Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Bor

0 hodnocení

3 hodnocení

Boulderingová oblast jižně od Machova, součást CHKO Broumovsko. 

Souhlas s boulderingem upravuje opatření obecné povahy platné od roku 2021 do konce roku 2025.

OOP Bor 2021-2025

Bor 2021-2025_mapa

Singing-Rock-logo-small-JPG

 • Garrone, s: 1, c: 1, pískovec český
 • Holywood, s: 1, c: 1, pískovec český
 • Kapitán, s: 1, c: 1, pískovec český
 • Monstrum, s: 1, c: 1, pískovec český
 • Poemex, s: 1, c: 1, pískovec český
 • Titanic, s: 1, c: 1, pískovec český

Podmínky lezení

- Bouldering není povolen v ochranných pásmech vodních zdrojů I. stupně, kam je vstup zakázán. Povolené území je vyznačeno v mapě, která je součástí povolení.
- Souhlas se nevztahuje se na hromadné a organizované akce.
- V maximální možné míře šetřit půdní a vegetační kryt.
- Nebude nijak upravován povrch skály (např. sušení povrchu hořákem) a nebude plošně zasahováno do vegetačního krytu (čištění skály od mechu, lišejníku, travního porostu) a porostů dřevin, bez souhlasu správy CHKO nelze na skály umisťovat značky. 
 - Při zjištěném zahnízdění ptáků v lokalitě je boulderista povinen bezodkladně informovat OVK

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta
Instagram

Instagram Horosvaz