Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Cestovní pojištění UNIQA

UNIQA_modrá_výška

 

Rámcová pojistná smlouva č. 1360500090 mezi ČHS a Pojišťovnou UNIQA a.s.

 

On-line objednání pojištění 

Základní informace o cestovním pojištění UNIQA

Pojištění je výhradně pro členy ČHS s platným členským průkazem a lze je sjednat jen prostřednictvím ČHS (e-shop, osobně na sekretariátu ČHS a v základním tarifu E30OU i v rámci objednávky oddílu).

 

Pojištění je upraveno Všeobecnými cestovními podmínkami (VPP, verze UCZ/Ces/17) a rámcovou smlouvou, díky které pojištění kryje horolezectví a další "nebezpečné" a "nepojistitelné" sporty.

 

VPP, ve kterých jsou červeně vepsány výjimky a upřesnění týkající se členů ČHS, jsou zde: Všeobecné pojistné podmínky 17

 

Jedná se o celoroční cestovní pojištění, které se vztahuje i na horolezectví, vysokohorskou turistiku, ferraty, skialpinismus, vodní sporty, jízdu na horských kolech, kitting a další sporty, i na účast na veřejně organizovaných sportovních soutěžích.

 

Z pojištění jsou vyloučeny pouze tyto sporty / aktivity:

"skoky a lety na lyžích, base jumping, bojové sporty, běh s býky, potápění se žraloky, potápění pod ledem; z pojištění jsou také vyloučeny "činnosti artistické, pyrothnické, kaskadérské, krotitelské, záchranářské či práce v hlubinných dolech"  

 

Pojištění se vztahuje na turistické cesty, mezi které patří i stáž a práce administrativního a řídícího charakteru.

Pracovní cesty jiného než administrativního či řídícího charakteru jsou pojištěny jen tehdy, jedná-li se o činnost instruktora, průvodce a horského vůdce. Pozor, na tyto cesty se vztahuje pojištění léčebných výloh, asistenčních služeb a úrazové pojištění; nikoli pojištění odpovědnosti. 

 

Rozsah a podmínky pojištění pro rok 2019

Cestovní pojištění zahrnuje:

- pojištění léčebných výloh

- pojištění asistenčních služeb

- pojištění odpovědnosti (nevztahuje se na pracovní cesty)

- úrazové pojištění v případě trvalých následků a úmrtí

 

Kumulovaný limit i samostatné limity pro léčebné výlohy a asistenční služby je 3 mil. Kč. Zachraňovací náklady (horská služba, vrtulník) mají samostatný limit 900 tisíc Kč. 

 

Pojištění je nabízeno v osmi základních tarifech, které se liší územní působností a délkou nepřetržitého pobytu v zahraničí: 

 

Územní působnost: 

- zóna 1 - Evropa

- zóna 2 - celý svět; pozor Elbrus je součástí Asie!

zóny pojištění - Evropa

 

Délka nepřetržitého pobytu v zahraničí:

Pojistit se lze na výjezd v délce 30/90/180/365 dnů. Nepřetržitý pobyt v zahraničí se počítá vždy od překročení státních hranic směrem do zahraničí a končí překročením státních hranic směrem zpět. Toto platí i v případě, že se člen pojišťuje, nebo připojišťuje v době, kdy je již v zahraničí, a podle toho je nutno volit tarif - 30 / 90 /180 / 365 dnů!

Celkový počet dnů strávený v zahraničí ani počet výjezdů do zahraničí během roku není omezen.

 

Všechny tarify jsou k dispozici pro jednotlivce i pro rodiny, které jsou cenově zvýhodněny.

Rodina

- rodiče s dětmi do 18ti let včetně (1-2 dospělí a max. 4 děti)

- manželé, partneři apod. bez dětí

Rodiče, manželé: může se jednat o manžela/manželku, druha/družku či registrované partnery, popř. o samoživitele / samoživitelku. 

Věk dítěte - rozhodující je rok, kdy dosáhlo věku 18 let. 

Dokladem existence rodiny je společné bydliště (skutečné, nemusí se jednat o trvalé bydliště).

 

Rozsah pojistění lze v průběhu roku rozšířit, tj. z EVROPA na SVĚT, nebo lze prodloužit délku nepřetržitého pobytu v zahraničí. 

Pokud máte např. celoroční tarif EVROPA na 30 dnů (léčebné výlohy, asistenční služby, pojištění odpovědnosti a úrazu) za 785 Kč a poté se rozhodnete, že pojedete na měsíc do Nepálu, tedy SVĚT 30 dnů (léčebné výlohy, asistenční služby, pojištění odpovědnosti a úrazu), stačí když doplatíte 169 Kč.

