Facebook

Český horolezecký svaz

ČHS členství, informace

ČHS servis pro členy

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Členství v ČHS

Členství v ČHS upravují Stanovy ČHS a Směrnice o členství v ČHS (Dokumenty ČHS).

 

Členem ČHS mohou být:

  • fyzické osoby
  • spolky zaměřené na horolezectví.

Členství fyzických osob

Řádné členství fyzických osob - členství "A". Člen "A" má plná členská práva dle stanov, může využívat služeb a výhod poskytovaných ČHS.

 

Členové "A" mohou být individuálními členy, nebo se mohou sdružovat do horolezeckých oddílů - tzv. oddílové členství.

 

Individuální členové "A" i zájemci o toto členství využijí k zaregistrování do ČHS a k objednání členských průkazů E-shop ČHS. Po provedení úhrady obdrží členský průkaz poštou na adresu uvedenou v objednávce.

Členství a členský průkaz si mohou zařídit i osobně na sekretariátu ČHS.

 

Vznik oddílového členství je podmíněn předáním vyplněné členské přihlášky na sekretariátu ČHS, která musí být podepsána předsedou oddílu.

 

Pro oddílové členy objednává členské průkazy zástupce oddílu (hromadná objednávka). Oddíloví členové si mohou objednat členský průkaz také sami v E-shopu ČHS, zejména v případě, kdy chtějí rodinné členství či ČHS Trio.

Členství spolků

Všichni členové spolku se automaticky stávají členy ČHS.

Ti, kdo zaplatí členské příspěvky do ČHS, jsou členy "B". Mají stejná práva a povinnosti jako členové "A" vyjma zastoupení na valné hromadě, kde za ně vždy jedná zástupce spolku.

Ti, kdo neplatí členské příspěvky ČHS, jsou pouze evidovanými členy s minimálními právy a bez možnosti využívat výhod ČHS.

 

Pro členy spolku objednává členské průkazy zástupce spolku (hromadná objednávka). Členové spolku si mohou objednat členský průkaz také sami v E-shopu ČHS, zejména v případě, kdy chtějí rodinné členství či ČHS Trio.

 

Vznik členství "B" je podmíněn předáním vyplněné členské přihlášky na sekretariátu ČHS, která musí být podepsána předsedou spolku. 

 

Pro členy spolku "B" objednává členské průkazy zástupce spolku (hromadná objednávka). Členové spolku si mohou objednat členský průkaz také sami v E-shopu ČHS, zejména v případě, kdy chtějí rodinné členství či ČHS Trio.

Další informace k členství

Do ČHS lze vstoupit kdykoli v průběhu roku. Registraci fyzických osob, spolků i horolezeckých oddílů vyřizuje sekretariát.

 

Členství lze získat zakoupením balíčku ČHS Trio, který zahrnuje průkaz ČHS, cestovní pojištění UNIQA a členství ve Slovinském horolezeckém svazu (PZS).

 

Členství v ČHS vzniká po splnění stanovených povinností (přijetí, resp.  schválení přihlášky nového člena, uhrazení členského příspěvku, popř. registračního poplatku), zapsáním do členské databáze.

 

Dokladem členství "A" a "B" je členský průkaz platný od 1.1. daného roku do 31.1. následujícího roku. Členství trvá dalších 11 měsíců po ukončení platnosti průkazu a poté zaniká pro neplacení členských příspěvků.

 

Dokladem členství spolku a dokladem existence horolezeckého oddílu je registrační listina.

 

Výhody členství "A", "B" a evidovaného členství ČHS

Platební informace - oddíly a spolky

č. účtu ČHS: 1727209504/0600, Moneta Money Bank

 

hromadná platba příspěvků za členy oddílu / spolku: 

variabilní symbol: 111

specifický symbol: registrační číslo oddílu / spolku

 

platba registračního poplatku za oddíl / spolek:

variabilní symbol: 119

do zprávy uveďte název oddílu / spolku

Objednávkové Formuláře PRO ODDÍLY A přihláškA

Přihláška do ČHS - fyzická osoba

 

Objednávka oddíly spolky 2018.xlsx

 

Objednávka oddíly spolky 2018 bez vzorců.xlsx

 

CHS membership 2018 (application form + information)

 

Členské příspěvky ČHS na rok 2018 - členové A, B

děti a mládež do 18 let (nar. 2000 a mladší) 100 Kč
děti a mládež do 18 let, alespoň 1 rodič v ČHS (rodinné členství) zdarma
junioři od 19 do 25 let (nar. 1999 - 1993) 300 Kč
dospělí 26 - 60 let (nar. 1992 - 1958) 400 Kč
senioři 61 let a starší (nar- 1957 a dříve) zdarma

Další informace jsou na těchto stránkách:

V případě dotazů kontaktujte sekretariát:

Email: ivana.travnikova@horosvaz.cz

Telefon: 273 136 385, 734 837 300

Pro telefonickou komunikaci prosím, pokud je to možné, využívejte úřední hodiny úterý 9.00 - 11.00 13.00 - 18.00 hod. a čtvrtek 13.00 - 18.00 hod.