Facebook

Český horolezecký svaz

Lezení na Polínku - upozornění

Lezení na Polínku - upozornění
26. 06. 2015 | Rubrika: Ochrana přírody

Po opakovaných problémech na Polínku (zákaz stanování, parkování, kontroly ze strany Policie) se podařilo zjistit, že Polínský vrch je "významný krajinný prvek", který je podle zákona o ochraně přírody a krajiny chráněn před poškozováním a ničením. Příslušný orgán ochrany přírody (MÚ Nýřany) i obec Krsy, na jejímž území se Polínko nachází, jsou ochotni lezení akceptovat, za předpokladu, že lezci budou dodržovat stanovené podmínky, aby nedocházelo k devastaci lokality. Podmínky budou stanoveny na základě žádosti ČHS, kterou v nejbližších dnech podáme.

Pro období do vyřešení celé záležitosti je domluveno, že lezení na Polínku je možné pouze pro členy ČHS, kteří se prokáží členským průkazem. Táboření není povoleno. Prosíme, abyste tato omezení respektovali.

 

B. Valentová, sekretariát ČHS

Instagram

Instagram Horosvaz