Facebook

Český horolezecký svaz

Štěpánská koruna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO BroumovskoNPR Adršpašsko-teplické skály

3 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

 • 1)Stará cesta, IV, 40m
  • Z Terasy komínem a v horní části koutovou spárou na vrchol.
  • Wilhelm Fiehl, C. Franzke, E. Naumann, O. Rülke,17.8.1924
 • 2)Karkulčina, VI, RP VIIIa, 35m
  • Z komína Staré cesty překrokem doleva, spárou na pilíř (2. slaňovací kruh), (vydatným stavěním) spárou a stěnou doprava ke kruhu. Vpravo po hraně na vrchol.
  • Otakar Hála, M. Rusý, F. Otradovský,26.10.1975
  • Z Terasy vlevo od nástupu Staré cesty stěnou k sokolíku, jím (2 kruhy) a stěnou do římsy. Vpravo do spáry Karkulčiny cesty (z pilíře lezeno bez stavění).
  • Stanislav Lukavský, S. Lukavská,1.6.1992
  • Zleva koutovou spárou na pilíř (z pilíře lezeno bez stavění).
  • Stanislav Lukavský, J. Gereg,19.7.1979
 • 5)Elán, IXa, 35m
  • Vlevo od Tublatanky ostrou hranou přes kruh ke 2.kruhu pod převisem. Přes převis, vpravo zářezem (hodiny) a zpátky vlevo v lištách ke 3.kruhu. Po levé hraně na pilíř (vlevo v komínku 2. slaňovací kruh). Z pilíře Karkulčinou cestou na vrchol.
  • Viktor Vaněk a Jiří Šrůtek a Stanislav Lukavský, P. Mocek,18.5.2002
 • 6)E.T.C., VIIIa, 35m
  • Z Přímé varianty Karkulčiny cesty vlevo spárou (1. kruh) na konec, vpravo stěnou k římse, v ní doleva, sokolíkem (2. kruh) a vlevo stěnou na vrchol.
  • Stanislav Lukavský a Petr Mocek, J. Houser, K. Živný,5.7.1981
 • 7)Just married, VIIIc, 35m
  • Z terasy na údolní straně cestou „Koutem“ několik metrů vzhůru. Vpravo trhlinami (2 kruhy) na konec, hranou přes převis k 1. kruhu c. „E. T. C. “ a jí přes její 2. kruh na vrchol.
  • Aleš Procházka, Nina Procházka, 25.8.2017
 • 8)Koutem, VI, 35m
  • Z okraje Terasy převislým koutem a spárou na plošinu. Spárou a komínem v koutě přes zúžení na vrchol.
  • Günther Kalkbrenner, E. Merke, G. Steidel,25.5.1960
  • Z okraje Terasy stěnou doleva na balkon. Sestup spárou asi šest metrů na plošinku vpravo od severní hrany. Stěnou doleva k 1. a 2. kruhu. Vlevo po hraně na plošinku, sokolíkem ke 3. kruhu (stavěním ze sedačky) a stěnou ke 4. kruhu. Stěnou pod převis, traverz v římse doleva a kom…
  • Miroslav Vacek a Václav Hornych, P. Holý,17.6.1967
  • Vlevo od severní hrany spárou na plošinku a stěnou doleva k 1. kruhu.
  • Ladislav Šolc a Berthold Rosenberg,24.8.1968
  • Od 4. kruhu stěnou přímo na vrchol.
  • Jaroslav Houser, J. Sklenář, V. Havránek, Z. Mouchová,13.7.1985
  • Nástup vpravo od „Dolní var. Údolní cesty“. Spárou k 1. a 2. kruhu. Trhlinou na balkon, stěnou k 3. a 4. kruhu. Vlevo spárou na pilíř. Cestou "Koutem" na vrchol.
  • Petr Mocek a Zdeněk Zilvar, 16.5.1998
 • 13)Yo - yo band, IXb
  • Vpravo od nástupu Dolní varianty Údolní hrany spárami do jeskyně. Vpravo přes převis spárou k 1. a 2. kruhu. Stěnou a trhlinou na plošinku cesty Údolní hrana. Stěnou (kříží cestu Údolní hrana) ke 3. a 4. kruhu. Nad kruhem vlevo do komína a jím na vrchol.
  • Petr Mocek a Zdeněk Zilvar,16.5.1998
 • 14)Východní spára, VIIa, RP VIIc
  • V pravé části JV stěny komínem, spárou ke kruhu, (stavěním ze sedačky) doleva do spáry, tou a komínem na vrchol.
  • Bruno Flegel, Z. Studnička,26.6.1960
 • 15)Korunovace, VIIIc
