Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Granty ČHS

Granty ČHS 

Granty jsou vyhlašovány jednou ročně a jsou určeny horolezeckým oddílům a členům ČHS.

- Žádosti o granty přijímá sekretariát ČHS.

- Vyhodnocení žádostí provádí příslušné komise ČHS, popř. jiné pověřené osoby.

- Finanční prostředky jsou poskytovány po uskutečnění a vyúčtování akce.

- Podrobné informace k jednotlivým grantům jsou uvedeny ve vyhlašovacích dokumentech. 

 

Granty ČHS v roce 2023


V roce 2023 jsou vyhlášeny granty na podporu tradičních horolezeckých akcí a na podporu údržby skal. V rámci grantů na podporu tradičních akcí je možno podpořit i akce s mládeží.

 

Granty ČHS - Tradiční akce 2023 - podmínky

Granty ČHS - Údržba skal - 2023 - podmínky

Grant ČHS - žádost 2023 - formulář

Grant ČHS - vyúčtování 2023 - formulář

Vyúčtování cesty - formulář

 


GRANTY ČHS - ARCHIV

Informace o grantech poskytnutých v minulých letech.

Instagram

Instagram Horosvaz