Facebook

Český horolezecký svaz

Pomněnka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO BroumovskoNPR Adršpašsko-teplické skály

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

 • 1)Stará cesta, VI, 25m
  • Z údolní strany komínem nebo spárou na pilířek. Stěnou k borovici, spárou a komínem na vrchol.
  • Karel Hauschke, M. Holý,15.6.1961
  • Vpravo od východní hrany přes odštěpy a stěnou podél východní hrany (2 kruhy) na plošinu. Starou cestou na vrchol.
  • Tomáš Krásný a Jiří Koutský a Stanislav Lukavský,5.8.2005
 • 3)Březová metla, VIIa, 25m
  • Z údolní strany vpravo od Éterické úzkým komínem a spárou na pilíř. Krátce stěnou do široké spáry, tou na pilíř a komínem na vrchol.
  • Tomáš Trávníček, V. Foltánková,29.6.2013
 • 4)Éterická, Xa, 25m
  • Z bloku na údolní straně trhlinami k 1. kruhu, stěnou ke 2. až 5. kruhu, stěnou podél hrany na vrchol.
  • Jiří Koutský a Stanislav Lukavský, T. Krásný,5.8.2005
  • V SZ stěně trhlinami k 1. kruhu, sokolíkem ke 2. kruhu, vpravo stěnou za hranu ke 4. kruhu (kniha výstupů u Toše říká ke 3. Q) Éterické a tou na vrchol.
  • Jiří Koutský a Stanislav Lukavský,5.8.2005
 • 6)Modrá spára, VIIb, 20m
  • Od SV spárou do vhloubení a komínem na vrchol.
  • Jan Farkaš,30.5.1965
 • 7)Mladická, IV, 20m
  • Vpravo od Staré cesty úzkým komínem na plošinu. Komíny na vrchol.
  • Jan Farkaš, S. Punar, S. Hencl,1.10.1961
 • 8)Boulder pro seniory, VIIc, 10m
  • Od JV překrok ke kruhu a stěnou, výše vpravo po hraně na vrchol.
  • Stanislav Lukavský, P. Mocek, St. Čejp, M. Mach, V. Adam,10.6.2016

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno od 1.5. do 31.12.
Dokument Ochrany přírody: OOP 2019, orgán OP CHKO Broumovsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostů na skalách, neodstraňovat kameny, dřeviny a organickou hmotu ze spár
- K přístupu použít turistické cesty a značené přístupové stezky
- nerušit hnízdící ptáky, lézt jen na suché skály v botách s měkkou podrážkou
- jištění fixními prostředky a textilními smyčkami, nedřít skálu lanem, nesekat
- zákaz magnézia, lézt jen za denního světla
- prvovýstupy jen členové ČHS, výcvik max 3 osoby s instruktorem

OVK Broumovsko | Hlášení závad | Správce Petr John | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Upozornění

28. 6. Na Pavém břehu Labe je vše uvolněno, kromě Skal 1-17 Růžových stěn, kde hnízdí čáp černý
27. 6. Sokol vyhnízil na Ostaši. CHKO Broumovsko děkuje za respektování jeho ochrany.
22. 6. Úspěšný konec hnízdění sokolů Rájec,Ostrov,Bělá,Modřín, Spanělská stěna na pravém břehu
Instagram

Instagram Horosvaz