Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Cestovní pojištění UNIQA

UNIQA_modrá_výška

 

 

 

 

Rámcová pojistná smlouva č. 1360500090 mezi ČHS a Pojišťovnou UNIQA a.s.

 

 

On-line objednání pojištění 

Základní informace o cestovním pojištění UNIQA

Pojištění je výhradně pro členy ČHS s platným členským průkazem. Lze je sjednat jen prostřednictvím ČHS (e-shop, osobně na sekretariátu ČHS a v základním tarifu E30 i prostřednictvím hromadné objednávky oddílu).

 

Cestovní pojištění je upraveno Všeobecnámi cestovními podmínkami (VPP) - verze UCZ/Ces/17 (VPP) a rámcovou smlouvou, díky které pojištění kryje např. horolezectví a další "nebezpečné" a "nepojistitelné" sporty.

 

VPP, ve kterých jsou červeně vepsány výjimky a upřesnění vztahující se k rámcové smlouvě č. 1360500090, jsou v tomto souboru:

UNIQA VPP_UCZ_Ces_17_výjimky RS ČHS.pdf

 

Jedná se o celoroční cestovní pojištění, které se vztahuje i na horolezectví, vysokohorskou turistiku, ferraty, skialpinismus, vodní sporty, jízdu na horských kolech, kitting a další sporty, na účast na veřejně organizovaných sportovních soutěžích.

 

Z pojištění jsou vyloučeny tyto sporty / aktivity:

"skoky a lety na lyžích, base jumping, bojové sporty, běh s býky, potápění se žraloky, potápění pod ledem; z pojištění jsou také vyloučeny "činnosti artistické, pyrothnické, kaskadérské, krotitelské, záchranářské či práce v hlubinných dolech" - platí pro pojištění na rok 2018

 

Pojištění se vztahuje na turistické cesty, mezi které patří i stáž a práce administrativního a řídícího charakteru. Pojištění se vztahuje na pracovní cesty jen v případě, že se jedná o činnost instruktora, průvodce a horského vůdce.

 

Cestovní pojištění vždy zahrnuje pojištění léčebných výloh a pojištění asistenčních služeb. Kumulovaný limit pro léčebné výlohy a asistenční služby je 2 mil. Kč. V asistenčních službách jsou vždy zahrnuté záchranné práce (horská služba, vrtulník) s pojistnou částkou 600 tisíc Kč. Pokud je záchranná práce spojena s lékařským zásahem, navyšuje se pojistná částka na záchranu až do limitu pojistného plnění 2 mil. Kč.

 

Pojištění je nabízeno v řadě tarifů, které se liší rozsahem pojištění, délkou nepřetržitého pobytu v zahraničí a územní platností. 

 

K pojištění lze doplnit úrazové pojištění (smrt následkem úrazu a trvalé následky) a pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby.

 

Pojistit lze nepřetržitý pobyt v zahraničí v těchto délkách: 30/90/180/360 dnů. Nepřetržitý pobyt v zahraničí se počítá vždy při překročení státních hranic směrem do zahraničí a končí překročením státních hranic směrem zpět . Celkový počet dnů strávený v zahraničí ani počet výjezdů do zahraniční během roku není omezen.

 

Pojištění lze sjednat pro dvě zóny: Evropa / svět. Výčet zemí, které pojišťovna řadí do tarifu Evropa, najdete ve Všeobecných pojistných podmínkách. Pozor - Elbrus je součástí Asie!

 

Rozsah pojistění lze v průběhu roku rozšířit. Pokud máte např. celoroční tarif Evropa na 30 dnů za 590 Kč a poté se rozhodnete, že pojedete na měsíc do Nepálu, tedy Svět 30 dnů, stačí když doplatíte 107 Kč. Stejně funguje i připojištění úrazu nebo odpovědnosti.

 

Pojištění lze sjednat pro jednotlivce i pro celou rodinu

Rodina

- rodiče s dětmi do 18ti let (1-2 dospělí a max. 4 děti)

- manželé, partneři apod. bez dětí

Rodiče, manželé: může se jednat o manžela/manželku, druha/družku či registrované partnery, popř. o samoživitele / samoživitelku. 

Věk dítěte: rozhodující je rok, kdy osoba dosáhla věku 18 let. 

Dokladem existence rodiny je společné bydliště (skutečné, nemusí se jednat o trvalé bydliště).

