Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Databáze skal - návody

obsah

Podmínky lezení

Pokud existují pro lezení v daném sektoru, skále, cestě, nebo oblasti nějaké zvláštní podmínky nad rámec Pravidel lezení, vypíše se na spodu stránky blok nadepsaný Podmínky lezení. V něm jsou heslovitě vypsány důležité podmínky, za kterých lze lézt. Pokud žádné zvláštní podmínky nejsou, je třeba se řídit pouze Pravidly lezení, na které odkazuje stejnojmenný odkaz v řádku odkazů na spodu stránky, a blok Podmínky lezení se vůbec nevypisuje.

 

Dočasná omezení

Pokud existují nějaká dočasná omezení (například kvůli hnízdění ptactva), vypíše se sekce Dočasná omezení, která informuje blíže. Pokud omezení neexistují, blok se nevypisuje.

Obsluha

- V seznamu regionů se kliknutím na modré "v" na pravém kraji každého řádku seznemu rozbalí nebo schová seznam oblasti regionu. Kliknutím na název se skočí region, nebo oblast, reloadem stránky se vše zabalí.

- Kliknutím na Tisknout stránku se rozbalí všechno.

 

- K procházení databází můžete také použít navigační strom vpravo, na mobilním webu se vyvolá ťuknutím na červený roh vpravo nahoře. Navigační strom je vždy tříděný podle abecedy.

 

- K nalezení konkrétního objektu použijte vyhledávací pole vpravo nahoře. Hledáte-li víceslovný název, dejte ho do uvozovek. Př: "Jižní hrana"

 

- Ke každému objektu, piktogramu nebo symbolu je vysvětlivka, která se objeví, když nad ní chvilku podržíte kurzor.

->Top

Mapa regionů a sektorů

mapa-region

 

Na titulní stránce databáze skal je mapa sektorů. Poloha sektoru je polohou fitivního středu skal, patřících do sektoru. Je generovaná dynamicky. To znamená, že každá změna v databázi se v mapě hned projeví. Mapa obsahuje polohy sektorů, barevně kódované podle regionů, do kterých patří. Výchozí zobrazení je Google terén. Pokud chcete raději silniční mapu, najeďte myší na slovo Mapa v levém horním rohu a odznačte Terénní. Při větším přiblížení má smysl přepnout na satelitní mapu tlačítkem vlevo nahoře.

 

stitek-sektor

 

Při najetí kurzorem na kolečko sektoru se v titulku objeví jeho název, při kliknutí vyskočí štítek s informacemi o sektoru. Momentální zákaz nebo hnízdění signalizuje ikona ptáka nebo červené kolečko před názvem, který je zároveň aktivním odkazem na stránku sektoru. Pokud chcete vidět na mapě skály v sektoru, klikněte na jeho název ve štítku. Stránka sektoru obsahuje mapu skal.

Dále jsou tu hvězdičky krásy sektoru, počet skal a cest, hornina, orientační graf obtížností převedených na UIAA a souhrn ikon charakterizujících cesty v sektoru. Dole je velké tlačítko, kterým se spustí navigace k sektoru na mapách Google.

Na mapě lze nechat vyznačit vlastní polohu vlastni-poloha,

otevřít ji v celém okněcele-okno, přepínat mezi obyčejnou, terénní a satelitní a hozením žlutého panáčka na nějaké místo si zobrazíme StreeView, pokud je u toho místa k dispozici. Výchozí zobrazení je terénní mapa.

->Top

 

Mapa sektoru a skal

mapa-skaly2

 

U každého sektoru je mapa skal v něm obsažených, ke kterým jsou souřadnice (fialové špendlíky), navíc tu může být poloha doporučeného parkoviště a stanice veřejné dopravy, pokud jsou u sektoru zadány. Podobně jako u celkové mapy se při najetí kurzorem na špendlík skály, parkoviště nebo stanice, objeví titulek s názvem.

