Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Správa skalních oblastí

ČHS vytváří vhodné podmínky pro provozování horolezectví na skalách České republiky. ČHS se stará o vybrané skalní oblasti, vyjednává povolení lezení s orgány ochrany přírody a s vlastníky pozemků, dohlíží na dodržování pravidel a podmínek lezení, eviduje lezecké oblasti a cesty, provádí školení osazování jištění a dle možností provádí namátkovou kontrolu a případnou údržbu jištění. ČHS nakupuje certifikovaný jisticí materiál a nabízí jej prvovýstupcům za výhodné ceny.  

 

Činnosti týkající se skalních oblastí zajišťuje Centrální vrcholová komiseoblastní vrcholové komise a dobrovolní správci skal. Jednání s orgány ochrany přírody zajišťuje generální sekretář ČHS ve spolupráci s oblastními vrcholovými komisemi. 

Činnost vrcholových komisí upravuje Statut CVK a OVK 

Činnost CVK, OVK a správců je podporována webovým systémem Databáze Skály ČR

 

Péče o skály je podporována také prostřednictvím grantů; informace jsou v rubrice Granty a projekty ČHS.

 

Lezení na skalách je spojené s určitou mírou rizika! Lezci jsou povinni této skutečnosti přizpůsobit své jednání, tj. měli by umět posoudit dle možností stav skály, fixního jištění a slaňovacího zařízení a správně odhadnout své lezecké schopnosti a zkušenosti. ČHS nezajišťuje systematickou kontrolu a údržbu skal a fixního jištění - horolezectví provozuje každý na vlastní nebezpečí! 

Dokumenty

Školení správců skal - prezenční listiny

Zajímavé články

Prodej Pašinky

30. 05. 2012

Jistě jste již zaznamenali informaci, že skála u Kohoutova mlýna "Pašinka" je na prodej. Existuje zde riziko, že lezení na této ...

Upozornění na problémy s parkováním v lezeckých oblastech

11. 05. 2012

V několika skalních oblastech se objevily problémy s parkováním, se zajížděním aut ke skalám a nebo i s přespáváním ...

Akce ERA v Lezeckém parku Alkazar

02. 05. 2012

V Lezeckém parku Alkazar se konala první akce, která byla určena hlavně dětem. Pěkné prvomájové počasí vylákalo do přírody velké ...

ERA dětský lezecký den

12. 04. 2012

1. května 2012 od 10 do 16 hod. se bude v Lezeckém parku Alkazar konat první, dalo by se říci "otevírací" akce pro veřejnost. ...

Možnosti prvovýstupů v NP České Švýcarsko

02. 04. 2012

Lezecká sezóna začíná a proto Oblastní vrcholová komise Labské pískovce připomíná, že ve skalních oblastech Národního parku ...

Podmínky pro dělání prvovýstupů v Labáku

02. 04. 2012

Na základě rozhodnutní OVK Labské pískovce platí na pravém a levém břehu Labe tyto podmínky pro dělání prvovýstupů: Pravý břeh ...

Otevření Lezeckého parku Alkazar

05. 01. 2012

S příchodem nového roku přinášíme první kratičkou informaci o zrodu Lezeckého parku Alkazar. Záměr vytvářet ve vybraných ...

Upozornění na problémy v okolí Malé Skály

20. 10. 2011

Český Horolezecký svaz obdržel vyjádření zastupitele obce Malá Skála, který upozornil na některé problémy v oblasti Suchých ...

Školení správců v Dolním Žlebu

03. 08. 2011

V sobotu 30.7. 2011 se konalo v Dolním Žlebu školení správců skal, které bylo určeno zájemcům ze skalních oblastí severočeského ...

Přidělení grantů na údržbu skal

08. 03. 2011

Na podporu údržby skal ve formě grantů bylo na letošní rok vyčleněno 30 tisíc Kč. Na sekretariát ČHS byly doručeny žádosti o ...

první | | 1 | 10 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | poslední