Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Členství v ČHS

Členství v ČHS upravují Stanovy ČHS a Směrnice o členství v ČHS.

 

Členem ČHS mohou být fyzické osoby a spolky věnující se horolezectví.

Fyzické osoby mohou být individuálními členy ČHS, nebo se mohou sdružovat do horolezeckých oddílů bez právní osobnosti. Jedná se o členstv "A" a "oddílové členství A".

- Všichni členové spolků, které byly přijaty do ČHS, se automaticky stávají členy ČHS; ti, kteří mají členský průkaz ČHS, jsou členy "B", ostatní jsou pouze evidovanými členy. 

 

Dokladem o členství člena A a B je členský průkaz, který je platný vždy od 1.1. do 31.1. následujícího roku. 

 

Členství v ČHS může být zakoupeno v rámci balíčku ČHS Trio, které obsahuje cestovní pojištění a členství ve Slovinském horolezeckém svazu. 

 

K zaregistrování do ČHS a objednávání členských průkazů, ČHS Trio a cestovího pojištění slouží E-shop na webu ČHS. Pro členy horolezeckých oddílů a členských spolků vyřizují členské průkazy a další předsedové oddílů. 

 

Podrobné informace jsou na stránkách webu, které aktualizujeme a budou spuštěny v krátké době. Děkujeme za pochopení.