Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Efendi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO BroumovskoNPR Adršpašsko-teplické skály

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

 • 1)Stará cesta, IV, 40m
  • Ze soutěsky mezi Efendlm a Kurýrem šikmou spárou doleva k borovici a komínem na vrchol.
  • Karel Král, J. Černý, S. Rykr, M. Král,28.6.1964
 • 2)Stará cesta - varianta, V, RP V, 10m
  • Zhomí části komína přechodem do levého komína, jím na pilíř ke kruhu, (stavěním) stěnou na hranu a po ní na vrchol.
  • Karel Král, J. Černý, S. Rykr, M. Král,28.6.1964
 • 3)Revanš, VIIIb, 40m
  • Komínem „Staré cesty“ k římse a vpravo stěnou a hranou přes 3 kruhy n. v.
  • Jan Žwak a Petr Novotný, P. Tlustoch,27.7.2015
 • 4)Pánská jízda, VIIc, 40m
  • V levé části údolní stěny skloněným koutem a spárou na plošinku. Sokolíkem (1. kruh) a spárou k díře. Vlevo stěnou přes převis, spárou ke 2. kruhu, (stavěním ze sedačky) stěnou šikmo doprava na hranu a po ní na pilíř. Variantou Staré cesty na vrchol.
  • Jaroslav Houser, J. Balcar,9.8.1969
 • 5)Krkavčí pilíř, VIIb, 40m
  • Ze soutěsky mezi Efendim a Šimonem (v SZ koutě pod střechovitým převisem) spárou pod převis a v něrn traverz doprava přes hranu do západního pilíře. Soustavou spár do komínku ke kruhu, spárou přes zalomení do komína a jím na pilíř. Variantou Staré cesty na vrchol.
  • Stanislav Lukavský, O. Hála,29.4.1975
 • 6)Pro Káju, VIIa, 40m
  • 3 metry vpravo od koutu cesty „Jak za starých časů“ koutem (kruh) na konec, v římse doleva do komína c. „Jak za starých časů“ (hodiny). Jím 10 metrů a doleva k pilíři (za hranou 4. kruh „Efendiho kletby“). Komínem a spárou n. v.
  • Ladislav Šafránek, L. Jarosil,10.9.2016
 • 7)Monolog, VIIc
  • Cestou "Jak za starých časů" do rozšíření (hodiny), v římse 2m doprava a stěnou (2K), výše mělkým žlábkem na vrchol. Pozn. : nastoupit lze i cestou "Pro Káju", která ve zmíněné římse traverzuje k hodinám.
  • Aleš Procházka (sólo se samojištěním),23.6.2020
  • V koutě mezi Vaňkem a Efendim (vlevo od Krkavčího pilíře) přes úzkou spáru do rozšíření. Komínem n. v.
  • Petr Novotný, Z. Votroubková, P. Karlíček, Z. Holuša, R. Prudič, J. Mužíková, J. Mužík,18.8.2012
 • 9)Efendiho kletba, VIIb, 20m
  • Z náhorní strany mezi Efendim a Vaňkem traverz po travnaté polici a přepadem (1. kruh), stěnou (3 kruhy) a středem pilíře n. v.
  • Pavel Tlustoch, P. Novotný,16.8.2015
 • 10)Skinhead, VIIa, 20m
  • V pravé náhorní (severní) hraně spárou ke kruhu. Stěnou vlevo na balkónek, trhlinou, spárou na pilířek a stěnou na vrchol.
  • Jiří Wiesner a Stanislav Lanta,19.5.1990
 • 11)Casus socialis, VIIIb, 15m
  • Uprostřed náhorní stěny sokolíkem nebo zleva stěnou k 1. kruhu. Stěnou přímo, výše vpravo (2. kruh) na vrchol.
  • Stanislav Lukavský, J. Wiesner,8.8.1990
 • 12)Dámská jízda, VIIa, 12m
  • Komínem na náhorní str. k balvanu, z něj přepadem na hranu ke kruhu. Stěnou podél hrany do cesty Pod slaněním tou na římsu. Stěnou (2. kruh) n. v.
  • Ondra Vašata, J. Mužík, P. Novotný, Z. Votroubková,15.6.2013
 • 13)Pod slaněním, IV, 12m
