Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Údržba skalních oblastí

ČHS vytváří vhodné podmínky pro provozování horolezectví zejména tím, že provádí kontrolu a údržbu fixního jištění a celkovou údržbu skal, vyjednává povolení lezení s orgány ochrany, školí správce skal a dohlíží na dodržování stanovených podmínek a pravidel lezení.

 

ČHS financuje nákup materiálu na údržbu a nabízí prvovýstupcům za výhodné ceny kruhy, borháky a další materiál na prvovýstupy. Do této oblasti investuje ročně více než 1 mil. Kč.

 

Činnosti zajišťuje především Centrální vrcholová komiseoblastní vrcholové komise a správci skal. Jednání s orgány ochrany přírody zajišťuje generální sekretář ČHS ve spolupráci s oblastními vrcholovými komisemi.

 

Činnost vrcholových komisí upravuje Statut CVK a OVK 

 

Údržba skal je podporována také prostřednictvím grantů; informace jsou v rubrice Granty a projekty ČHS.

 

Dokumenty

Školení správců skal - prezenční listiny

Zajímavé články

Brigáda na Suškách a v Tisé

01. 04. 2016

Brigády na Suškách a v Tisé a okolí - úklid a údržba skal Oblastní vrcholová komise Jizerské a Lužické hory připravuje brigádu na ...

L. Martínek, Z. Lukeš - smutné zprávy

18. 03. 2016

 Ve středu 9. března zemřel ve věku nedožitých 58 let Luboš Martínek, mšenský horolezec, kovář a dlouholetý člen Oblastní vrcholové ...

Nová verze databáze Skály ČR

11. 03. 2016

Elektronický protokol o prvovýstupu, vkládání cest a obrázků, zápis údržby a další. Od 9. března je v provozu třetí fáze vývoje ...

Vyhlášení grantů ČHS - mládež a údržba skal

09. 03. 2016

Český horolezecký svaz vyhlašuje granty na podporu mládeže a na údržbu skal pro rok 2016.   Granty jsou určeny na podporu akcí, které ...

Zápisy z jednání oblastních vrcholových komisí pro západní Čechy a pro Jizerské a Lužické hory

07. 03. 2016

Na webu jsou zveřejněny aktuální zápisy z jednání dvou oblastních vrcholových komisí - OVK Jizerské a Lužické hory a OVK Západní Čechy. ...

Pozvánka na školení správců skal

04. 03. 2016

V sobotu 2. dubna 2016 pořádá Centrální vrcholová komise ČHS školení správců skal zaměřené na osazování fixního jištění. Školení se ...

Zápisy z jednání oblastních vrcholových komisí

24. 02. 2016

Na webu ČHS jsou zveřejněny zápisy z jednání dvou oblastních vrcholových komisí: OVK Praha a střední Čechy - zápis z jednání 22.10.2015 ...

Zpráva o grantech na údržbu skal v roce 2015

01. 02. 2016

V roce 2015, stejně jako v letech předchozích, mohly oddíly, vrcholové komise i jednotliví členové ČHS využít granty na údržbu skal, ...

Výběrové řízení na dodávku fixního jištění a dalšího materiálu pro přejišťování skalních oblastí ČR

28. 12. 2015

Český horolezecký svaz vypisuje výběrové řízení na dodávku fixního jištění a dalšího materiálu na údržbu skalních oblastí ČR na období ...

Vítězové soutěže Mapování skal

04. 12. 2015

Posledního listopadu byla ukončena soutěž Mapování skal, díky které se podařilo podstatným způsobem doplnit údaje do databáze Skály ČR, ...

první | | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | poslední