Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Vaněk

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO BroumovskoNPR Adršpašsko-teplické skály

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

 • 1)Okružní, V, 10m
  • Z náhorní strany komínkem u východní hrany na lávku, po římse dlouhý traverz doprava přes severní hranu do SZ stěny a vpravo stěnou na vrchol.
  • Jan Farkaš, J. Přibyl,20.6.1965
 • 2)Lihová plodová voda, VIIc, RP VIIIa, 10m
  • Stěnou z rampy Staré cesty podél východní hrany (2 kruhy) na vrchol.
  • Stanislav Lukavský a Petr Mocek,25.4.2006
 • 3)Veselý rozkrok, RP V, 10m
  • Rozporem mezi Efendim a Vaňkem přes 2 stříbrné kruhy n. v.
  • Petr Mocek, J. Gereg, A. Rosenberg,6.11.2014
 • 4)Efendiho skok, Přeskok 3, RP II, 4m
  • Z vrcholu Efendiho (u severního rohu) sestup stěnou na pilířek a přeskokem na vrchol.
  • Pavel Burian, J. Jirásek, A. Bohadlo,25.6.1982
 • 5)Petříkovy křtiny, VIIIa, 17m
  • V pravé části JZ stěny (mezi Vánkem a Šimonem) koutkem přes převis a spárou (2 kruhy) do římsy. Traverz v římse vlevo do spáry cesty Lesní plody a tou na vrchol.
  • Petr Slanina, S. Lukavský,21.5.1989
 • 6)Lesní plody, VIIa, 17m
  • Nástup je ze soutěsky mezi Vaňkem a Šimonem. Vlevo spárou na římsu a spárou na vrchol.
  • Stanislav Lukavský, J. Houser,15.9.1974
 • 7)Šiškomet, VIIb, 17m
  • Od SV spárou k 1. kruhu. Vpravo podél trhliny a stěnou do římsy, která je shodná s římsou cesty „Lesní plody“. Stěnou vlevo na severní hranu a podél ní (2. kruh) n. v.
  • Stanislav Lukavský, S. Lukavská,17.5.1989
 • 8)Kyzomet, VIIIa
  • Spárou cesty „Šiškomet“ k jejímu kruhu. Kyzovou stěnou (kruh) do římsy (hodiny) a stěnou přímo ke 2. kruhu cesty „Šiškomet“. Jí na vrchol.
  • Danny Menšík a Aleš Procházka,10.06.2019

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Zezónní zákaz lezení od 1.1. do 30.4.
Dokument Ochrany přírody: opatření OP 2019, orgán OP CHKO Broumovsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostů na skalách, neodstraňovat kameny, dřeviny a organickou hmotu ze spár
- K přístupu použít turistické cesty a značené přístupové stezky
- nerušit hnízdící ptáky, lézt jen na suché skály v botách s měkkou podrážkou
- jištění fixními prostředky a textilními smyčkami, nedřít skálu lanem, nesekat
- zakázáno magnézium, lézt jen za denního světla
- prvovýstupy jen členové ČHS, výcvik max 3 osoby s instruktorem

OVK Broumovsko | Hlášení závad | Správce Petr John | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Instagram

Instagram Horosvaz