  • Vpravo od cesty Náhorní hornin stěnou a komínkem na vrchol.
  • Ladislav Návesník,25.7.1967
 • 14)Náhorní komín, II, 12m
  • Od SV komínem na vrchol.
  • Karel Král, S. Rykr, M. Král,28.6.1964
 • 15)Zlatý roh, VIIIb, 20m
  • V levé části náhorní strany traverz doleva k 1. kruhu. Spárou na blok, stavěním a stěnou přímo (2 kruhy) přes převis na předvrchol. Přes bloky n. v.
  • Zdeněk Zilvar a Petr Mocek, M. Svěcená,5.9.2014
 • 16)Puč, IXc, 15m
  • Východním pilířem (vpravo od "Stabilizátoru nálady") přes 3 kruhy, zleva komínem a libovolně n. v.
  • Ota Srovnal – Brnkys,16.7.2016
 • 17)Stabilizátor nálady, VIIa, 30m
  • V pravé části JV stěny spárou (1. kruh) na balkón a komínkem na další balkón. Stěnou podél levého komína asi 3m a vpravo stěnou ke 2. kruhu. Spárou n. v.
  • Stanislav Lukavský, M. Volhejn,4.5.2006
 • 18)Dvojboj, IXa, 15m
  • Cestou „Stabilizátor nálady“ do rozšíření a vlevo stěnou ke kruhu. Stěnou a hranou ke 3. Q a podél hrany n. v.
  • Ota Srovnal – Mejla,srpen 2016
 • 19)Zpěvy nové Číny, VIIIa, 40m
  • Vlevo od údolní (jižní) hrany sokolíkem v koutě přes převis a spárou k 1. kruhu. Stěnou doprava ke 2. kruhu. Stěnou a spárou na vrchol.
  • Jaroslav Houser, Z. Hubka,27.7.1972
  • Od 1. kruhu "Zpěvů... " stěnou přímo (kruh) n. v.
  • Andreas Stephan, P. Vondráček, T. Rinn,27.10.1996
  • Kout. spárou Stezky pro krávy na začátek komínu (jištění), odtud travers doprava doprostřed stěny ke kruhu a přes další 3 kruhy středem stěny a výše při levé hraně n. v.
  • Pavel Lukeš, P. Drda,23.9.2007
  • Z kouta pod pravou částí údolní stěny sokolíkem a spárou na plošinu. Komínem na vrchol.
  • Josef Hradecký, P. Mocek, M. Bena, B. Ptáček, K. Živný,15.9.1973
 • 23)Stezka pro býky, VIIc, 40m
  • Cestou Stezka pro krávy na plošinu. Vlevo stěnou (2 kruhy) na vrchol.
  • Stanislav Lukavský a Andreas Stephan,12.08.2011
 • 24)Pikiho kvapík, VIIc, RP VIIIa, 40m
  • Vpravo od Staré cesty spárou podél hrany na balkon. Stěnou přímo tři metry, doleva přes hranu do údolní stěny, tou vlevo ke kruhu (stavěním ze sedačky) a spárou na vrchol.
  • Otakar Hála a Jaroslav Poul, S. Lukavský,27.4.1975
  • Z balkonu stěnou vlevo (hodiny) a přímo ke kruhu. Bez stavění a spárou n. v.
  • Petr Novotný, J. Mužík,1.5.2014

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno od 1.5. do 31.12.
Dokument Ochrany přírody: OOP 2019, orgán OP CHKO Broumovsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostů na skalách, neodstraňovat kameny, dřeviny a organickou hmotu ze spár
- K přístupu použít turistické cesty a značené přístupové stezky
- nerušit hnízdící ptáky, lézt jen na suché skály v botách s měkkou podrážkou
- jištění fixními prostředky a textilními smyčkami, nedřít skálu lanem, nesekat
- zákaz magnézia, lézt jen za denního světla
- prvovýstupy jen členové ČHS, výcvik max 3 osoby s instruktorem

OVK Broumovsko | Hlášení závad | Správce Petr John | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Upozornění

29. 5. 1.-11. června bude probíhat na Drátníku a Čtyřech palicích na Vasočině školení horské služby. Lezení bude možné, ale bude tam hodně lidí.
Instagram

Instagram Horosvaz