Facebook

Český horolezecký svaz

Ochrana přírody

Horolezectví je tradičně spojeno s pohybem v přírodě.  Mezi jeho základní hodnoty patří šetrné chování k přírodě, aby skály zůstaly zachovány pro další generace.

 

Většina skalních oblastí ČR se nachází v chráněných územích, v nichž je provozování horolezectví vázáno na souhlas orgánů ochrany přírody a dodržování jimi stanovených podmínek. 

 

ČHS spolupracuje s orgány ochrany přírody a má s nimi uzavřené dohody o spolupráci: 

Dohoda o spolupráci s AOPK ČR

Dohoda o spolupráci s NP České Švýcarsko

 

Činnost ČHS v oblasti ochrany přírody je zaměřena především na:

  • vyjednávání povolení a podmínek lezení v chráněných územích
  • informování lezecké veřejnosti o možnostech a podmínkách horolezectví ve skalních oblastech
  • realizaci podmínek stanovených orgány ochrany přírody (značení přístupových cest, instalace informačních tabulí apod.)
  • metodickou a informační činnost týkající se ochrany přírody zejména pro OVK a správce skal.
Přehled povolení lezení v chráněných územích

Zvláště chráněná území - základní informace 

Jednotlivé typy zvláště chráněných území (ZCHÚ) a základní podmínky, které se k nim váží, stanovuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Další podmínky a omezení mohou být uvedeny v bližších ochranných podmínkách jednotlivých ZCHÚ.

  • Národní park (NP) - velkoplošné ZCHÚ s nejvyšším stupněm ochrany, příslušným orgánem OP je správa NP. Provozování horolezectví je zakázáno zákonem, další omezení mohou být stanoveny v bližších ochranných podmínkách NP.
  • Chráněná krajinná oblast (CHKO) - velkoplošné ZCHÚ, které v sobě zahrnuje řadu menších ZCHÚ s nejrůznějšími stupni ochrany; příslušným orgánem OP je správa CHKO. Provozování horolezectví v CHKO není zákonem zakázáno, ale zákazy či omezení může být stanoveny v bližších ochranných podmínkách. 
  • Národní přírodní rezervace (NPR) - ZCHÚ s vysokým stupněm ochrany. Orgánem OP je obvykle správa CHKO. Provozování horolezectví v NPR je zakázáno zákonem, další omezení mohou být stanovena v bližších ochranných podmínkách.  
  • Přírodní rezervace (PR) - malé ZCHÚ, příslušným orgánem OP je ten, na jehož území se NPR nachází; může to být správa CHKO, krajský úřad, nebo i obec s pověřenou působností. Provozování horolezectví není zákonem zakázáno, ale zákazy či omezení mohou být stanoveny v bližších ochraných podmínkách.
  • Národní přírodní památka (NPP) - malé ZCHÚ, viz PR.  
  • Přírodní památka (PP) - malé ZCHÚ, viz PR a NPP

seminář k ochraně přírody a horolezectví, Semihorky 2018

Seminář OP a horolezectví - pozvánka

OP a horolezectví - J. Hušek

Údržba skal - B.Valentová

Zahraniční zkušenosti - B. Valentová

Labské pískovce - J. Holešinská, J. Pleticha

Broumovsko - H. Heinzalová

Český ráj - P. Kořínek

Horolezectví a hnízdění - V. Sojka

KRNAP - B.Landová

V Sedmihorkách se uskutečnil seminář věnovaný horolezectví a ochraně přírody - článek

Seminář k ochraně přírody a horolezectví, Praha 2011

ČHS a údržba skalních oblastí 

Horolezectví a OP

Horolezectví a právo životního prostředí

Mikroreliéf a terén

Vyjednávání s OP

Vývoj a trendy horolezectví

Zajímavé články

Povolení lezení na Goethově skalce v Karlovarském kraji

30. 03. 2010

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje je s účinností od 31.3. 2010 obnoveno povolení lezení na Goethově ...

Ochrana přírody - upozornění na hnízdění ptactva

24. 03. 2010

Dočasné uzavírky skalních oblastí z důvodu hnízdění ptactva Začátek lezecké sezóny koliduje s dobou hnízdění ptactva, a proto je třeba, ...

NPR Zadielska tiesňava - podmínky lezení

27. 01. 2010

Podmínky lezení v NPR Zadielska tiesňava Na Slovensku byla vydána nová výjimmka pro NPR Zadielska tiesňava, která bude platit až do ...

Jednání o rozšíření hranic NP České Švýcarsko

04. 11. 2009

Informace o záměru rozšířit hranice NP České Švýcarsko a zahrnout do NP mj. Tiské stěny, Rájec a část Ostrova, vyvolala mezi ...

Jednání na Ministerstvu životního prostředí

29. 10. 2009

Zástupci ČHS (Z. Hrubý a B. Valentová) se zúčastnili 27.10. 2009 setkání s ministrem životního prostředí L.Mikou. Cílem ...

Respektování zákazů lezení

30. 09. 2009

ČHS průběžně jedná s příslušnými orgány ochrany přírody (Ministerstvo životního prostředí, správy chráněných krajinných ...

Upozornění na zákaz vstupu do oblasti Starý hrádek v PR Prachovské skály

30. 09. 2009

V lokalitě Starý hrádek v Přírodní rezervaci Prachovské skály není horolezectví povoleno. Od 1.10. 2009 je do ...

Povolení lezení na Pálavě

25. 08. 2009

Povolení k lezení v Národní přírodní rezervaci Děvín - Kotel - Soutěska, tj. na Pálavě. V lokalitách Martinka a Obří ...

Povolení lezení v PR Ostaš a PP Kočičí skály

10. 08. 2009

Dne 31.7. 2009 nabyla právní moci dvě rozhodnutí SCHKO Broumovsko obsahující souhlas s vyznačením horolezeckých terénů a s lezením v ...

Povolení lezení v Broumovských stěnách

08. 07. 2009

Od začátku července je povoleno lezení v Národní přírodní rezervaci Broumovské stěny. Bližší informace naleznete v rozhodnutí NPR ...

Možnosti lezení na Slovensku

29. 06. 2009

Aktuální informace o možnostech lezení na Slovensku SHS JAMES se podařilo vyjednat s orgány ochrany přírody povolení lezení v NPR ...

Povolení lezení na Svatošských skalách

08. 06. 2009

Dnešním dnem nabylo účinnosti rozhodnutí MŽP umožňující provozovat horolezectví na území NPP Svatošské skály. Povolení je platné do ...

Povolení lezení na Slovensku - Manín a další oblasti

01. 06. 2009

Slovenské orgány ochrany přírody vydaly v dubnu povolení k provozování horolezectví v NPR Manínská tiesňava, PR Kostolecká tiesňava, PP ...

Situace v Labských pískovcích, zejména v PP Tisá

01. 06. 2009

V rubrice ochrany přírody jsou informace o jednání mezi ČHS a Správou CHKO Labské pískovce, které proběhlo na konci května. Pokud do ...

Zákaz lezení v Broumovských stěnách

30. 04. 2009

Rozhodnutí Správy CHKO Broumovsko ze dne 16.4. 2009, o kterém jste již byli informováni a které mělo umožnit lezení v Národní přírodní ...

první | | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | poslední

Instagram

Instagram Horosvaz