Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Pacholek

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO BroumovskoNPR Adršpašsko-teplické skály

0 hodnocení


Skála v databázi gipfelbuch.de

 • 1)Podzimní, VI
  • Od jižního rohu stěnou doprava na plošinku. V římse traverz doleva do komína a jím přes zúžení na předvrchol. Spárou na vrchol.
  • Vladislav Arnošt, A. Havlíček, M. Opočenská,2.11.1963
  • Od SV spárou a stěnou doleva za hranu na plošinku pod komín.
  • Milena Opočenská,2.11.1963
 • 3)Přeskok 2, Přeskok 2
  • Z plošiny Kampaňové cesty na Cukrovarský komín přeskokem na vrchol.
  • Pavel Burian,17.8.1980
  • Vlevo od jižního rohu rozporovým komínem do zúžení a vpravo spárou do jeskyňky. Vpravo spárou přes převis k římse, v ní vpravo a trhlinou ke kruhu. Spárou na vrchol.
  • Miloslav Matějka a Stanislav Lukavský a Karel Šimek,1.4.1984
 • 5)Hra s ohněm, VIIa
  • Od turistické Vyhlídky na Starostu rozporem ke kruhu. Spárou přes převis na vrchol.
  • Stanislav Lukavský a Karel Šimek, M. Matějka,7.4.1984
  • Vnitřním (SZ) komínem na předvrchol. Podzimní cestou na vrchol.
  • Vladislav Arnošt, A. Havlíček, M. Opočenská,11.10.1964
  • Z Vyhlídky na Starostu spárou mezi Pacholkem a Tukanem do komína.
  • Antonín Bohadlo, M. Kaněra, R. Pažout,2.8.1982
  • Komínem Mužíkové cesty, rozporem doleva, překrokem a stěnou ke kruhu. Spárou na vrchol.
  • Jiří Čejka a Petr Blahna, V. Hornych,10.10.1976
 • 9)Parkour, VIIa
  • Uprostřed náhorní stěny Kata (vpravo od cesty „Konopná oprátka“) rozporem a žebrem k 1. kruhu. Vpravo stěnou a spárou na konec ke 2. kruhu. Parkourovými prvky, rozporem (2 kruhy) a přepadem na pilíř Pacholka. Hranou na vrchol. Pozn. všechny kruhy jsou ve stěně Kata.
  • Aleš Procházka a Jan Makovička,12.6.2019
  • V pravé části průchozího komína mezi Pacholkem a Katem rozporem (1. kruh), spárou a šikmo vlevo v římse na balkónek ke 2. kruhu. Průlezem mezi Pacholkem a pilířem vlevo do JV stěny (kříží cestu Slamotrus), v ní spárou na vrchol.
  • Stanislav Lukavský a Petr Mocek, D. Komár,19.3.1983
  • Vlevé části průchozího komína (shodně s variantou cesty Ze soutěsky) spárou a sokolíkem ke kruhu. Vpravo stěnou a spárou na balkónek ke 2. kruhu cesty Sekání kebulí a tou na vrchol.
  • Stanislav Lukavský a Petr Mocek, F. Ostradický, R. Urbanec,3.7.1983
 • 12)Slamotrus, VIIa
  • Od jižního rohu stěnou šikmo doprava ke kruhu. Vpravo spárou a komínem na pilíř. Stěnou na vrchol.
  • Petr Mocek a Karel Živný a Jiří Rymeš,23.5.1981

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno od 1.5. do 31.12.
Dokument Ochrany přírody: OOP 2019, orgán OP CHKO Broumovsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostů na skalách, neodstraňovat kameny, dřeviny a organickou hmotu ze spár
- K přístupu použít turistické cesty a značené přístupové stezky
- nerušit hnízdící ptáky, lézt jen na suché skály v botách s měkkou podrážkou
- jištění fixními prostředky a textilními smyčkami, nedřít skálu lanem, nesekat
- zákaz magnézia, lézt jen za denního světla
- prvovýstupy jen členové ČHS, výcvik max 3 osoby s instruktorem

OVK Broumovsko | Hlášení závad | Správce Petr John | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Upozornění

29. 5. 1.-11. června bude probíhat na Drátníku a Čtyřech palicích na Vasočině školení horské služby. Lezení bude možné, ale bude tam hodně lidí.
Instagram

Instagram Horosvaz