Facebook

Český horolezecký svaz

Údržba skalních oblastí

ČHS vytváří vhodné podmínky pro provozování horolezectví na skalách České republiky. ČHS se stará o vybrané skalní oblasti, vyjednává povolení lezení s orgány ochrany přírody a s vlastníky pozemků, dohlíží na dodržování pravidel a podmínek lezení, eviduje lezecké oblasti a cesty, provádí školení osazování jištění a dle možností provádí namátkovou kontrolu a případnou údržbu jištění. ČHS nakupuje jisticí materiál od certifikovaného výrobce a nabízí jej prvovýstupcům za výhodné ceny.  

 

 

činnost v oblasti Údržby skal

Činnosti týkající se skalních oblastí zajišťuje Centrální vrcholová komiseoblastní vrcholové komise a dobrovolní správci skal. Jednání s orgány ochrany přírody zajišťuje generální sekretář ČHS ve spolupráci s oblastními vrcholovými komisemi. 

 

Činnost CVK, OVK a správců je podporována webovým systémem ČHS Databáze Skály ČR

 

Péče o skály je podporována také prostřednictvím grantů; informace jsou v rubrice Granty a projekty ČHS.

 

 

upozornění

Lezení na skalách je spojené s určitou mírou rizika! Lezci jsou povinni této skutečnosti přizpůsobit své jednání, tj. měli by umět posoudit dle možností stav skály, fixního jištění a slaňovacího zařízení a správně odhadnout své lezecké schopnosti a zkušenosti. ČHS nezajišťuje systematickou kontrolu a údržbu skal a fixního jištění - horolezectví provozuje každý na vlastní nebezpečí! 

 

Dokumenty


Osazování jistících prvků pískovce

Chyby při upevňování jistících bodů chemickou maltou

Protokol o prvovýstupu

 

Školení správců skal - prezenční listiny


Prezenční listiny z jednotlivých školení správců skal od roku 2006 pořádaných ČHS naleznete na na stránce školení správců skal - prezenční lisitny

 

 

 

Správu skalních oblastí podporují 

Soinging rockrock_empire

 


 

Zajímavé články

Hnízdění a uzavírky skal v roce 2022

14. 02. 2022

Na této stránce jsou zveřejňovány aktuální informace o lokálních uzavírkách skal z důvodu hnízdění ptactva.  Prosíme, abyste uzavírky ...

Pozvánka na semináře pro správce skal - osazování jištění

11. 05. 2022

Centrální vrcholová komise ČHS ve spolupráci s oblastními vrcholovými komisemi připravila dva semináře zaměřené na osazování fixního ...

Tiské stěny - omezení kvůli filmování

28. 04. 2022

Ve dnech 2-8. května budou v oblasti Tiských stěn a v kempu v Tisé působit filmaři. Počítejte prosím s případnými omezeními.      B. ...

Databáze Skály ČR a mapové polygony

22. 02. 2022

Pro databázi Skály ČR jsou polygony důležité proto, že je ochrana přírody stále častěji používá v dokumentech povolujících lezení ve ...

Vyhlášení grantů ČHS na rok 2022

14. 02. 2022

Český horolezecký svaz vyhlašuje granty na rok 2022. Granty jsou určeny na podporu mládeže, na podporu údržby skalních oblastí a na ...

Povolení lezení v Českém ráji na dalších 5 let

11. 02. 2022

Tento týden nabylo právní moci rozhodnutí, kterým Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - správa CHKO Český ráj na základě žádosti ČHS ...

Zpráva o grantech na údržbu skalních oblastí v roce 2021

04. 02. 2022

Granty na údržbu skal byly jako každoročně určeny oddílům, členům ČHS i členům oblastních vrcholových komisí, kteří jsou ve svém volném ...

Pravidelné uzavírky v Labských pískovcích kvůli hnízdění

01. 02. 2022

V Labských pískovcích, ale nejen tam, již začíná doba hnízdění ptactva, která je spojena s uzavírkami skal, které mohou být pravidelné, ...

Stoleté skály

04. 01. 2022

V databázi skal je zapsáno 40 cest, které budou letos mít sté výročí vzniku. Dvacet z těch cest je zároveň prvovýstupem na skálu. Český ...

ZÁPIS JEDNÁNÍ S NPČŠ ZE DNE 3.12. 2021

10. 12. 2021

Na začátku prosince se v Děčíně uskutečnilo jednání se Správou NP České Švýcarsko, kterého se za ČHS zúčastnil předseda Oblastní ...

první | předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | | poslední

Instagram

Instagram Horosvaz