Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Starosta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO BroumovskoNPR Adršpašsko-teplické skály

4 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

 • BM HÁRO, VIIIb
  • Z římsy nad převisem stěnou podél západní hrany (2 kruhy) na vrchol.
  • Jaroslav Houser, A.Obršál, V.Sedmík,4.5.1988
  • Vlevo od nástupu Staré cesty komínem na pilíř a Starou cestou na plató. Stěnou vlevo ke 3. kruhu Staré cesty. V římse traverz doleva do cesty Jihozápadní kout a tou přes převis na římsu. Traverz stěnou doleva (2 kruhy) ke 2. kruhu cesty Slunovrat, tou k římse, v ní doprava a po …
  • Miloš Rain, P.Burian, J.Jirásek,25.7.1982
  • Z levého okraje náhorní chodby rozporem ke spáře a tou na plošinku. Koutovou spárou a komínem ke kruhu. Spárou přes převis na římsu, traverz stěnou doprava ke 4. kruhu Staré cesty a tou na vrchol.
  • Horst Umlauft, Herbert Schwarz,19.9.1961
  • Vlevo od nástupu koutovou spárou na plošinku.
  • Autoři neznámí
  • Vjižním koutě (mezi Starostou a pilířem) spárou a komínem k 1. kruhu. Stěnou ke 2. kruhu. Traverz stěnou vlevo ke žlábku a jím ke 3. kruhu. Stěnou a komínem na plató. Starou cestou na vrchol.
  • L.Jánský a J.Jüptner,11.9.1997
 • SLUNOVRAT, VIIc
  • Nástup je z turistické cesty pod SV stěnou. Koutovou spárou a komínem na bloky. Komínem a spárou (1. kruh) až na její konec a stěnou doleva ke 2. kruhu. Vlevo mělkým žlábkem k římse, v ní traverz doleva a po hraně na vrchol.
  • Herbert Richter, B.Sýkora, P. Jacob,21.6.1962
  • Z turistické cesty vpravo od severní hrany komínkem a spárou přes díru k 1. kruhu. Trhlinou ke 2. kruhu. Stavěním ze sedačky do římsy (hodiny). Traverz vlevo za hranu do cesty Slunovrat a tou na vrchol.
  • Petr Slanina a P.Vaisar,16.8.1986
 • STARÁ CESTA, ***, VIIa
  • Z náhorní strany spárou a komínem na pilíř k 1. kruhu. Přepadem, (stavěním) žlábkem na plošinku a komínem na plató. Stěnou a žlábkem ke 2. kruhu. Traverz stěnou doleva ke 3. kruhu, (stavěním) stěnou přes převis a stěnou ke 4. kruhu (stavěním ze sedačky) a traverz stěnou doprava.…
  • H.Schlesinger, H. Jäpelt, W.Feigel,30.5.1928
  • Od 2. kruhu stěnou přes převis, traverz vpravo a stěnou (kruh) přímo na vrchol.
  • R.Brt, Petr Binhák,9.5.1988
  • V SZ stěně náhorního pilíře sokolíkem do římsy (1. kruh) a vlevo za hranu do komína. Přepadem a spárou (2. kruh) na pilíř. Stavěním (3. kruh) a stěnou přímo k 3. kruhu Staré cesty. Traverz v římse k 5. kruhu. Stěnou, spárou, žlábkem a stěnou k 6. kruhu. Traverz stěnou vpravo do …
  • Z.Zilvar a Stanislav Lukavský a Petr Mocek,14.7.1996
 • VÝCHODNÍ, VIIIb
  • U východního rohu věže spárou na blok. Spárami (1. kruh), vpravo žlábkem ke 2. kruhu, (stavěním) stěnou k římse a vpravo žlábkem (3. kruh) na plató. Starou cestou na vrchol.
  • Bernd Arnold, J. Cruse, Gisbert Ludewig, G. Lamm,4.9.1980

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno od 1.5. do 31.12.
Dokument Ochrany přírody: OOP 2019, orgán OP CHKO Broumovsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostů na skalách, neodstraňovat kameny, dřeviny a organickou hmotu ze spár
- K přístupu použít turistické cesty a značené přístupové stezky
- nerušit hnízdící ptáky, lézt jen na suché skály v botách s měkkou podrážkou
- jištění fixními prostředky a textilními smyčkami, nedřít skálu lanem, nesekat
- zákaz magnézia, lézt jen za denního světla
- prvovýstupy jen členové ČHS, výcvik max 3 osoby s instruktorem.

OVK Broumovsko | Hlášení závad | Správce Petr John | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice