Facebook

Český horolezecký svaz

Ochrana přírody

Horolezectví je tradičně spojeno s pohybem v přírodě.  Mezi jeho základní hodnoty patří šetrné chování k přírodě, aby skály zůstaly zachovány pro další generace.

 

Většina skalních oblastí ČR se nachází v chráněných územích, v nichž je provozování horolezectví vázáno na souhlas orgánů ochrany přírody a dodržování jimi stanovených podmínek. 

Přehled povolení lezení v chráněných územích

 

ČHS spolupracuje s orgány ochrany přírody a má s nimi uzavřené dohody o spolupráci: 

Dohoda o spolupráci s AOPK ČR

Dohoda o spolupráci s NP České Švýcarsko

 

 

Činnost ČHS v oblasti ochrany přírody 

▸ vyjednávání povolení a podmínek lezení v chráněných územích

 

▸ informování lezecké veřejnosti o možnostech a podmínkách horolezectví ve skalních oblastech

 

▸ realizaci podmínek stanovených orgány ochrany přírody (značení přístupových cest, instalace informačních tabulí apod.)

 

▸ metodickou a informační činnost týkající se ochrany přírody zejména pro OVK a správce skal.

 

 

Zvláště chráněná území - základní informace 

Jednotlivé typy zvláště chráněných území (ZCHÚ) a základní podmínky, které se k nim váží, stanovuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Další podmínky a omezení mohou být uvedeny v bližších ochranných podmínkách jednotlivých ZCHÚ.

 

Národní park (NP)

Velkoplošné ZCHÚ s nejvyšším stupněm ochrany, příslušným orgánem OP je správa NP. Provozování horolezectví je zakázáno zákonem, další omezení mohou být stanoveny v bližších ochranných podmínkách NP.

 

Chráněná krajinná oblast (CHKO)

Velkoplošné ZCHÚ, které v sobě zahrnuje řadu menších ZCHÚ s nejrůznějšími stupni ochrany; příslušným orgánem OP je správa CHKO. Provozování horolezectví v CHKO není zákonem zakázáno, ale zákazy či omezení může být stanoveny v bližších ochranných podmínkách. 

 

Národní přírodní rezervace (NPR)

ZCHÚ s vysokým stupněm ochrany. Orgánem OP je obvykle správa CHKO. Provozování horolezectví v NPR je zakázáno zákonem, další omezení mohou být stanovena v bližších ochranných podmínkách.  

 

Přírodní rezervace (PR)

Malé ZCHÚ, příslušným orgánem OP je ten, na jehož území se NPR nachází; může to být správa CHKO, krajský úřad, nebo i obec s pověřenou působností. Provozování horolezectví není zákonem zakázáno, ale zákazy či omezení mohou být stanoveny v bližších ochraných podmínkách.

 

Národní přírodní památka (NPP)

Malé ZCHÚ, viz PR.  

 

Přírodní památka (PP)

Malé ZCHÚ, viz PR a NPP

 

MATERIÁLY ZE seminářŮ k ochraně přírody a horolezectví


Na samostatné stránce Semináře ochrany přírody naleznete materiály prezentované v rámci uplynulých seminářů.

 

 

 


 

Zajímavé články

Povolení lezení na Tupadelských skalách

14. 07. 2010

Na základě žádosti ČHS z dubna 2010 bylo získáno povolení k lezení na skalách v lokalitě Přírodní památka Tupadelské skály v Plzeňském ...

Jednání o podmínkách lezení v Labských pískovcích

23. 06. 2010

Jednání ohledně lezení v Labských pískovcích V úterý 22.6. 2010 se konalo setkání zástupců ČHS, Správy CHKO Labské pískovce, ...

Nové zprávy týkající se ochrany přírody

16. 06. 2010

Informace z oblasti ochrany přírody Činnost ČHS v oblasti ochrany přírody je v tomto roce intenzivní: Jednáme s Krkonošským národním ...

Vyhlášení NPR Kaňon Labe

20. 05. 2010

Dnem 1.6. 2010 nabývá účinnosti vyhláška č. 142/2010 Sb. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kaňon Labe a stanovení jejích bližších ...

Povolení lezení na Goethově skalce v Karlovarském kraji

30. 03. 2010

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje je s účinností od 31.3. 2010 obnoveno povolení lezení na Goethově ...

Ochrana přírody - upozornění na hnízdění ptactva

24. 03. 2010

Dočasné uzavírky skalních oblastí z důvodu hnízdění ptactva Začátek lezecké sezóny koliduje s dobou hnízdění ptactva, a proto je třeba, ...

NPR Zadielska tiesňava - podmínky lezení

27. 01. 2010

Podmínky lezení v NPR Zadielska tiesňava Na Slovensku byla vydána nová výjimmka pro NPR Zadielska tiesňava, která bude platit až do ...

Jednání o rozšíření hranic NP České Švýcarsko

04. 11. 2009

Informace o záměru rozšířit hranice NP České Švýcarsko a zahrnout do NP mj. Tiské stěny, Rájec a část Ostrova, vyvolala mezi ...

Jednání na Ministerstvu životního prostředí

29. 10. 2009

Zástupci ČHS (Z. Hrubý a B. Valentová) se zúčastnili 27.10. 2009 setkání s ministrem životního prostředí L.Mikou. Cílem ...

Respektování zákazů lezení

30. 09. 2009

ČHS průběžně jedná s příslušnými orgány ochrany přírody (Ministerstvo životního prostředí, správy chráněných krajinných ...

Upozornění na zákaz vstupu do oblasti Starý hrádek v PR Prachovské skály

30. 09. 2009

V lokalitě Starý hrádek v Přírodní rezervaci Prachovské skály není horolezectví povoleno. Od 1.10. 2009 je do ...

Povolení lezení na Pálavě

25. 08. 2009

Povolení k lezení v Národní přírodní rezervaci Děvín - Kotel - Soutěska, tj. na Pálavě. V lokalitách Martinka a Obří ...

Povolení lezení v PR Ostaš a PP Kočičí skály

10. 08. 2009

Dne 31.7. 2009 nabyla právní moci dvě rozhodnutí SCHKO Broumovsko obsahující souhlas s vyznačením horolezeckých terénů a s lezením v ...

Povolení lezení v Broumovských stěnách

08. 07. 2009

Od začátku července je povoleno lezení v Národní přírodní rezervaci Broumovské stěny. Bližší informace naleznete v rozhodnutí NPR ...

Možnosti lezení na Slovensku

29. 06. 2009

Aktuální informace o možnostech lezení na Slovensku SHS JAMES se podařilo vyjednat s orgány ochrany přírody povolení lezení v NPR ...

první | | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | poslední

Instagram

Instagram Horosvaz