Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Garantované horoškoly

Cílem projektu Garantované horoškoly ČHS je nabídnout zájemcům z řad členů ČHS možnost vzdělávat se v kvalitních horoškolách, jejichž výuka odpovídá standardům ČHS.

  • Certifikátu Garantovaná horoškola může získat samostatná právnická osoba  nebo horolezecký oddíl ČHS bez právní osobnosti provozující horoškolu (horoškola je vícedenní vzdělávací program zaměřený na osvojení teoretických i praktických základů horolezectví a první pomoci).
  • O udělení certifikátu Garantovaná horoškola rozhoduje na základě žádosti Metodická komise ČHS (posouzení osnovy a realizace výuky v horoškole).
  • Certifikát Garantovaná horoškola se uděluje na 5 let, poté je možná revalidace.
  • Za vzdělání v horoškole je odpovědný instruktor ČHS s kvalifikací RCI nebo HAL.
  • Subjekt provozující Garantovanou horoškolu získá od ČHS finanční podporu 1000 Kč za každého úspěšného absolventa horoškoly. Účastníci musí být členy ČHS.
  • Instruktoři školící v Garantované horoškole mají nárok na dvě doškolení zdarma (v doškolovací periodě, což je období 5 let) za účelem prodloužení kvalifikace.
  • Garantovaná horoškola může být propagována na webu a FB ČHS.

Podrobné podmínky a formuláře

Garantované horoškoly - podrobné informace

Doporučená osnova výuky nováčků

Žádost o udělení certifikátu Garantovaná horoškola

Žádost o revalidaci statutu Garantovaná horoškola

Garantovaná horoškola - třídní kniha

 

Případné dotazy směřujte na Moniku Petrovou, e-mail csqo2Zl79bm%C6ej-lIkbW7r

Garantované horoškoly ČHS

Certifikát Garantovaná horoškola mají:

Instagram

Instagram Horosvaz