Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Karbaník

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0 hodnocení


GPS? Máte souřadnice této skály? Pošlete nám je, prosím!Skála v databázi gipfelbuch.de
  • Ze soutěsky stěnou podél západní hrany a spárou přes plošinku na vrchol.
  • Ludvík Feygl, J.Krecbach,24.7.1962
 • 2)KUBOVA KARTA, VIIb
  • Od západního rohu římsou doleva na hranu. Stěnou (kruh) přes převis do žlábku, jím a hranou na vrchol.
  • Ivo Wondráček, M.Novotný, E.Tůma,2.8.1986
  • Popis chybí
  • Jaromír Gereg, V.Černý,17.5.1981
 • 4)TAROČKY, VI
  • U severního rohu komínem na blok. Přepadem, vlevo stěnou (kruh) a spárou na vrchol.
  • Leopold Páleníček, H.Myslivcová, T.Myslivec,22.7.1977
  • Od nástupu cesty Severozápadní komín po římse doleva ke kruhu.
  • Václav Černý, J.Gereg,16.5.1981
 • 6)FLEK, VIIIa
  • Cestou Taročky ke kruhu. Stěnou šikmo doleva ke 2. kruhu. Vlevo stěnou na vrchol.
  • Miloš Rain, M.Havalová, F.Ostradický, J.Gereg, V.Černý,16.5.1981
  • Z údolní strany (vlevo od severní hrany) spárkou k římse, vlevo ke spáře a tou (1. kruh) na balkónek ke 2. kruhu. Stěnou a zářezem ke 3. kruhu. Stěnou vpravo podél hrany (4. kruh) ke kruhu cesty Taročky a tou na vrchol.
  • Stanislav Lukavský a Petr Mocek,26.7.1987
  • V pravé části SV stěny komínem, z něj stěnou doprava ke spáře a tou (kruh) na konec. Vlevo stěnou na předvrchol a cestou Poker na vrchol.
  • Stanislav Lukavský, J.Polák,16.5.1981
 • 9)BULKA, VIIb
  • Vlevo na SV straně věže z balkonu komínem a spárou ke kruhu. Spárou a stěnou podél trhliny na předvrchol. Stěnou doprava ke 2. kruhu cesty Flek a tou na vrchol.
  • Petr Mocek a Stanislav Lukavský, J.Hradecký, K.Živný, O.Krecbach,29.7.1981
 • 10)DUDÁK, VIIa
  • Mezi cestami Bulka a Poker spárou do jeskyně. Cestou Poker na vrchol.
  • Stanislav Lukavský, P.Mocek,26.3.1983
 • 11)POKER, VIIc
  • Vpravo od východní hrany spárou do jeskyně a vlevo stěnou na předvrchol. Vlevo stěnou a spárou na vrchol.
  • Stanislav Lukavský,15.4.1978
 • 12)Vole bum!, IXa
  • Údolní stěnou, spárou a trhlinkou 2 kruhy a cestou „Poker“ n.v.
  • Stanislav Lukavský a Miroslav Mach, K.Prokop,25.7.2007
 • 13)SKOŘÁPKY, IXb
  • V pravé části JV stěny trhlinou (1. kruh) na konec a stěnou ke 2. kruhu. Vpravo stěnou na hranu a podél ní (3. kruh) na předvrchol. Trhlinou a východní hranou na vrchol.
  • Stanislav Lukavský a Petr Mocek,6.8.1988
 • 14)STĚNA, III
  • JV spárou na plošinu, stěnou a spárou na vrchol.
  • Hana Myslivcová, L.Páleníček,23.7.1977
 • 15)Švindl, VIIb
  • Od JV spárou na pilířek. Stěnou vpravo k 1., 2. a 3.kruhu. V římse postavením vlastní silou a stěnou (4.kruh) na předvrchol. Komínkem n.v.
  • Štěpán Gereg a Petr Mocek,4.7.2009
  • V pravé části náhorní soutěsky komínem, rozporem a spárou (1. kruh) na předvrchol. Hranou (2. kruh) na vrchol.
  • Petr Mocek a Karel Šimek,19.9.1998
 • 17)KOMÍN, III
  • Ze soutěsky rozporem o Kibice k římse, po ní doleva ke spáře cesty Západní hrana a tou na vrchol.
  • Milan Rusý,12.8.1962
  • Komínem mezi Karbaníkem a Kibicem ke Q, žlábkem n.v.
  • Autoři neznámí

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno od 1.5. do 31.12.
Dokument Ochrany přírody: OOP 2019, orgán OP CHKO Broumovsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostů na skalách, neodstraňovat kameny, dřeviny a organickou hmotu ze spár
- K přístupu použít turistické cesty a značené přístupové stezky
- nerušit hnízdící ptáky, lézt jen na suché skály v botách s měkkou podrážkou
- jištění fixními prostředky a textilními smyčkami, nedřít skálu lanem, nesekat
- zákaz magnézia, lézt jen za denního světla
- prvovýstupy jen členové ČHS, výcvik max 3 osoby s instruktorem
- OVK: Jako fixní jištění při prvovýstupech nepoužívat borháky, ale jen kruhy.

OVK Broumovsko | Hlášení závad | Správce Petr John | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice