Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Respektovat pravidla a stanovené podmínky lezení je potřeba!

Respektovat pravidla a stanovené podmínky lezení je potřeba!

Rozjíždí se lezecká sezona a velikonoční volno, navzdory spíše zimnímu počasí, přiláká do skal spoustu natěšených lezců. Na místě je tedy připomenutí důležitých (nejen pískovcových) pravidel a podmínek.

Pravidla lezeníAby nedocházelo ke konfliktům a kolizím s ochranou přírody nebo s vlastníky pozemků, je nutné dodržovat podmínky, které jsou pro lezení v jednotlivých skalních oblastech stanoveny, a samozřejmě také Pravidla lezení, která máme trojího typu - pro pískovcové oblasti Čech, pro Jizerské hory a pro ostatní skály. Vždy platí, že pokud se skály nachází v chráněném území, kde je lezení podmíněno jakýmkoliv povolením orgánu ochrany přírody, pak podmínky, které stanovila ochrana přírody, jsou závazné pro všechny lezce, a jsou nadřazené našim horolezeckým pravidlům

 

Na co je hlavně potřeba dát pozor:

 

Časová omezení, uzavírky

V řadě lezeckých oblastí platí každoroční sezónní omezení kvůli hnízdění ptactva, a skály se otevírají až v dubnu nebo v květnu, někdy až od začátku července, a výjimečně i později. Důvodem zimní a jarní uzavírky může být i samotná ochrana pískovcových skal. Každoroční uzavírky se týkají velkých oblastí, např.: 

● většiny skal na území CHKO Český ráj, které se otevřely 1. dubna,

● Ádru, Teplických a Broumovských skal, jejichž části se pro lezce otevřou až na začátku května, resp. na začátu prázdnin,

● Labských pískovců, kde platí více časových omezení,

● Moravského krasu, kde se v některých sektorech leze až od července,

● apod. 

Na časová omezení, i ve formě dočasných místních uzavírek, je ale potřeba dát pozor také ve spoustě dalších, i malých oblastí. Když na skalách objevíte hnízdo, které zaslouží ochranu, napište nám. 

 

Jaké lezecké disciplíny jsou povoleny

Všechna povolení, která ČHS vyjednal, umožňují "klasické" lezení s lanem. V některých oblastech se ale povolení nevztahuje na jiné lezecké aktivity - na bouldering a na lezení se zimní výstrojí (drytooling). Příznivci boulderingu musí respektovat, že bouldering není povolen ve významných pískovcových oblastech - v NPR Adršpašsko-teplické skály, v NPR Broumovské stěny nebo na celém území CHKO Kokořínsko-Máchův kraj

V některých oblastech, např. v NPR Kaňon Labe nebo v NP České Švýcarsko, je bouldering implicitně omezenen tím, že zde platí striktní zákaz používání magnézia. 

 

Magnézium

Zákaz Mg, který stanoví ochrana přírody, je vždy nadřazen našim pravidlům, která akceptují použití Mg u novějších, obtížných cest (IXb a těžší). Toleranci danou pravidly lezení mohou omezit i oblastní vrcholové komise. Úplné zákazy používání Mg platí ve všech velkých pískovcových oblastech, které jsou zmíněny výše - respektujte je. 

 

Jak je to s prvovýstupy

Doba, kdy si lezec vyhlédl pěknou volnou linku a hned udělal novou cestu, pomalu končí, nebo je v většině významných oblastí dokonce pryč. Pokud chcete vytvořit novou cestu, zjistěte si, jaké podmínky musíte splnit - poradí vám správce skal nebo někdo jiný z oblastní vrcholové komise (kontakty jsou u každého sektoru v naší databázi). Např. v Moravském krasu, v NP České Švýcarsko, ve většině sektorů Českého ráje nebo např. i na Boreckých skalách je nutný souhlas orgánu ochrany přírody, který vyřizuje ČHS. A to, že při vytváření nových cest musí být respektována lezecká pravidla, a že prvovýstupy schvaluje oblastní vrcholová komise, je samozřejmé. 

 

Co dalšího platí pro české pískovce

Pískovec je náchylnější k poškození kvůli nešetrnému chování více, než jiné skály. Buďte opatrní ke skále i k sobě - nelezte na mokrém a vlhkém pískovci, nepoužívejte k jištění "železo" (frendy, stopery...), nelezte "na rybu" tam, kde to poškozuje skálu... Podívejte se k nám na facebook.

 

A to ostatní...

Chovejte se ohleduplně k přírodě - nerušte zvěř, nepoškozujte rostliny ani na skalách, ke skalám volte takovou cestu, při které nedochází k poškozování rostlin a půdního krytu... 

Respektujte další podmínky, které stanoví např. i vlastník pozemku (placení vstupného, podmínky pro vstup mimo značené cesty, parkování, táboření).

 

Všechny potřebné informace včetně dokumentů vydaných ochranou přírody najdete v naší Databázi Skály ČR Než se vydáte do skal, seznamte se s nimi. Pokud by ve skalách docházelo k výraznějšímu porušování stanovených podmínek, vzniknou problémy, které mohou v krajním případě vyústit v zákazy lezení - to nechceme v žádném případě dopustit. 

 

 

Děkujeme všem, kdo respektují stanovená "pravidla hry" a přejeme úspěšnou lezeckou sezonu. 

 

 


B. Valentová, ČHS

Instagram

Instagram Horosvaz