 

Přehled druhů pojištění a pojistné částky

Přehled druhů pojištění a pojistné částky

 

Pojištění léčebných výloh

2 000 000 Kč

Pojištění asistenčních služeb

2 000 000 Kč

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění

2 000 000 Kč

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:

 

- náklady na repatriaci pojištěného

2 000 000 Kč

- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného

2 000 000 Kč

- náklady na vyslání opatrovníka

40 000 Kč

- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty

40 000 Kč

- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování

40 000 Kč

- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů

40 000 Kč

- zachraňovací náklady

600 000 Kč

- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu

40 000 Kč

- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému

40 000 Kč

- náklady vzniklé zpožděním zavazadel

5 000 Kč

- náklady vzniklé zpožděním letu

5 000 Kč

Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu

150 000 Kč

Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu

300 000 Kč

Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby

1 mil. Kč

Ceny pojištění

Základní ceny pojištění zahrnujícího léčebné výlohy a asistenční služby jsou v této tabulce:

TabTarifů na web

 

Přehled všech cen pojištění na rok 2018

Léčebné výlohy a asistenční služby

 

Evropa 30

Evropa 90

Evropa 180

Evropa 360

Svět 30

Svět 90

Svět 180

Svět 360

nepřetržitý pobyt v zahraničí

30 dnů

90 dnů

180 dnů

360 dnů

30 dnů

90 dnů

180 dnů

360 dnů

pojistné

1 osoba Kč

590

738

1033

1770

1770

2213

3098

5310

pojistné rodina Kč

1121

1401

1962

3363

3363

4204

5885

10089

Léčebné výlohy, asistenční služby + odpovědnost, nebo + úrazové pojištění

 

Evropa 30

Evropa 90

Evropa 180

Evropa 360

Svět 30

Svět 90

Svět 180

Svět 360

nepřetržitý pobyt v zahraničí

30 dnů

90 dnů

180 dnů

360 dnů

30 dnů

90 dnů

180 dnů

360 dnů

pojistné

1 osoba Kč

830

978

1273

2010

2010

2453

3338

5550

pojistné rodina Kč

1577

1857

2418

3819

3819

4660

6341

10545

Léčebné výlohy, asistenční služby + odpovědnost + úrazové pojištění

 

Evropa 30

Evropa 90

Evropa 180

Evropa 360

Svět 30

Svět 90

Svět 180

Svět 360

nepřetržitý pobyt v zahraničí

30 dnů

90 dnů

180 dnů

360 dnů

30 dnů

90 dnů

180 dnů

360 dnů

pojistné

1 osoba Kč

1070

1218

1513

2250

2250

2693

3578

5790

pojistné rodina Kč

2033

2313

2874

4275

4275

5116

6797

11001

Sjednání pojištění

Uzavření cestovního pojištění UNIQA zařizuje sekretariát ČHS, a to kdykoli v průběhu roku. Sjednání na pobočkách pojišťovny není možné.

 

K objednání pojištění i připojištění slouží e-shop na webu ČHS (platba on-line)Průkaz pojišťovny obdržíte v příloze e-mailu potvrzujího realizovnou objednávku. 

E-shop členství a pojištění

Pojištění na rok 2019 bude možno objednávat začátkem prosince 2018.  

 

Pojištění si můžete zařídit osobně, na sekretariátu ČHS:

úterý 9.00 - 11.00; 13.00 - 18.00 hod.

čtvrtek 13.00 - 18.00 hod.

platba v hotovosti.

 

Pojištění platí vždy ode dne následujícího po zaplacení, resp. po připsání pojistného na účet ČHS, do 31. ledna následujícího roku.

 

Pojištění lze výjimečně sjednat i při pobytu v zahraničí. V takovém případě je pojistná ochrana poskytována nejdříve od 0.00 hod. sedmého dne následujícího po datu sjednání pojištění (tj. připsání pojistného na účet ČHS). Pokud však člen cestovní pojištění již má a žádá pouze připojišění, platí změna ode dne následujícího po datu uhrazení připojištění. 

Hlášení pojistné události 

V případě ambulantního ošetření se obracejte na asistenční službu Europe Assistance (+420 296 333 696). 

V případě pojistné události z pojištění léčebných výloh je pojištěný povinen kontaktovat asistenční službu před návštěvou zdravotnického zařízení!

 

Pojistnou událost je nutno hlásit na formuláři "Oznámení o škodě", který je k dispozici na webu pojišťovny. K vyplněnému formuláři je potřeba přiložit originály lékařských či dalších dokumentů potřebných pro stanovení výše plnění.

 

Vyplněný formulář je nutno odeslat na adresu UNIQA, pojišťovna, a.s., odbor cestovního pojištění, Evropská 136, 160 12 Praha 6.  

 

Další informace naleznete na stránce Časté otázky k cestovnímu pojištění UNIQA. 

 

UNIQA_Zpracování osobních údajů

POTVRZENÍ O POJIŠTĚNÍ

Na vyžádání poskytujeme potvrzení o pojištění (v angličtině) pro zajištění víza nebo v češtině pro zdravotní pojišťovnu. Dle vyjádření pojišťovny UNIQA nemůžeme poskytovat kopii smlouvy mezi ČHS a pojišťovnou UNIQA.

 

Cestovní pojištění vyřizuje paní Trávníková:

4onxRWjjWoAs1~l7VX~r5bekc8MhTj, 734 837 300, 273 136 385.