Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Správa skalních oblastí

ČHS vytváří vhodné podmínky pro provozování horolezectví na skalách České republiky. ČHS se stará o vybrané skalní oblasti, vyjednává povolení lezení s orgány ochrany přírody a s vlastníky pozemků, dohlíží na dodržování pravidel a podmínek lezení, eviduje lezecké oblasti a cesty, provádí školení osazování jištění a dle možností provádí namátkovou kontrolu a případnou údržbu jištění. ČHS nakupuje certifikovaný jisticí materiál a nabízí jej prvovýstupcům za výhodné ceny.  

 

Činnosti týkající se skalních oblastí zajišťuje Centrální vrcholová komiseoblastní vrcholové komise a dobrovolní správci skal. Jednání s orgány ochrany přírody zajišťuje generální sekretář ČHS ve spolupráci s oblastními vrcholovými komisemi. 

Činnost vrcholových komisí upravuje Statut CVK a OVK 

Činnost CVK, OVK a správců je podporována webovým systémem Databáze Skály ČR

 

Péče o skály je podporována také prostřednictvím grantů; informace jsou v rubrice Granty a projekty ČHS.

 

Lezení na skalách je spojené s určitou mírou rizika! Lezci jsou povinni této skutečnosti přizpůsobit své jednání, tj. měli by umět posoudit dle možností stav skály, fixního jištění a slaňovacího zařízení a správně odhadnout své lezecké schopnosti a zkušenosti. ČHS nezajišťuje systematickou kontrolu a údržbu skal a fixního jištění - horolezectví provozuje každý na vlastní nebezpečí! 

Dokumenty

Školení správců skal - prezenční listiny

Zajímavé články

Otevření Lezeckého parku Alkazar

05. 01. 2012

S příchodem nového roku přinášíme první kratičkou informaci o zrodu Lezeckého parku Alkazar. Záměr vytvářet ve vybraných ...

Upozornění na problémy v okolí Malé Skály

20. 10. 2011

Český Horolezecký svaz obdržel vyjádření zastupitele obce Malá Skála, který upozornil na některé problémy v oblasti Suchých ...

Školení správců v Dolním Žlebu

03. 08. 2011

V sobotu 30.7. 2011 se konalo v Dolním Žlebu školení správců skal, které bylo určeno zájemcům ze skalních oblastí severočeského ...

Přidělení grantů na údržbu skal

08. 03. 2011

Na podporu údržby skal ve formě grantů bylo na letošní rok vyčleněno 30 tisíc Kč. Na sekretariát ČHS byly doručeny žádosti o ...

Výběrové řízení na vybudování lezeckého parku

28. 02. 2011

V návaznosti na schválenou Koncepci ČHS, ve které je jako jeden z cílů uvedeno vytváření Lezeckých parků (lokalit pro rodinné lezení), ...

Vyhlášení grantů ČHS na údržbu skalních oblastí

17. 01. 2011

Centrální vrcholová komise vyhlašuje granty zaměřené na údržbu skalních oblastí v souvislosti s ochranou přírody. Podrobné informace o ...

OVK Broumovsko hledá nové členy a spolupracovníky

10. 08. 2010

Oblast Broumovska (Adršpašsko-Teplické skály, Broumovské stěny, Ostaš, Křižák...) se již delší dobu potýká s nedostatkem dobrovolníků ...

Vyhodnocení žádostí o granty na ochranu přírody a údržbu skalních oblastí

13. 05. 2010

Výsledky vyhodnocení žádostí o poskytnutí grantů na ochranu přírody a údržbu skalních oblastí naleznete v rubrice Granty ČHS. B. ...

Ukončení sanačních prací v Labáku u věží Kazatelna a Otesánek

21. 04. 2010

Sanační práce na pravém břehu Labe, v okolí věží Kazatelna a Oteasánek, byly v pátek 16.4. 2010 ukončeny. Předání sanačních prací se za ...

Školení správců skal na Škrovádě

01. 04. 2010

Pozvánka na školení správců na Škrovádě V neděli 11. dubna 2010, od 10 hodin do cca 14 hodin se koná školení nových správců ...

první | | 1 | 10 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | poslední