Facebook

Český horolezecký svaz

Ochrana přírody

Horolezectví je tradičně spojeno s pohybem v přírodě.  Mezi jeho základní hodnoty patří šetrné chování k přírodě, aby skály zůstaly zachovány pro další generace.

 

Většina skalních oblastí ČR se nachází v chráněných územích, v nichž je provozování horolezectví vázáno na souhlas orgánů ochrany přírody a dodržování jimi stanovených podmínek. 

Přehled povolení lezení v chráněných územích

 

ČHS spolupracuje s orgány ochrany přírody a má s nimi uzavřené dohody o spolupráci: 

Dohoda o spolupráci s AOPK ČR

Dohoda o spolupráci s NP České Švýcarsko

 

 

Činnost ČHS v oblasti ochrany přírody 

▸ vyjednávání povolení a podmínek lezení v chráněných územích

 

▸ informování lezecké veřejnosti o možnostech a podmínkách horolezectví ve skalních oblastech

 

▸ realizaci podmínek stanovených orgány ochrany přírody (značení přístupových cest, instalace informačních tabulí apod.)

 

▸ metodickou a informační činnost týkající se ochrany přírody zejména pro OVK a správce skal.

 

 

Zvláště chráněná území - základní informace 

Jednotlivé typy zvláště chráněných území (ZCHÚ) a základní podmínky, které se k nim váží, stanovuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Další podmínky a omezení mohou být uvedeny v bližších ochranných podmínkách jednotlivých ZCHÚ.

 

Národní park (NP)

Velkoplošné ZCHÚ s nejvyšším stupněm ochrany, příslušným orgánem OP je správa NP. Provozování horolezectví je zakázáno zákonem, další omezení mohou být stanoveny v bližších ochranných podmínkách NP.

 

Chráněná krajinná oblast (CHKO)

Velkoplošné ZCHÚ, které v sobě zahrnuje řadu menších ZCHÚ s nejrůznějšími stupni ochrany; příslušným orgánem OP je správa CHKO. Provozování horolezectví v CHKO není zákonem zakázáno, ale zákazy či omezení může být stanoveny v bližších ochranných podmínkách. 

 

Národní přírodní rezervace (NPR)

ZCHÚ s vysokým stupněm ochrany. Orgánem OP je obvykle správa CHKO. Provozování horolezectví v NPR je zakázáno zákonem, další omezení mohou být stanovena v bližších ochranných podmínkách.  

 

Přírodní rezervace (PR)

Malé ZCHÚ, příslušným orgánem OP je ten, na jehož území se NPR nachází; může to být správa CHKO, krajský úřad, nebo i obec s pověřenou působností. Provozování horolezectví není zákonem zakázáno, ale zákazy či omezení mohou být stanoveny v bližších ochraných podmínkách.

 

Národní přírodní památka (NPP)

Malé ZCHÚ, viz PR.  

 

Přírodní památka (PP)

Malé ZCHÚ, viz PR a NPP

 

MATERIÁLY ZE seminářŮ k ochraně přírody a horolezectví


Na samostatné stránce Semináře ochrany přírody naleznete materiály prezentované v rámci uplynulých seminářů.

 

 

 


 

Zajímavé články

Možnosti lezení na Slovensku

29. 06. 2009

Aktuální informace o možnostech lezení na Slovensku SHS JAMES se podařilo vyjednat s orgány ochrany přírody povolení lezení v NPR ...

Povolení lezení na Svatošských skalách

08. 06. 2009

Dnešním dnem nabylo účinnosti rozhodnutí MŽP umožňující provozovat horolezectví na území NPP Svatošské skály. Povolení je platné do ...

Povolení lezení na Slovensku - Manín a další oblasti

01. 06. 2009

Slovenské orgány ochrany přírody vydaly v dubnu povolení k provozování horolezectví v NPR Manínská tiesňava, PR Kostolecká tiesňava, PP ...

Situace v Labských pískovcích, zejména v PP Tisá

01. 06. 2009

V rubrice ochrany přírody jsou informace o jednání mezi ČHS a Správou CHKO Labské pískovce, které proběhlo na konci května. Pokud do ...

Zákaz lezení v Broumovských stěnách

30. 04. 2009

Rozhodnutí Správy CHKO Broumovsko ze dne 16.4. 2009, o kterém jste již byli informováni a které mělo umožnit lezení v Národní přírodní ...

Povolení lezení na Stránské skále a v oblasti Rudické propadání

29. 04. 2009

Vláda ČR vyhověla žádosti ČHS o poskytnutí výjimky ze základních ochranných podmínek NPP Stránská skála a NPP Rudické propadání, takže ...

Stanovisko JAMES k úhynu kamzíků v Tatrách

24. 04. 2009

Stanovisko SHS JAMES k úhynu kamzíkov a skialpinizmu v TANAP-e Skialpinistická a horolezecká verejnosť s rozhorčením už niekoľko ...

Povolení lezení v Adršpašsko-Teplických skalách a Broumovských stěnách

23. 04. 2009

Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko vydala dne 16.4. 2009 dvě rozhodnutí "o vyhrazení terénů pro horolezeckou činnost a ...

Dočasné omezení lezení u Kutné hory v údolí Vrchlice

20. 04. 2009

ČHS obdržel žádost Městského úřadu Kutná hora o dočasné omezení lezení v oblasti údolí Vrchlice, a to v úseku od Vrbového mlýna po ...

Dočasné omezení lezení z důvodů hnízdění ptactva

15. 04. 2009

V některých lokalitách v Labských pískovcích, na Drábských světničkách, na Suchých skalách a v Adršpašských skalách začal platit časově ...

Používání magnézia v CHKO Labské pískovce

15. 04. 2009

Upozornění týkající se používání magnézia v CHKO Labské pískovce V oblasti Labských pískovců (netýká se NP České Švýcarsko!) není ...

Oceněné sportovní výkony roku 2008, horolezecké disciplíny

26. 01. 2009

Komise alpinismu ČHS vyhlašuje výsledky soutěže o nejlepší výkony v horolezeckých disciplínách nesoutěžního charakteru - ...

Dočasné rozšíření uzávěry v Jizerských horách zrušeno

26. 06. 2008

Dočasné rozšíření uzávěry v Jizerských horách (Divá Máří, Strážce Divé Máří, Malá Máří) - viz informace z 6.5.2008 je zrušena - ...

Oznámení o ukončení zákazu lezení v Labských pískovcích

16. 06. 2008

Dnešním dnem jsou všechny dříve zakázané oblasti opět otevřeny. Dočasný zákaz lezení byl požadován s ohledem na nerušené hnízdění ...

Dočasné rozšíření uzávěry v Jizerských horách

06. 05. 2008

Dočasné rozšíření uzávěry v Jizerských horách. S ohledem na nově získané informace rozšiřuje Správa CHKO Jizerské hory dočasnou ...

první | | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | poslední

Instagram

Instagram Horosvaz