vyhrazených

17. 03. 2008

I přes mírný průběh zimy je horolezení povoleno až od 1. května. V rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 28. července 2005 ...

Magnézium v pravidlech - Ano, či ne?

03. 03. 2008

V souvislosti s problematikou používání magnézia na pískovcových skalách v Čechách ustanovil Výkonný výbor dvě pracovní skupiny, které ...

Dočasná uzávěra v Jizerských horách

27. 02. 2008

Dočasná uzávěra v Jizerských horách (již od tohoto víkendu - 1.března) V rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 19.4.2007 o ...

Dopřejme klid ptákům a zvěři na Broumovsku

25. 04. 2007

V roce 2005, po více než padesáti letech, zahnízdili sokoli také ve skalním masívu Chrámových stěn v Teplických skalách, které patří ...

Dočasný zákaz lezení v Ostrově

23. 04. 2007

O tomto víkendu se objevilo další hnízdiště sokola stěhovavého. Z tohoto důvodu stráž OP vyhlásila dočasný zákaz lezení v ...

Dočasné omezení lezení v Labských pískovcích

22. 03. 2007

Oznamujeme vám tímto dočasný zákaz lezení z důvodu ohrožení vzácného živočich /sokola stěhovavého/ v oblasti Labských pískovců Dolní ...

první | | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | další | poslední

Instagram

Instagram Horosvaz