Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Karbaník

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO BroumovskoNPR Adršpašsko-teplické skály

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • Ze soutěsky stěnou podél západní hrany a spárou přes plošinku na vrchol.
  • Ludvík Feygl, J. Krecbach,24.7.1962
 • 2)Kubova karta, VIIb
  • Od západního rohu římsou doleva na hranu. Stěnou (kruh) přes převis do žlábku, jím a hranou na vrchol.
  • Ivo Wondráček, M. Novotný, E. Tůma,2.8.1986
  • Popis chybí
  • Jaromír Gereg, V. Černý,17.5.1981
 • 4)Taročky, VI
  • U severního rohu komínem na blok. Přepadem, vlevo stěnou (kruh) a spárou na vrchol.
  • Leopold Páleníček, H. Myslivcová, T. Myslivec,22.7.1977
  • Od nástupu cesty Severozápadní komín po římse doleva ke kruhu.
  • Václav Černý, J. Gereg,16.5.1981
 • 6)Flek, VIIIa
  • Cestou Taročky ke kruhu. Stěnou šikmo doleva ke 2. kruhu. Vlevo stěnou na vrchol.
  • Miloš Rain, M. Havalová, F. Ostradický, J. Gereg, V. Černý,16.5.1981
  • Z údolní strany (vlevo od severní hrany) spárkou k římse, vlevo ke spáře a tou (1. kruh) na balkónek ke 2. kruhu. Stěnou a zářezem ke 3. kruhu. Stěnou vpravo podél hrany (4. kruh) ke kruhu cesty Taročky a tou na vrchol.
  • Stanislav Lukavský a Petr Mocek,26.7.1987
  • V pravé části SV stěny komínem, z něj stěnou doprava ke spáře a tou (kruh) na konec. Vlevo stěnou na předvrchol a cestou Poker na vrchol.
  • Stanislav Lukavský, J. Polák,16.5.1981
 • 9)Bulka, VIIb
  • Vlevo na SV straně věže z balkonu komínem a spárou ke kruhu. Spárou a stěnou podél trhliny na předvrchol. Stěnou doprava ke 2. kruhu cesty Flek a tou na vrchol.
  • Petr Mocek a Stanislav Lukavský, J. Hradecký, K. Živný, O. Krecbach,29.7.1981
 • 10)Dudák, VIIa
  • Mezi cestami Bulka a Poker spárou do jeskyně. Cestou Poker na vrchol.
  • Stanislav Lukavský, P. Mocek,26.3.1983
 • 11)Poker, VIIc
  • Vpravo od východní hrany spárou do jeskyně a vlevo stěnou na předvrchol. Vlevo stěnou a spárou na vrchol.
  • Stanislav Lukavský,15.4.1978
 • 12)Vole bum!, IXa
  • Údolní stěnou, spárou a trhlinkou 2 kruhy a cestou „Poker“ n. v.
  • Stanislav Lukavský a Miroslav Mach, K. Prokop,25.7.2007
 • 13)Skořápky, IXb
  • V pravé části JV stěny trhlinou (1. kruh) na konec a stěnou ke 2. kruhu. Vpravo stěnou na hranu a podél ní (3. kruh) na předvrchol. Trhlinou a východní hranou na vrchol.
  • Stanislav Lukavský a Petr Mocek,6.8.1988
 • 14)Stěna, III
  • JV spárou na plošinu, stěnou a spárou na vrchol.
  • Hana Myslivcová, L. Páleníček,23.7.1977
 • 15)Švindl, VIIb
  • Od JV spárou na pilířek. Stěnou vpravo k 1. , 2. a 3. kruhu. V římse postavením vlastní silou a stěnou (4. kruh) na předvrchol. Komínkem n. v.
  • Štěpán Gereg a Petr Mocek,4.7.2009
  • V pravé části náhorní soutěsky komínem, rozporem a spárou (1. kruh) na předvrchol. Hranou (2. kruh) na vrchol.
  • Petr Mocek a Karel Šimek,19.9.1998
 • 17)Komín, III
  • Ze soutěsky rozporem o Kibice k římse, po ní doleva ke spáře cesty Západní hrana a tou na vrchol.
  • Milan Rusý,12.8.1962
  • Komínem mezi Karbaníkem a Kibicem ke kruhu, žlábkem na vrchol.
  • Autoři neznámí

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno od 1.5. do 31.12.
Dokument Ochrany přírody: OOP 2019, orgán OP CHKO Broumovsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostů na skalách, neodstraňovat kameny, dřeviny a organickou hmotu ze spár
- K přístupu použít turistické cesty a značené přístupové stezky
- nerušit hnízdící ptáky, lézt jen na suché skály v botách s měkkou podrážkou
- jištění fixními prostředky a textilními smyčkami, nedřít skálu lanem, nesekat
- zákaz magnézia, lézt jen za denního světla
- prvovýstupy jen členové ČHS, výcvik max 3 osoby s instruktorem

OVK Broumovsko | Hlášení závad | Správce Petr John | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Upozornění

29. 5. 1.-11. června bude probíhat na Drátníku a Čtyřech palicích na Vasočině školení horské služby. Lezení bude možné, ale bude tam hodně lidí.
Instagram

Instagram Horosvaz