Facebook

Český horolezecký svaz

Granty ČHS

Granty ČHS 

Granty jsou vyhlašovány jednou ročně a jsou určeny horolezeckým oddílům a členům ČHS.

- Žádosti o granty přijímá sekretariát ČHS.

- Vyhodnocení žádostí provádí příslušné komise ČHS, popř. jiné pověřené osoby.

- Finanční prostředky jsou poskytovány po uskutečnění a vyúčtování akce.

- Podrobné informace k jednotlivým grantům jsou uvedeny ve vyhlašovacích dokumentech. 

 

Granty ČHS v roce 2021


Granty ČHS Mládež 2021 - podmínky

Granty ČHS údržba skal 2021 - podmínky

Granty ČHS tradiční akce 2021 - podmínky

Grant ČHS - žádost 2021

 

GRANTY ČHS - ARCHIV

Informace o grantech poskytnutých v minulých letech.