Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Nové povolení pro Zlatník v Českém středohoří

Nové povolení pro Zlatník v Českém středohoří

V březnu nabylo právní moci nové povolení lezení na území Národní přírodní rezervace Zlatník v Českém středohoří. 

 

Povolení platí až do konce roku 2030 a má formu opatření obecné povahy, takže platí pro všechny lezce, nejen pro členy ČHS. 

 

Povolení se vztahuje na sportovní lezení (s lanem). Neplatí pro bouldering, slackline a highline!

 

Pro lezce jsou otevřeny pouze lokality na západním svahu kopce, tj. skály  Škuner, Molo a dále skály od Sýrového masivu po Ztracený masiv. Povolené lokality a přístupové cesty jsou vyznačeny v mapce, která je v příloze opatření obecné povahy.

 

Lezení je možné vždy od 1. července do 31. ledna následujícího roku. V první polovině roku je oblast kvůli hnízdění uzavřena.

 

Další podmínky jsou stejné jako dosud. Kromě běžných zásad šetrného chování k přírodě (zákaz poškozování skal, zákaz poškozování vegetace a odstraňování kamenů, pohyb jen po vyznačených stezkách apod.) platí:

- zákaz Mg a jiných chemických látek zvyšujících tření

- zákaz používání zimní lezecké výzbroje

Provádění prvovýstupů je možné jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody, tj. Správa Českého středohoří. Zájemce o prvovýstupy současně prosíme, aby nejprve kontaktovali správce skal. 

 

NPR Zlatník - povolení 2023-2030

 

Veškeré informace včetně kontaktu na správce skal najdete v naší Databáze Skály ČR

 


 

B. Valentová, ČHS

Instagram

Instagram Horosvaz