Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Údržba skalních oblastí

ČHS vytváří vhodné podmínky pro provozování horolezectví na skalách České republiky. ČHS se stará o vybrané skalní oblasti, vyjednává povolení lezení s orgány ochrany přírody a s vlastníky pozemků, dohlíží na dodržování pravidel a podmínek lezení, eviduje lezecké oblasti a cesty, provádí školení osazování jištění a dle možností provádí namátkovou kontrolu a případnou údržbu jištění. ČHS nakupuje jisticí materiál od certifikovaného výrobce a nabízí jej prvovýstupcům za výhodné ceny.  

 

 

činnost v oblasti Údržby skal

Činnosti týkající se skalních oblastí zajišťuje Centrální vrcholová komiseoblastní vrcholové komise a dobrovolní správci skal. Jednání s orgány ochrany přírody zajišťuje generální sekretář ČHS ve spolupráci s oblastními vrcholovými komisemi. 

 

Činnost CVK, OVK a správců je podporována webovým systémem ČHS Databáze Skály ČR

 

Péče o skály je podporována také prostřednictvím grantů; informace jsou v rubrice Granty a projekty ČHS.

 

 

upozornění

Lezení na skalách je spojené s určitou mírou rizika! Lezci jsou povinni této skutečnosti přizpůsobit své jednání, tj. měli by umět posoudit dle možností stav skály, fixního jištění a slaňovacího zařízení a správně odhadnout své lezecké schopnosti a zkušenosti. ČHS nezajišťuje systematickou kontrolu a údržbu skal a fixního jištění - horolezectví provozuje každý na vlastní nebezpečí! 

 

Dokumenty


Žádost prvovýstup - formulář

Protokol o prvovýstupu

Osazování jistících prvků pískovce

Chyby při upevňování jistících bodů chemickou maltou

 

Školení správců skal - prezenční listiny


Prezenční listiny z jednotlivých školení správců skal od roku 2006 pořádaných ČHS naleznete na na stránce školení správců skal - prezenční lisitny

 

 

 

Správu skalních oblastí podporují 

Soinging rockrock_empire

 


 

Zajímavé články

Vyhlášení grantů ČHS na údržbu skal a na tradiční akce

14. 01. 2015

ČHS vyhlašuje granty na údržbu skal a na podporu tradičních horolezeckých akcí v roce 2015. Granty na údržbu skal jsou určeny ...

Zápisy z oblastních vrcholových komisí

15. 12. 2014

Na web byly doplněny zápisy z jednání oblastních vrcholových komisí. Nově je k dispozici archiv zápisů OVK Dubské skály, OVK Moravské ...

Aktualizovaná pravidla lezení pro Jizerské hory

25. 11. 2014

V rubrice Dokumenty ČHS naleznete aktualizovaná Pravidla lezení v oblasti Jizerské hory, která byla 21.11. 2014 schválena výkonným ...

Příprava webového systému zaměřeného na skály ČR

10. 11. 2014

Výchozí stav a dosavadní postup prací ČHS převzal na základě dohody o ukončení spolupráce od NETSYSTEM INT a.s. data v excelové tabulce ...

Jednání zástupců OVK Labské pískovce a OVK Hruboskalsko se zástupci SBB

31. 10. 2014

V polovině září se sešli zástupci dvou "pískovcových" oblastních vrcholových komisí ČHS - za OVK Labské pískovce J. Pleticha, za OVK ...

Aktualizace - Ukončení spolupráce s webem Skalní oblasti

07. 10. 2014

Český horolezecký svaz a NETSYSTEM Int. se dohodli 24.9. 2014 na ukončení spolupráce při provozování databázové aplikace Skalní ...

Dočasná uzavírka lezení na Žlebské Jehle do 31.12.2014

23. 09. 2014

Oznámení dočasného uzavření věže Žlebská Jehla do 31.12.2014 z důvodu sanačních prací (zajištění proti sesuvu). Od 23.9.2014 ...

Nové lezení v lomu Paraple v Českém krasu

12. 09. 2014

Zástupci Českého horolezeckého svazu vyjednali letos na jaře se správou CHKO povolení k lezení v lomu Paraple, nedaleko důlního ...

Povolení lezení na Pálavě

26. 08. 2014

Na základě žádosti Českého horolezeckého svazu vydala Správa CHKO Pálava výjimku, na základě které je možné provozovat horolezectví na ...

Přístup na Pantheon

24. 07. 2014

Jeden z pozemků, přes které vede přístupová cesta na Pantheon, bude oplocen. Pro zachování přístupu lezců ke skalám zde budou ...

první | | 1 | 10 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | poslední

Instagram

Instagram Horosvaz