Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Instruktoři CWI, SCI, RCI a HAL

 
INFORMACE O KURZECH

ČHS má vlastní systém výcviku a vzdělávání instruktorů pro oblast horolezectví. V současnosti ČHS nabízí tyto instruktorské kurzy:

  • Instruktor lezení na umělé stěně - CWI (Climbing Wall Instructor)
  • Instruktor sportovního lezení - SCI (Sport Climbing Instructor)
  • Instruktor skalního lezení - RCI (Rock Climbing Instructor)
  • Instruktor horolezectví - HAL (High Alpine Leader)

Instruktorské kurzy nemají akreditaci MŠMT. Kurzy RCI a HAL mají certifikát UIAA. Instruktoři jsou oprávnění vykonávat metodický výcvik v rámci ČHS.

 

Vzdělávání je složeno z modulů, které na sebe navzájem navazují. Získání vyššího stupně vzdělávání je podmíněno absolvováním nižšího stupně vzdělávání (např. zájemce o RCI musí mít kvalifikaci SCI). Jednotlivé stupně vzdělávání lze absolvovat samostatně, nebo v jednom roce, pokud na sebe termínově navazují. Zájemci tak mají možnost své vzdělání rozšiřovat o další kvalifikační stupně. 

 

Kvalifikace instruktora je platná 5 let, do 31. 12. a počítá se od roku, kdy instruktor kurz ukončil. Datum ukončení kurzu je poslední den poslední části kurzu. Kvalifikace je platná pouze pokud je instruktor členem ČHS a má platný průkaz ČHS. Instruktorská kvalifikace se prokazuje platným průkazem ČHS. Od r. 2023 se nevystavuje průkaz instruktora.

 

 

Kvalifikační stupně

Instruktor lezení na stěně - CWI (Climbing Wall Instructor)

Působnost instruktora lezení na stěně je omezena na výuku lezení na umělých stěnách.

Kurz má 3 části : přijímací zkoušky a vzdělávací blok, první pomoc a zkoušky.

 

Instruktor sportovního lezení - SCI (Sport Climbing Instructor)

Působnost instruktora sportovního lezení je omezena na výuku lezení na zajištěných sportovních cestách do jedné lanové délky.

Kurz má 2 části: přijímací zkoušky a vzdělávací blok, zkoušky. 

Na tento kurz se mohou hlásit zájemci s platnou kvalifikací CWI.

 

Instruktor skalního lezení - RCI (Rock Climbing Instructor)

Působnost instruktora skalního lezení zahrnuje vedle výuky lezení na umělých stěnách a zajištěných jednodélkových cestách také výuku lezení vícedélkových cest i v "letních" horách neledovcového charakteru. 

Kurz má 4 části: záchrana + lanové techniky, první pomoc pro RCI,HAL, vícedélkové lezení v horách a zkoušky. Na tento kurz se mohou hlásit zájemci s platnou kvalifikací SCI.

 

Instruktor horolezectví - HAL (High Alpine Leader)

Instruktor horolezectví může provádět, kromě výše uvedeného, i výcvik v horách, při zimním lezení, v oblastech ledovcového charakteru.

Kurz má 4 částí: ledovcový kurz v horách, lezení v ledu, lavinový kurz v horách a zkoušky. Na tento kurz se mohou hlásit zájemci s platnou kvalifikací RCI.

 

 

Podmínky přijetí do kurzů

Podrobné požadavky, které musí účastníci jednotlivých kurzů splňovat naleznete v dokumentu Požadavky na instruktory.

 

Přihlašování probíhá zde

 

Uhrazení účastnického poplatku na číslo účtu 1727209504/0600 Moneta Money Bank, pod správným variabilním symbolem, který bude upřesněn po potvrzení o přijetí na kurz, spec.symbol : datum narození účastníka (ve formátu rrmmdd). Poplatek se hradí až po potvrzení o přijetí na kurz. V případě neúčasti ze zdravotních, rodinných či jiných důvodů se poplatek za kurz nevrací

 

Propozice na kurz se zveřejňují cca měsíc před akcí. Přihlásit se lze jakmile je stanoven termín, nejpozději 14 dní před zahájením kurzu.

 

Doporučuje se, dokončit kurz nejpozději do dvou let od jeho zahájení.

 

Doškolení instruktorů

Přihlásit se na doškolení instruktorů lze kdykoliv během platnosti kvalifikace instruktora a tři roky po ukončení této platnosti.

 

Instruktor musí absolvovat dvě doškolení (není podmínkou se hlásit

v jeden kalendářní rok).

První doškolení – První pomoc. Druhé doškolení je tematicky volitelné dle žadatele. Prodloužení kvalifikace se započítává po absolvování druhého doškolení.

 

Výše účastnického poplatku bude upřesněna v propozicích a hradí se na číslo účtu 1727209504/0600 Moneta Money Bank, pod správným variabilním symbolem, který bude upřesněn po potvrzení o přijetí na kurz, , spec.symbol : datum narození účastníka (ve formátu rrmmdd). V případě neúčasti ze zdravotních, rodinných či jiných důvodů se poplatek za kurz nevrací

 

Propozice na doškolení se zveřejňují cca měsíc před akcí. Přihlásit se lze jakmile je stanoven termín, nejpozději týden před zahájením kurzu.

 

2023 přihláška na doškolení

 

seznamy instruktorů


Seznam instruktorů CWI (akreditovaný kurz). Tento akreditovaný kurz byl nabízen pouze do roku 2020

 

Seznam platných instruktorů CWI, SCI, RCI, HAL

 

 

profesní kvalifikace


Zájemci o profesní kvalifikaci a získání celostátně platného kvalifikačního dokladu, mají nyní možnost se nechat přezkoušet u autorizované osoby více viz Autorizovaná osoba - zkoušky

 

V případě dalších dotazů se obraťte na Moniku Petrovou -  csqo2Zl79bm%C6ej-lIkbW7r

Instagram

Instagram Horosvaz