 

stitek_skala

 

Kliknutí vyvolá informační panel, jehož podoba se liší podle druhu objektu. U skály je pořadové číslo, název, hvězdičky kvality, počet cest. Pod tím je orientační graf obtížnosti cest, ikony a zase tlačítko pro spuštění navigace ke skále.

 

U parkoviště a stanice je pouze tlačítko pro vyvolání navigace.

Mapa má opět možnost přepínání mezi typu mezi standardní, terénní a satelitní, výchozí zobrazení je satelitní. Vzhledem k různorodé velikosti sektorů je výchozí přiblížení takové, aby byly i u největších sektorů zobrazeny všechny objekty. To znamená, že u malých sektorů je potřeba si objekty přiblížit.

->Top

Mapy.cz a další u skály.

Na stránce skály je fialová barva špendlíku, odkazujícího na mapu Google signálem, že skála má vlastní GPS souřadnice. Dalším a ještě markantnějším signálem vlastních souřadnic je nápis mapy.cz, který kliknutím zobrazí skálu na turistické mapě. Tento odkaz je generovaný dynamicky, takže se po každé změně nebo přidání souřadnice automaticky upraví. Další údaje v hlavičce jsou názvy velkoplošného a maloplošného chráněného území, ve kterém skála leží, pokud je to relevantní.

skala-GPS

 

Pokud skála vlastní GPS nemá, je špendlík vlevo červený a místo odkazu na mapy.cz má zdvořilou prosbu o zaslání souřadnic

skala-bez-GPS 

 

V seznamu skal v sektoru jsou ikonky signalizující existenci fotografie a souřadnic.

 

ikony

->Top

 

Grafy obtížnosti

graf obtížnosti cestRychlý přehled o obtížnostech cest na skále, v sektoru nebo oblasti poskytují grafy, které udávají poměr cest v jednotlivých obtížnostech přepočítaných na UIAA. Převod je orientační. Necháme-li kurzor nad grafem, v okénku vysvětlivky se objeví počty cest v jednotlivých obtížnostech.

->Top

 

Hodnocení

Každý může formou aknety hodnotit cestu, skálu, sektor a oblast. U oblasti a sektoru lze hodnotit jednak návštěvnost (panáčci), jednak oblíbenost (hvězdičky). Výsledek hodnocení se udává v záhlaví dotyčných stránek zaokrouhleným počtem hvězdiček nebo panáčků a počtem hodnocení, ze kterých se počítal. Počet hodnocení ukazuje na míru relevantnosti.

hodnoceniSvé hodnocení zadáte tak, že táhnete kurzor přes panáčky nebo hvězdičky zleva a jakmile dosáhnete hodnocení, které chcete zadat, kliknete. Z jednoho počítače se dá hodnotit jen jednou. Hodnocením pomáháte dát tip ostatním, kam se vydat a co lézt.

->Top

 

Přidání fotografií skály

Na stránce skály je na spodku stránky "Obrázková galerie" se světle modrým podkladem. Kliknutím na nápis "Vložit nový obrázek" v bílém poli se dají nahrát až tři obrázky najednou a napsat ke každému krátký komentář, případně jméno fotografa. Pokud fotografa nenapíšete, přidáváte fotky anonymně. Chcete-li nahrát víc fotek, postup opakujte.

->Top

Přidání fotografií cesty

Na stránce cesty je na spodku stránky "Obrázková galerie" se světle modrým podkladem. Kliknutím na bíle podložený nápis "Vložit nový obrázek" se dají nahrát až tři obrázky najednou a napsat ke každému krátký komentář, případně jméno fotografa. Pokud fotografa nenapíšete, přidáváte fotky anonymně. Chcete-li nahrát víc fotek, postup opakujte. Fotografie se objevují ve fotogelarii cesty a v online režimu jsou vidět i v mobilní aplikaci Skály ČR.

->Top

 

Petr Jandík, správce databáze skal

Instagram

Instagram Horosvaz