Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Údržba skalních oblastí

ČHS vytváří vhodné podmínky pro provozování horolezectví na skalách České republiky. ČHS se stará o vybrané skalní oblasti, vyjednává povolení lezení s orgány ochrany přírody a s vlastníky pozemků, dohlíží na dodržování pravidel a podmínek lezení, eviduje lezecké oblasti a cesty, provádí školení osazování jištění a dle možností provádí namátkovou kontrolu a případnou údržbu jištění. ČHS nakupuje jisticí materiál od certifikovaného výrobce a nabízí jej prvovýstupcům za výhodné ceny.  

 

 

činnost v oblasti Údržby skal

Činnosti týkající se skalních oblastí zajišťuje Centrální vrcholová komiseoblastní vrcholové komise a dobrovolní správci skal. Jednání s orgány ochrany přírody zajišťuje generální sekretář ČHS ve spolupráci s oblastními vrcholovými komisemi. 

 

Činnost CVK, OVK a správců je podporována webovým systémem ČHS Databáze Skály ČR

 

Péče o skály je podporována také prostřednictvím grantů; informace jsou v rubrice Granty a projekty ČHS.

 

 

upozornění

Lezení na skalách je spojené s určitou mírou rizika! Lezci jsou povinni této skutečnosti přizpůsobit své jednání, tj. měli by umět posoudit dle možností stav skály, fixního jištění a slaňovacího zařízení a správně odhadnout své lezecké schopnosti a zkušenosti. ČHS nezajišťuje systematickou kontrolu a údržbu skal a fixního jištění - horolezectví provozuje každý na vlastní nebezpečí! 

 

Dokumenty


Žádost prvovýstup - formulář

Protokol o prvovýstupu

Osazování jistících prvků pískovce

Chyby při upevňování jistících bodů chemickou maltou

 

Školení správců skal - prezenční listiny


Prezenční listiny z jednotlivých školení správců skal od roku 2006 pořádaných ČHS naleznete na na stránce školení správců skal - prezenční lisitny

 

 

 

Správu skalních oblastí podporují 

Soinging rockrock_empire

 


 

Zajímavé články

Zpráva o grantech na údržbu skalních oblastí v roce 2021

04. 02. 2022

Granty na údržbu skal byly jako každoročně určeny oddílům, členům ČHS i členům oblastních vrcholových komisí, kteří jsou ve svém volném ...

Pravidelné uzavírky v Labských pískovcích kvůli hnízdění

01. 02. 2022

V Labských pískovcích, ale nejen tam, již začíná doba hnízdění ptactva, která je spojena s uzavírkami skal, které mohou být pravidelné, ...

Stoleté skály

04. 01. 2022

V databázi skal je zapsáno 40 cest, které budou letos mít sté výročí vzniku. Dvacet z těch cest je zároveň prvovýstupem na skálu. Český ...

ZÁPIS JEDNÁNÍ S NPČŠ ZE DNE 3.12. 2021

10. 12. 2021

Na začátku prosince se v Děčíně uskutečnilo jednání se Správou NP České Švýcarsko, kterého se za ČHS zúčastnil předseda Oblastní ...

Nové povolení lezení v lokalitě Štamberk

16. 11. 2021

Kraj Vysočina vydal na základě žádosti ČHS nové povolení lezení pro skály na území přírodní rezervace Štamberk a kamenné moře. Povolení ...

Nové povolení lezení - Přílepská skála

10. 11. 2021

Krajský úřad Středočeského kraje vydal nové povolení lezení pro přírodní památku Přílepská skála. Nové povolení se vztahuje jen na ...

Borecké skály - nové povolení lezení

01. 11. 2021

Krajský úřad Libereckého kraje vydal na žádost ČHS rozhodnutí, kterým povoluje lezení na území Přírodní památky Borecké skály na ...

Skály ČR 1.2.0 - inovovaná verze mobilní aplikace

23. 10. 2021

V současné době je zpřístupňována inovovaná verze mobilní aplikace Skály ČR 1.2.0 pro Android a brzy po ní bude následovat verze pro ...

Kácení na Ostaši

18. 08. 2021

Kácení na Ostaši v příštích týdnech bude komplikovat přístup do lokality ostašských boulderů a okrajovek (Eldorádo a Zadní Ostaš). Od ...

Nelegální lezecké cesty v Krkonoších

29. 06. 2021

Na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma (okolí Janských lázní a Pasek nad Jizerou) vzniklo několik nelegálních ...

první | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | | poslední

Instagram

Instagram Horosvaz