Facebook

Český horolezecký svaz

Nové povolení lezení pro Stříbrný vrch

09. 09. 2013 | Rubrika: Ochrana přírody

Na konci minulého týdne nabylo právní moci rozhodnutí, kterým Správa CHKO Kokořínsko povoluje provozování horolezectví na území Přírodní památky Stříbrný vrch na dalších deset let, tj. do konce roku 2023.

Stříbrný vrch se nachází v oblasti Dubských skal poblíž Vlhoště - viz web Skalní oblasti.

 

Souhlas s provozováním horolezectví na Stříbrném vrchu byl vydán na základě žádosti ČHS a jsou v něm stanoveny podmínky, za kterých je zde lezení možné. K těm nejdůležitějším patří tyto:

  • povolení platí jen pro členy ČHS,
  • lezení je možné od 1.7. do 31.12. kalendářního roku,
  • prvovýstupy ani doplňování fixních jisticích prostředků není povoleno,
  • při lezení je zakázáno používat Mg či jiné chemické prostředky.

V oblasti platí pískovcová pravidla, tj. zákaz lezení na mokré nebo vlhké skály, zákaz používání jisticích prostředků poškozujících skálu (vklíněnce apod.) apod., a je vyžadováno šetrné chování ke všem složkám přírody. Úplné znění rozhodnutí je k dispozici zde.

 

Jako vždy prosím za ČHS o dodržování stanovených podmínek a přeji pěkné lezení.

 

B. Valentová, tajemnice ČHS

 

 

 

 

 

Instagram

Instagram Horosvaz