Facebook

Český horolezecký svaz

Ochrana přírody

Horolezectví je tradičně spojeno s pohybem v přírodě.  Mezi jeho základní hodnoty patří šetrné chování k přírodě, aby skály zůstaly zachovány pro další generace.

 

Většina skalních oblastí ČR se nachází v chráněných územích, v nichž je provozování horolezectví vázáno na souhlas orgánů ochrany přírody a dodržování jimi stanovených podmínek. 

Přehled povolení lezení v chráněných územích

 

ČHS spolupracuje s orgány ochrany přírody a má s nimi uzavřené dohody o spolupráci: 

Dohoda o spolupráci s AOPK ČR

Dohoda o spolupráci s NP České Švýcarsko

 

 

Činnost ČHS v oblasti ochrany přírody 

▸ vyjednávání povolení a podmínek lezení v chráněných územích

 

▸ informování lezecké veřejnosti o možnostech a podmínkách horolezectví ve skalních oblastech

 

▸ realizaci podmínek stanovených orgány ochrany přírody (značení přístupových cest, instalace informačních tabulí apod.)

 

▸ metodickou a informační činnost týkající se ochrany přírody zejména pro OVK a správce skal.

 

 

Zvláště chráněná území - základní informace 

Jednotlivé typy zvláště chráněných území (ZCHÚ) a základní podmínky, které se k nim váží, stanovuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Další podmínky a omezení mohou být uvedeny v bližších ochranných podmínkách jednotlivých ZCHÚ.

 

Národní park (NP)

Velkoplošné ZCHÚ s nejvyšším stupněm ochrany, příslušným orgánem OP je správa NP. Provozování horolezectví je zakázáno zákonem, další omezení mohou být stanoveny v bližších ochranných podmínkách NP.

 

Chráněná krajinná oblast (CHKO)

Velkoplošné ZCHÚ, které v sobě zahrnuje řadu menších ZCHÚ s nejrůznějšími stupni ochrany; příslušným orgánem OP je správa CHKO. Provozování horolezectví v CHKO není zákonem zakázáno, ale zákazy či omezení může být stanoveny v bližších ochranných podmínkách. 

 

Národní přírodní rezervace (NPR)

ZCHÚ s vysokým stupněm ochrany. Orgánem OP je obvykle správa CHKO. Provozování horolezectví v NPR je zakázáno zákonem, další omezení mohou být stanovena v bližších ochranných podmínkách.  

 

Přírodní rezervace (PR)

Malé ZCHÚ, příslušným orgánem OP je ten, na jehož území se NPR nachází; může to být správa CHKO, krajský úřad, nebo i obec s pověřenou působností. Provozování horolezectví není zákonem zakázáno, ale zákazy či omezení mohou být stanoveny v bližších ochraných podmínkách.

 

Národní přírodní památka (NPP)

Malé ZCHÚ, viz PR.  

 

Přírodní památka (PP)

Malé ZCHÚ, viz PR a NPP

 

MATERIÁLY ZE seminářŮ k ochraně přírody a horolezectví


Na samostatné stránce Semináře ochrany přírody naleznete materiály prezentované v rámci uplynulých seminářů.

 

 

 


 

Zajímavé články

KUP SAMOLEPKU A PODPOŘ ČESKÉ ŠVÝCARSKO

15. 09. 2022

Na fesťáku v Teplicích jsme zahájili prodej samolepek na podporu NP České Švýcarsko, které nyní můžete koupit také v kanceláři ČHS či ...

Situace v NP České Švýcarsko

08. 08. 2022

Aktualizace - situace od 1. do 30. 9. 2022 Pro období od 1. do 30. září platí na území NP České Švýcarsko následující podmínky týkající ...

Čáp černý v Labáku

01. 08. 2022

Aktualizace 9. 8. 2022 - čápata jsou stále na hnízdě, uzavírka je prodloužena do 15. srpna!   Čáp černý na pravém břehu Labe dosud ...

Požár v NP České Švýcarsko

28. 07. 2022

Zřejmě nikomu neunikly události z Národního parku České Švýcarsko, kde od neděle 24. července zuří lesní požár ohromného rozsahu. Na ...

V Ostrově se uskutečnil seminář zaměřený na osazování fixního jištění

08. 06. 2022

V sobotu 20. 5. 2022 proběhl v Ostrově v Labských pískovcích další seminář osazování fixního jištění organizovaný Oblastní vrcholovou ...

Databáze Skály ČR a mapové polygony

22. 02. 2022

Pro databázi Skály ČR jsou polygony důležité proto, že je ochrana přírody stále častěji používá v dokumentech povolujících lezení ve ...

Hnízdění a uzavírky skal v roce 2022

14. 02. 2022

Na této stránce jsou zveřejňovány aktuální informace o lokálních uzavírkách skal z důvodu hnízdění ptactva.  Prosíme, abyste uzavírky ...

Povolení lezení v Českém ráji na dalších 5 let

11. 02. 2022

Tento týden nabylo právní moci rozhodnutí, kterým Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - správa CHKO Český ráj na základě žádosti ČHS ...

Zpráva o grantech na údržbu skalních oblastí v roce 2021

04. 02. 2022

Granty na údržbu skal byly jako každoročně určeny oddílům, členům ČHS i členům oblastních vrcholových komisí, kteří jsou ve svém volném ...

Pravidelné uzavírky v Labských pískovcích kvůli hnízdění

01. 02. 2022

V Labských pískovcích, ale nejen tam, již začíná doba hnízdění ptactva, která je spojena s uzavírkami skal, které mohou být pravidelné, ...

ZÁPIS JEDNÁNÍ S NPČŠ ZE DNE 3.12. 2021

10. 12. 2021

Na začátku prosince se v Děčíně uskutečnilo jednání se Správou NP České Švýcarsko, kterého se za ČHS zúčastnil předseda Oblastní ...

Nové povolení lezení v lokalitě Štamberk

16. 11. 2021

Kraj Vysočina vydal na základě žádosti ČHS nové povolení lezení pro skály na území přírodní rezervace Štamberk a kamenné moře. Povolení ...

Nové povolení lezení - Přílepská skála

10. 11. 2021

Krajský úřad Středočeského kraje vydal nové povolení lezení pro přírodní památku Přílepská skála. Nové povolení se vztahuje jen na ...

Borecké skály - nové povolení lezení

01. 11. 2021

Krajský úřad Libereckého kraje vydal na žádost ČHS rozhodnutí, kterým povoluje lezení na území Přírodní památky Borecké skály na ...

Skály ČR 1.2.0 - inovovaná verze mobilní aplikace

23. 10. 2021

V současné době je zpřístupňována inovovaná verze mobilní aplikace Skály ČR 1.2.0 pro Android a brzy po ní bude následovat verze pro ...

první | předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | poslední

Instagram

Instagram Horosvaz