Přehled druhů pojištění a pojistné částky - rok 2019

Přehled druhů pojištění a pojistné částky

 

Pojištění léčebných výloh

3 000 000 Kč

Pojištění asistenčních služeb

3 000 000 Kč

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění

3 000 000 Kč

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:

 

- náklady na repatriaci pojištěného

3 000 000 Kč

- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného

3 000 000 Kč

- náklady na vyslání opatrovníka

40 000 Kč

- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty

40 000 Kč

- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování

40 000 Kč

- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů

40 000 Kč

- zachraňovací náklady

900 000 Kč

- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu

40 000 Kč

- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému

40 000 Kč

- náklady vzniklé zpožděním zavazadel

5 000 Kč

- náklady vzniklé zpožděním letu

5 000 Kč

Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu

150 000 Kč

Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu

300 000 Kč

Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby

1 000 000 Kč

Ceny pojištění na rok 2019

Tarif jednotlivec rodina
Evropa 30OU 785 Kč 1 491 Kč
Evropa 90OU 933 Kč 1 771 Kč
Evropa 180OU 1 228 Kč 2 332 Kč
Evropa 365OU 1 965 Kč 3 733 Kč
svět 30OU 1 965 Kč 3 733 Kč
svět 90OU 2 408 Kč 4 574 Kč
svět 180OU 3 293 Kč 6 255 Kč
svět 365OU 5 505 Kč 10 459 Kč
Sjednání pojištění

Pojištění a připojištění lze sjednat jen prostřednictvím ČHS, sjednání na pobočkách pojišťovny není možné.

 

Možnosti sjednání:

- prostřednictvím e-shopu ČHS(platba on-line)

- na sekretariátu ČHS v úředních hodinách  (platba v hotovosti)

- v rámci hromadné objednávky oddílu (jen základní tarif E30OU pro jednotlivce) 

 

platnost pojištění 

Pojištění platí ode dne následujícího po zaplacení, resp. po připsání pojistného na účet ČHS, vždy do 31. ledna následujícího roku.

Pojištění lze výjimečně sjednat i při pobytu v zahraničí. V takovém případě je pojistná ochrana poskytována nejdříve od 0.00 hod. sedmého dne následujícího po datu sjednání pojištění (tj. připsání pojistného na účet ČHS). Pokud však člen cestovní pojištění již má a žádá pouze připojišění, platí změna ode dne následujícího po datu uhrazení připojištění. 

Pozor: Pokud si člen sjedná pojištění až při pobytu v zahraničí, musí si koupit takový tarif, který pokryje celou dobu jeho pobytu v zahraničí, od data, kdy překročil hranice ČR směrem ven!

Pokud se člen připojišťuje ze zahraničí, musí jako začátek připojišění zadat datum, kdy překročil hranice ČR směrem ven, nikoli datum, kdy se rozhodl pro připojištění!

 

Vyřizování pojištění, dotazy, potvrzení - ČHS

Ivana Trávníková: 4onxRWjjWoAs1~l7VX~r5bekc8MhTj, 734 837 300, 273 136 385

Pro telefonické dotazy využijte prosím úřední hodiny: 

úterý 9.00 - 11.00; 13.00 - 18.00 hod.

čtvrtek 13.00 - 18.00 hod.

Časté otázky k cestovnímu pojištění UNIQA

 

Potvrzení o pojištění
Na vyžádání poskytujeme potvrzení o pojištění (v angličtině) pro zajištění víza nebo v češtině pro zdravotní pojišťovnu. Dle vyjádření pojišťovny nemůžeme poskytovat kopii smlouvy mezi ČHS a pojišťovnou.

 

Hlášení pojistné události, asistenční služba

V případě pojistné události:

- vyplňte formulář "Oznámení o škodě cestovního pojištění", který je ke stažení na webu pojišťovny

- přiložte originály lékařských či jiných dokumentů potřebných pro stanovení výše plnění

- vše odešlete na adresu UNIQA, pojišťovna, a.s., odbor cestovního pojištění, Evropská 136, 160 12 Praha 6.  

 

Europe Assistance (+420 296 333 696). 

V případě pojistné události z pojištění léčebných výloh včetně ambulatního ošetření je nutno kontaktovat asistenční službu před návštěvou zdravotnického zařízení!

 

UNIQA - zpracování osobních údajů

Informační dokument o pojistném produktu