Facebook

Český horolezecký svaz

Členství v ČHS

Členství v ČHS upravují Stanovy ČHS a Směrnice o členství v ČHS.

 

Členem ČHS mohou být fyzické osoby a spolky věnující se horolezectví.

Fyzické osoby mohou být individuálními členy ČHS, nebo se mohou sdružovat do horolezeckých oddílů bez právní osobnosti. Jedná se o členství "A" a "oddílové členství A".

- Všichni členové spolků, kteří byly přijaty do ČHS, se automaticky stávají členy ČHS; ti, kteří mají členský průkaz ČHS, jsou členy "B", ostatní jsou pouze evidovanými členy, tedy "E". 

 

Dokladem o členství člena A a B je členský průkaz, který je platný vždy od 1.1. do 31.1. následujícího roku. 

 

Členství v ČHS může být zakoupeno v rámci balíčku ČHS Trio, které obsahuje cestovní pojištění UNIQA a členství ve Slovinském horolezeckém svazu (PZS). Balíček Trio nelze zakoupit, jestliže člen již má uhrazeno členství na daný rok.

 

Automatickou součástí členství v případě členů starších 18 let (podle ročníku narození) je pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví, životě a majetku. Pojištění se vztahuje na členy s platným členským průkazem. 

 

Pro registraci do ČHS, objednání průkazu, zakoupení balíčku ČHS Trio a pojištění slouží E-shop a modul Předseda, určený pro oddíly.

Vyřízení je možné i na sekretariátu, v úředních hodinách.  

NÁVOD PRO SPRÁVU ODDÍLŮ_V4_16.10.2019.

 

Podrobné informace týkající se členství a členských průkazů najdete na těchto stránkách: 

Kontakt na sekretariát v případě dotazů

Ivana Trávníková: 734 837 300, 273 136 385, ivana.travnikova@horosvaz.cz

Pro telefonickou komunikaci využívejte, je-li to možné, úřední hodiny:

úterý 9.00 - 11.00 13.00 - 18.00 hod.

čtvrtek 13.00 - 18.00 hod.

Instagram

Instagram Horosvaz