  • Cestou Východní spára k velkým hodinám a traverz stěnou vpravo k 1. kruhu. Stěnou a žlábkem ke 2. kruhu. Stěnou ke 3. kruhu, mírně vlevo a stěnou přímo na vrchol.
  • Stanislav Šafář a František Otradovský, J. Rufer, J. Gereg, V. Šafář,2.9.1989
 • 16)Hip hop, IXc, 65m
  • Nástup vpravo od cesty "Kuplířský tanec". Stěnou (4 kruhy) do spáry cesty "Východní spára", tou asi 4m a travers vpravo k 5. kruhu a stěnou přímo (6.kruh) na vrchol.
  • Jiří Koutský (jištěn), 28.9.2006
  • Vpravo od komína cesty Kočičí balet stěnou, spárkou a stěnou (1. kruh) podél hrany do římsy. Stěnou ke 2. kruhu. Vpravo stěnou ke 2. kruhu cesty Kočičí balet a tou na vrchol.
  • Miloslav Matějka a Stanislav Lukavský, J. Polák,3.8.1985
  • Uprostřed JV stěny komínem na blok a spárou k 1. kruhu. Stěnou k římse a v ní doprava (2. kruh) na hranu. Po hraně, vlevo stěnou (3. kruh) a žlabem na vrchol.
  • Stanislav Šafář a Jaromír Gereg, V. Černý,29.8.1981
  • Naproti Staré cesty od JV stěnou na pilíř. Komínem a stěnou na vrchol.
  • Stanislav Čejp, 9.2015
  • V levé části JV stěny z terasy stěnou na pilíř, stěnou vpravo k 1. kruhu na hranu a tou další 4 kruhy na vrchol.
  • Miroslav Mach, S. Lukavský, S. Čejp, 2.10.2016
 • 21)Lesní pych, VIIIa
  • Cestou Skalní pych na blok. Překrokem a stěnou doprava k 1. a 2. kruhu. Stěnou podél trhliny na JZ vrchol a cestou Pravá spára na vrchol.
  • Adolf Kadlec a Petr Mocek, P. Lisák,8.5.1998
 • 22)Skalní pych, VIIc
  • U jižního rohu komínem na blok. Stěnou podél spárky ke kruhu. Vpravo stěnou, žlábkem a stěnou na JZ vrchol. Cestou Pravá spára na vrchol.
  • Karel Živný a Petr Mocek, S. Lukavský, J. Houser,5.7.1981
 • 23)Pravá spára, IV, 25m
  • Pravou JZ spárou na JZ vrchol. Sestupem do sedla a cestou Náhorní spára na vrchol.
  • Stanislav Lukavský, J. Houser, J. Stach,17.5.1981
 • 24)Náhorní spára, VI, 25m
  • Nástup je z náhorní strany od Hrobaře. Průlezem v komíně pod JZ stěnu věže. Levou širokou spárou a oknem do sedla. Překrokem a JV stěnou vpravo na vrchol.
  • Kurt Schulze, R. Grajiz, H. Wünsch,11.5.1942
 • 25)Z kruhů teče olovo, VIIa, 25m
  • Stavění z rozporu od staršího kruhu od Abbého spárou 2 kruhy, travers doleva v římse 3. kruh. Doleva, spárou ke 4. kruhu a na předvrchol. Sestup, přepad a vpravo stěnou na vrchol.
  • Stanislav Čejp a Stanislav Lukavský a Petr Mocek a Andreas Stephan, 8.8.2015

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno od 1.5. do 31.12.
Dokument Ochrany přírody: OOP 2019, orgán OP CHKO Broumovsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostů na skalách, neodstraňovat kameny, dřeviny a organickou hmotu ze spár
- K přístupu použít turistické cesty a značené přístupové stezky
- nerušit hnízdící ptáky, lézt jen na suché skály v botách s měkkou podrážkou
- jištění fixními prostředky a textilními smyčkami, nedřít skálu lanem, nesekat
- zákaz magnézia, lézt jen za denního světla
- prvovýstupy jen členové ČHS, výcvik max 3 osoby s instruktorem

OVK Broumovsko | Hlášení závad | Správce Petr John | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Upozornění

28. 6. Na Pavém břehu Labe je vše uvolněno, kromě Skal 1-17 Růžových stěn, kde hnízdí čáp černý
27. 6. Sokol vyhnízil na Ostaši. CHKO Broumovsko děkuje za respektování jeho ochrany.
22. 6. Úspěšný konec hnízdění sokolů Rájec,Ostrov,Bělá,Modřín, Spanělská stěna na pravém břehu
Instagram

Instagram Horosvaz