Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Pomněnka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO BroumovskoNPR Adršpašsko-teplické skály

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

 • 1)Stará cesta, VI, 25m
  • Z údolní strany komínem nebo spárou na pilířek. Stěnou k borovici, spárou a komínem na vrchol.
  • Karel Hauschke, M.Holý,15.6.1961
 • 2)Broučkofilní cesta, RP VIIc, 25m
  • Vpravo od východní hrany přes odštěpy a stěnou podél východní hrany 2Q na plošinu. St. cestou n.v.
  • Tomáš Krásný a Jiří Koutský a Stanislav Lukavský,5.8.2005
 • 3)Březová metla, RP VIIa, 25m
  • Z údolní strany vpravo od Éterické úzkým komínem a spárou na pilíř. Krátce stěnou do široké spáry, tou na pilíř a komínem n.v.
  • Tomáš Trávníček, V.Foltánková ,29.6.2013
 • 4)Éterická, RP Xa, 25m
  • Z bloku na údolní straně trhlinami k 1.Q, stěnou ke 2-5Q, stěnou podél hrany n.v.
  • Jiří Koutský a Stanislav Lukavský, T.Krásný,5.8.2005
 • 5)Papírový sokolík, RP Xa, 20m
  • V SZ stěně trhlinami k 1.Q, sokolíkem ke 2.Q, vpravo stěnou za hranu ke 4.Q (kniha výstupů u Toše říká ke 3.Q) Éterické a tou n.v.
  • Jiří Koutský a Stanislav Lukavský,5.8.2005
 • 6)Modrá spára, VIIb, 20m
  • Od SV spárou do vhloubení a komínem na vrchol.
  • Jan Farkaš,30.5.1965
 • 7)Mladická, IV, 20m
  • Vpravo od Staré cesty úzkým komínem na plošinu. Komíny na vrchol.
  • Jan Farkaš, S.Punar, S.Hencl,1.10.1961
 • 8)Boulder pro seniory, RP VIIc, 10m
  • Od JV překrok ke Q a stěnou, výše vpravo po hraně n.v.
  • Stanislav Lukavský, P.Mocek, St.Čejp, M.Mach, V.Adam ,10.6.2016

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno od 1.5. do 31.12.
Dokument Ochrany přírody: OOP 2019, orgán OP CHKO Broumovsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostů na skalách, neodstraňovat kameny, dřeviny a organickou hmotu ze spár
- K přístupu použít turistické cesty a značené přístupové stezky
- nerušit hnízdící ptáky, lézt jen na suché skály v botách s měkkou podrážkou
- jištění fixními prostředky a textilními smyčkami, nedřít skálu lanem, nesekat
- zákaz magnézia, lézt jen za denního světla
- prvovýstupy jen členové ČHS, výcvik max 3 osoby s instruktorem
- OVK: Jako fixní jištění při prvovýstupech nepoužívat borháky, ale jen kruhy.

OVK Broumovsko | Hlášení závad | Správce Petr John | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice