Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Francouzské věže

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO BroumovskoNPR Adršpašsko-teplické skály

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • Od JZ z mezivěží mezi Francouzskými věžemi a Vngngem překrokem, doleva stěnou (kruh) do žlábku, jím a stěnou na vrchol.
  • V.Kadlčík, L. Kadlčíková,16.10.1990
 • KOMÍN, III
  • Z nejvyššího místa terénu mezi Francouzskými věžemi a Pidimužíkem komínem na vrchol.
  • R.Baudyš, J.Nejezchleba,15.7.1961
  • Od JZ z prostoru mezi Francouzskými věžemi a Malostranskou věží komínkem na blok. Přepadem a stěnou do římsy, v ní vlevo k visuté spáře, tou a sokolíkem k 1. kruhu. Stěnou (2. kruh) na polici k hodinám (zde křížíme cestu Mundiho stěna). Traverz stěnou vlevo na severní hranu a po…
  • Stanislav Lukavský, Stanislava Lukavská,6.8.1991
  • Od JV z prostoru mezi Francouzskými věžemi a Malostranskou věží levým komínem na plošinu pod stěnu (kruh). Stěnou na polici k hodinám, vpravo komínkem a stěnou na vrchol.
  • K.Vozáb, J.Farkaš,15.7.1961
 • PILÍŘOVÁ, Přeskok 2
  • Od SV v koutě komínem na pilíř. Přeskokem a stěnou na vrchol.
  • Stanislav Lukavský, J.Polák,12.6.1977
  • Od kruhu vlevo po hraně a přímo (2. kruh) na vrchol.
  • A.Obršál a Stanislav Lukavský, Jiří Wiesner,12.6.1991
 • TIP - ŤOP HRANA, Přeskok 2
  • Levým SZ komínem a po západní hraně severní věže na její vrchol. Přeskokem a stěnou na vrchol.
  • Stanislav Lukavský, J.Polák, Z.Zilvar,11.6.1977
  • Na JZ straně věže (mezi Francouzskými věžemi a Vngngem) spárou, výše komínem k římse a v ní doleva ke kruhu. Stěnou šikmo doleva na hranu, po ní šest metrů, stěnou doprava a žlábkem na vrchol.
  • Stanislav Lukavský, J.Polák,12.6.1977

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno od 1.5. do 31.12.
Dokument Ochrany přírody: OOP 2019, orgán OP CHKO Broumovsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostů na skalách, neodstraňovat kameny, dřeviny a organickou hmotu ze spár
- K přístupu použít turistické cesty a značené přístupové stezky
- nerušit hnízdící ptáky, lézt jen na suché skály v botách s měkkou podrážkou
- jištění fixními prostředky a textilními smyčkami, nedřít skálu lanem, nesekat
- zákaz magnézia, lézt jen za denního světla
- prvovýstupy jen členové ČHS, výcvik max 3 osoby s instruktorem.

OVK Broumovsko | Hlášení závad | Správce Petr John | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice