Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Ochrana přírody

Horolezectví je tradičně spojeno s pohybem v přírodě.  Mezi jeho základní hodnoty patří šetrné chování k přírodě, aby skály zůstaly zachovány pro další generace.

 

Většina skalních oblastí ČR se nachází v chráněných územích, v nichž je provozování horolezectví vázáno na souhlas orgánů ochrany přírody a dodržování jimi stanovených podmínek. 

 

ČHS spolupracuje s orgány ochrany přírody a má s nimi uzavřené dohody o spolupráci: 

Dohoda o spolupráci s AOPK ČR

Dohoda o spolupráci s NP České Švýcarsko

 

Činnost ČHS v oblasti ochrany přírody je zaměřena především na:

  • vyjednávání povolení a podmínek lezení v chráněných územích
  • informování lezecké veřejnosti o možnostech a podmínkách horolezectví ve skalních oblastech
  • realizaci podmínek stanovených orgány ochrany přírody (značení přístupových cest, instalace informačních tabulí apod.)
  • metodickou a informační činnost týkající se ochrany přírody zejména pro OVK a správce skal.
Přehled povolení lezení v chráněných územích

Zvláště chráněná území - základní informace 

Jednotlivé typy zvláště chráněných území (ZCHÚ) a základní podmínky, které se k nim váží, stanovuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Další podmínky a omezení mohou být uvedeny v bližších ochranných podmínkách jednotlivých ZCHÚ.

  • Národní park (NP) - velkoplošné ZCHÚ s nejvyšším stupněm ochrany, příslušným orgánem OP je správa NP. Provozování horolezectví je zakázáno zákonem, další omezení mohou být stanoveny v bližších ochranných podmínkách NP.
  • Chráněná krajinná oblast (CHKO) - velkoplošné ZCHÚ, které v sobě zahrnuje řadu menších ZCHÚ s nejrůznějšími stupni ochrany; příslušným orgánem OP je správa CHKO. Provozování horolezectví v CHKO není zákonem zakázáno, ale zákazy či omezení může být stanoveny v bližších ochranných podmínkách. 
  • Národní přírodní rezervace (NPR) - ZCHÚ s vysokým stupněm ochrany. Orgánem OP je obvykle správa CHKO. Provozování horolezectví v NPR je zakázáno zákonem, další omezení mohou být stanovena v bližších ochranných podmínkách.  
  • Přírodní rezervace (PR) - malé ZCHÚ, příslušným orgánem OP je ten, na jehož území se NPR nachází; může to být správa CHKO, krajský úřad, nebo i obec s pověřenou působností. Provozování horolezectví není zákonem zakázáno, ale zákazy či omezení mohou být stanoveny v bližších ochraných podmínkách.
  • Národní přírodní památka (NPP) - malé ZCHÚ, viz PR.  
  • Přírodní památka (PP) - malé ZCHÚ, viz PR a NPP

seminář k ochraně přírody a horolezectví, Semihorky 2018

Seminář OP a horolezectví - pozvánka

OP a horolezectví - J. Hušek

Údržba skal - B.Valentová

Zahraniční zkušenosti - B. Valentová

Labské pískovce - J. Holešinská, J. Pleticha

Broumovsko - H. Heinzalová

Český ráj - P. Kořínek

Horolezectví a hnízdění - V. Sojka

KRNAP - B.Landová

V Sedmihorkách se uskutečnil seminář věnovaný horolezectví a ochraně přírody - článek

Seminář k ochraně přírody a horolezectví, Praha 2011

ČHS a údržba skalních oblastí 

Horolezectví a OP

Horolezectví a právo životního prostředí

Mikroreliéf a terén

Vyjednávání s OP

Vývoj a trendy horolezectví

Zajímavé články

Stanovisko JAMES k úhynu kamzíků v Tatrách

24. 04. 2009

Stanovisko SHS JAMES k úhynu kamzíkov a skialpinizmu v TANAP-e Skialpinistická a horolezecká verejnosť s rozhorčením už niekoľko ...

Povolení lezení v Adršpašsko-Teplických skalách a Broumovských stěnách

23. 04. 2009

Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko vydala dne 16.4. 2009 dvě rozhodnutí "o vyhrazení terénů pro horolezeckou činnost a ...

Dočasné omezení lezení u Kutné hory v údolí Vrchlice

20. 04. 2009

ČHS obdržel žádost Městského úřadu Kutná hora o dočasné omezení lezení v oblasti údolí Vrchlice, a to v úseku od Vrbového mlýna po ...

Dočasné omezení lezení z důvodů hnízdění ptactva

15. 04. 2009

V některých lokalitách v Labských pískovcích, na Drábských světničkách, na Suchých skalách a v Adršpašských skalách začal platit časově ...

Používání magnézia v CHKO Labské pískovce

15. 04. 2009

Upozornění týkající se používání magnézia v CHKO Labské pískovce V oblasti Labských pískovců (netýká se NP České Švýcarsko!) není ...

Oceněné sportovní výkony roku 2008, horolezecké disciplíny

26. 01. 2009

Komise alpinismu ČHS vyhlašuje výsledky soutěže o nejlepší výkony v horolezeckých disciplínách nesoutěžního charakteru - ...

Dočasné rozšíření uzávěry v Jizerských horách zrušeno

26. 06. 2008

Dočasné rozšíření uzávěry v Jizerských horách (Divá Máří, Strážce Divé Máří, Malá Máří) - viz informace z 6.5.2008 je zrušena - ...

Oznámení o ukončení zákazu lezení v Labských pískovcích

16. 06. 2008

Dnešním dnem jsou všechny dříve zakázané oblasti opět otevřeny. Dočasný zákaz lezení byl požadován s ohledem na nerušené hnízdění ...

Dočasné rozšíření uzávěry v Jizerských horách

06. 05. 2008

Dočasné rozšíření uzávěry v Jizerských horách. S ohledem na nově získané informace rozšiřuje Správa CHKO Jizerské hory dočasnou ...

Omezení v Labských pískovcích

14. 04. 2008

14. 4. 2008: Další zahnízdění sokola.V současné době došlo k dalšímu uzavření části masivu "Růžovského hřebenu" na pravém břehu Labe s ...

Tisková zpráva SCHKO Broumovsko - stanovení termínu začátku provozování horolezectví ve vyhrazených

17. 03. 2008

I přes mírný průběh zimy je horolezení povoleno až od 1. května. V rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 28. července 2005 ...

Magnézium v pravidlech - Ano, či ne?

03. 03. 2008

V souvislosti s problematikou používání magnézia na pískovcových skalách v Čechách ustanovil Výkonný výbor dvě pracovní skupiny, které ...

Dočasná uzávěra v Jizerských horách

27. 02. 2008

Dočasná uzávěra v Jizerských horách (již od tohoto víkendu - 1.března) V rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 19.4.2007 o ...

Dopřejme klid ptákům a zvěři na Broumovsku

25. 04. 2007

V roce 2005, po více než padesáti letech, zahnízdili sokoli také ve skalním masívu Chrámových stěn v Teplických skalách, které patří ...

Dočasný zákaz lezení v Ostrově

23. 04. 2007

O tomto víkendu se objevilo další hnízdiště sokola stěhovavého. Z tohoto důvodu stráž OP vyhlásila dočasný zákaz lezení v ...

první | | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | poslední