Facebook

Český horolezecký svaz

Váňův kámen - povolení lezení

Váňův kámen - povolení lezení

Na konci listopadu nabylo právní moci nové povolení lezení v lokalitě Přírodní památky Váňův kámen v Moravskoslezském kraji, jehož platnost je do konce roku 2020. Souhlas s provozováním horolezecké činnosti byl vydán na základě žádosti Českého horolezeckého svazu, neboť platnost povolení z roku 2008 skončila k 30.11. 2013.

 

V lokalitě Váňův kámen je možno lézt celoročně, platí však zákaz používat zimní lezeckou výzbroj poškozující povrch vápencové skály.

Zde je úplné znění rozhodnutí.

 

B. Valentová, tajemnice

Instagram

Instagram Horosvaz