Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Ochrana přírody

Horolezectví je tradičně spojeno s pohybem v přírodě.  Mezi jeho základní hodnoty patří šetrné chování k přírodě, aby skály zůstaly zachovány pro další generace.

 

Většina skalních oblastí ČR se nachází v chráněných územích, v nichž je provozování horolezectví vázáno na souhlas orgánů ochrany přírody a dodržování jimi stanovených podmínek. 

Přehled povolení lezení v chráněných územích

 

ČHS spolupracuje s orgány ochrany přírody a má s nimi uzavřené dohody o spolupráci: 

Dohoda o spolupráci s AOPK ČR

Dohoda o spolupráci s NP České Švýcarsko

 

 

Činnost ČHS v oblasti ochrany přírody 

▸ vyjednávání povolení a podmínek lezení v chráněných územích

 

▸ informování lezecké veřejnosti o možnostech a podmínkách horolezectví ve skalních oblastech

 

▸ realizaci podmínek stanovených orgány ochrany přírody (značení přístupových cest, instalace informačních tabulí apod.)

 

▸ metodickou a informační činnost týkající se ochrany přírody zejména pro OVK a správce skal.

 

 

Zvláště chráněná území - základní informace 

Jednotlivé typy zvláště chráněných území (ZCHÚ) a základní podmínky, které se k nim váží, stanovuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Další podmínky a omezení mohou být uvedeny v bližších ochranných podmínkách jednotlivých ZCHÚ.

 

Národní park (NP)

Velkoplošné ZCHÚ s nejvyšším stupněm ochrany, příslušným orgánem OP je správa NP. Provozování horolezectví je zakázáno zákonem, další omezení mohou být stanoveny v bližších ochranných podmínkách NP.

 

Chráněná krajinná oblast (CHKO)

Velkoplošné ZCHÚ, které v sobě zahrnuje řadu menších ZCHÚ s nejrůznějšími stupni ochrany; příslušným orgánem OP je správa CHKO. Provozování horolezectví v CHKO není zákonem zakázáno, ale zákazy či omezení může být stanoveny v bližších ochranných podmínkách. 

 

Národní přírodní rezervace (NPR)

ZCHÚ s vysokým stupněm ochrany. Orgánem OP je obvykle správa CHKO. Provozování horolezectví v NPR je zakázáno zákonem, další omezení mohou být stanovena v bližších ochranných podmínkách.  

 

Přírodní rezervace (PR)

Malé ZCHÚ, příslušným orgánem OP je ten, na jehož území se NPR nachází; může to být správa CHKO, krajský úřad, nebo i obec s pověřenou působností. Provozování horolezectví není zákonem zakázáno, ale zákazy či omezení mohou být stanoveny v bližších ochraných podmínkách.

 

Národní přírodní památka (NPP)

Malé ZCHÚ, viz PR.  

 

Přírodní památka (PP)

Malé ZCHÚ, viz PR a NPP

 

MATERIÁLY ZE seminářŮ k ochraně přírody a horolezectví


Na samostatné stránce Semináře ochrany přírody naleznete materiály prezentované v rámci uplynulých seminářů.

 

 

 


 

Zajímavé články

Upozornění na uzavírky skal kvůli hnízdění v roce 2023

23. 02. 2023

Informace v článku jsou průběžně aktualizovány,   Prosíme, abyste i v letošním roce respektovali uzavírky skal, jejichž cílem je ...

Upozornění na uzavřené skalní oblasti na Slovensku

28. 04. 2023

Kolegové z JAMESu nás upozornili, že se jim dosud nepodařilo vyjednat povolení lezení pro některé oblíbené lezecké oblasti na Slovensku ...

V květnu začíná lezecká sezona v Ádru a Teplických skalách

21. 04. 2023

Prvního května se po "zimním spánku" otevírají některé lezecké sektory v Ádru a v Teplicích, tedy na území Národní přírodní rezervace ...

Respektovat pravidla a stanovené podmínky lezení je potřeba!

06. 04. 2023

Rozjíždí se lezecká sezona a velikonoční volno, navzdory spíše zimnímu počasí, přiláká do skal spoustu natěšených lezců. Na místě je ...

Nové povolení pro Zlatník v Českém středohoří

16. 03. 2023

V březnu nabylo právní moci nové povolení lezení na území Národní přírodní rezervace Zlatník v Českém středohoří.    Povolení platí až ...

Uzavírky v Labských pískovcích

23. 02. 2023

Uzavírky v Labských pískovcích v roce 2023 z důvodu hnízdění sokola stěhovavého a čápa černého.   Blíží se Velikonoce a s ním i lezecké ...

Nové povolení lezení pro pražské oblasti

14. 02. 2023

V únoru nabylo právní moci opatření obecné povahy povolující lezení ve skalních oblastech na území Prahy.  Pro lezezní jsou otevřeny ...

Granty na údržbu skal v roce 2022

25. 01. 2023

V roce 2022, stejně jako v předchozích letech, bylo možno využít granty ČHS na údržbu skalních oblastí. O granty mohly požádat nejen ...

Vyhlášení grantů ČHS na údržbu skal na rok 2023

20. 01. 2023

ČHS vyhlašuje granty na údržbu skalních oblastí v roce 2023. O grant mohou požádat oddíly a členové ČHS (starší 18 let), včetně členů ...

Informace týkající se pražských lezeckých oblastí, Zlatníku, Kočičích skal a lomu v Lažánkách

11. 01. 2023

V roce 2022 probíhalo několik jednání o nových povoleních lezení v chráněných územích, která se ale nepodařilo dokončit. Dotčené ...

Nové povolení pro Tiské stěny

06. 01. 2023

Těsně před koncem roku 2022 nabylo právní moci nové povolení lezení na území přírodní památky Tiské stěny v Labských pískovcích.    ...

Nové povolení pro Pět kostelů v Beskydech

04. 01. 2023

Od 1. ledna 2023 platí nové povolení lezení pro oblast Pět skal, která je součástí Národní přírodní rezervace Pulčín Hradisko v ...

Skalní řícení ve Větrušické rokli u Prahy

13. 12. 2022

Na území Národní přírodní památky Větrušické rokle, která se nachází kousek od Prahy na pravém břehu Vltavy, došlo v říjnu k poměrně ...

Skály ČR: zobrazují se čekající cesty

21. 11. 2022

V rámci rozvoje databáze Skály ČR českého horolezeckého svazu bylo na webových stránkách zprovozněno okamžité zobrazování nově ...

Situace v NP České Švýcarsko

08. 08. 2022

Aktualizace - situace od 1. do 30. 9. 2022 Pro období od 1. do 30. září platí na území NP České Švýcarsko následující podmínky týkající ...

první | předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | poslední

Instagram

Instagram Horosvaz