Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Pravidla lezení

Provozování horolezectví na skalách v ČR je upraveno pravidly lezení. Jedná se o dokumenty ČHS, které jsou pro členy ČHS závazné; měli by je však dodržovat všichni lezci. Důležitá ustanovení pravidel jsou součástí dokumentů, kterými orgány ochrany přírody povolují lezení v chráněných územích. Tato ustanovení jsou pak závazná pro všechny lezce

 

Druhy pravidel lezení

V minulosti existovala různá pravidla lezení pro jednotlivé oblasti. Postupně došlo ke sjednocení, nyní existují troje pravidla lezení:

- Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách

- Pravidla lezení ve skalních oblastech ČR

- Pravidla lezení v oblasti Jizerské hory.

 

Všechna pravidla lezení řeší tyto záležitosti:

- zásady sportovního lezení (lezení vlastní silou, zákaz používání umělých pomůcek apod.)

- šetrné chování k přírodě

- dělání prvovýstupů a osazování jištění

- působnost oblastních vrcholových komisí ČHS

 

Oblastní vrcholové komise mají pravomoc některé zásady pravidel upravit, tj. mohou pravidla zpřesnit, zpřísnit nebo povolit výjimku. Konkrétní úpravy platné pro jednotlivé oblasti najdete na stránkách Oblastní vrcholové komise

 

Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách

Pravidla lezení v pískovcových oblastech v Čechách

platné znění schváleno Výkonným výborem ČHS 12.6.2020

- Tato pravidla jsou spojena s tradičním způsobem lezení na pískovcové skály v Čechách. "Pískovcová" pravidla se nevztahují na moravské pískovce a na několik malých oblastí v Čechách, které jsou svým charakterem podobné spíše skalnímu lezení (např. Přílepská skála ve Středočeském kraji). Pro "pískovcová"pravidla je charakteristický důraz na čistotu lezení (vytváření prvovýstupů výhradně zdola, sporadické fixní jištění a nutnost dojišťování prostřednictvím smyček atd.).

- Pískovcová pravidla pochází ze Saska, kde vznikla s cílem umožnit posouzení a porovnání lezeckých výkonů. Ze Saska se zásady pískovcového lezení postupně rozšířily i do Čech. První pravidla lezení v Sasku formuloval R. Fehrmann v roce 1913. Zásady, že "zemská přitažlivost má být překonávána jen silou lezcovou" a že používání umělých pomůcek (sekání stupů apod.) je nefér, jsou součástí pískovcových pravidel dodnes. Pravidla měla dlouho jen ústní podobu, naše první písemná "pískovcová" pravidla jsou z roku 1958.

 

Pravidla lezení ve skalních oblastech ČR

Pravidla lezení ve skalních oblastech ČR

platné znění schválené Výkonným výborem ČHS 12.6.2020

Tato pravidla jsou historicky mnohem mladší a na rozdíl od "pískovcových" pravidel neobsahují tradiční zásady lezení, což je dáno i tím, že se vztahují na velmi rozdílné oblasti a horniny (žula, vápenec atd.).

 

Pravidla lezení v oblasti Jizerské hory

Pravidla lezení Jizerské hory

platné znění schválené Výkonným výborem ČHS 12.6.2020

V současnosti se jedná o jediná regionální lezecká pravidla, která se svým zaměřením nachází mezi pískovcovými a skalními pravidly, neboť akcentují, stejně jako "pískovcová" pravidla, čístotu lezení, a současně umožňují používání vklíněnců a obdobných jisticích pomůcek.

Instagram

Instagram Horosvaz