Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

V květnu začíná lezecká sezona v Ádru a Teplických skalách

V květnu začíná lezecká sezona v Ádru a Teplických skalách

Prvního května se po "zimním spánku" otevírají některé lezecké sektory v Ádru a v Teplicích, tedy na území Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály. Pojďme si připomenout základní pravidla.

Jiří Prokša_mapy.cz

Foto: Jiří Prokša, mapy.cz

 

Obě pískovcová skalní města, která jsou od sebe oddělena rozsáhlou Vlčí roklí, patří k nejvýznamnějším pískovcovým oblastem, a lezení v nich je možné jen díky výjimce, kterou ČHS opakovaně vyjednává. Povolení je vydáno formou Opatření obecné povahy - NPR ATS 2019 - 2029

 

Skály jsou, za předpokladu dodržení podmínek a pravidel lezení,  přístupny všem lezcům, nejem členům ČHS.

POZOR! Členové ČHS s platným průkazem mají vstup do skal zdarma. Pro lezce, kteří nejsou členy ČHS, platí povinnost zaplatit vstupné (děti do 6 let zdarma).

Věděli jste, že roční členství v ČHS vyjde levněji než čtyři samostatné vstupy?

 

Co byste měli vědět, než se do těchto skal vypravíte:

 • Lezení je v některých sektorech povoleno od 1. 5., ale v některých až od 1. 7. Důvodem je hlavně ochrana hnízdícího ptactva - ve skalách se líbí především sokolu stěhovavému. Časové vymezení je popsáno ve výjimce (nyní opatření obecné povahy platné do konce roku 2029) a zakresleno v mapkách. 

 

 • Výjimka se vztahuje jen na sportovní lezení, neplatí pro bouldering!

 

 • Platí zde obvyklé zásady pískovcového lezení - zákaz lezení na mokré skály, zákaz používání jisticích prostředků poškozujících skálu, lezení je možné jen za denního světla atd.

 

 • V obou skalních městech je zcela zakázáno používání Mg a jiných chemických či mineríálních látek sloužících k vysušování rukou.

 

 • Ochrana se vztahuje i na vegetaci - je zakázáno poškozovat porost na skalách, odstraňovat zeminu z terásek a skal... 

 

 • Prvovýstupy jsou možné jen s předchozím souhlasem Správy CHKO Broumovsko. Informace týkající se prvovýstupů, i v Broumovských stěnách, jsou na webu https://ovkbroumovsko.cz/prvovystupy/

 

Všechny informace najdete v naší databázi Skály ČR

 

To ale není všechno!

Do Adršpašských i Teplických skal míří každoročně spousty návštěvníků, kteří se pohybují po placených turistických okruzích a nemají povoleno vstupovat mimo takto vyznačené cesty. 

Lezci jsou na tom lépe než turisté: 

 • Mohou se pohybovat mimo vyznačené cesty, měli by však volit co nejkratší přístup, aby nepoškozovali vegetaci a půdní kryt. 

 • Vstup do skal mají zdarma, ale jen pokud se prokáží u pokladny nebo při kontrole platným průkazem ČHS.

 

Respektujte prosím to, že tyto výhody se vztahují opravdu jen na lezce, resp. na členy ČHS. Přátelé či členové rodiny, kteří s vámi vyrazí do skal, mohou být, pokud jde o vstup mimo cesty tolerováni (v rozumné míře), ale vstup zdarma, pokud nejsou členy ČHS, se na ně nevztahuje. 

 

Turistické okruhy provozují různé společnosti, které stanovují pro návštěvníky různé podmínky a doporučení (parkování, místa vstupů do skalních měst, koupě vstupenek, přístup s kočárky apod.) Věnujte jim pozornost, předejdete tím případným nedorozuměním a kolizím. 

 

POZOR! V Adršpašských skalách je počet vstupenek na určité časové období omezen.


Více na:

Adršpašské skály

Teplické skály

 

 

Děkujeme všem, kdo respektují "pravidla hry" a přejeme úspěšnou lezeckou sezonu. 

 

 


B. Valentová, ČHS

Instagram

Instagram Horosvaz