Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Štěpánská koruna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO BroumovskoNPR Adršpašsko-teplické skály

3 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

 • 1)Stará cesta, IV, 40m
  • Z Terasy komínem a v horní části koutovou spárou na vrchol.
  • Wilhelm Fiehl, C. Franzke, E. Naumann, O. Rülke,17.8.1924
 • 2)Karkulčina, VI, RP VIIIa, 35m
  • Z komína Staré cesty překrokem doleva, spárou na pilíř (2. slaňovací kruh), (vydatným stavěním) spárou a stěnou doprava ke kruhu. Vpravo po hraně na vrchol.
  • Otakar Hála, M. Rusý, F. Otradovský,26.10.1975
  • Z Terasy vlevo od nástupu Staré cesty stěnou k sokolíku, jím (2 kruhy) a stěnou do římsy. Vpravo do spáry Karkulčiny cesty (z pilíře lezeno bez stavění).
  • Stanislav Lukavský, S. Lukavská,1.6.1992
  • Zleva koutovou spárou na pilíř (z pilíře lezeno bez stavění).
  • Stanislav Lukavský, J. Gereg,19.7.1979
 • 5)Elán, IXa, 35m
  • Vlevo od Tublatanky ostrou hranou přes kruh ke 2. kruhu pod převisem. Přes převis, vpravo zářezem (hodiny) a zpátky vlevo v lištách ke 3. kruhu. Po levé hraně na pilíř (vlevo v komínku 2. slaňovací kruh). Z pilíře Karkulčinou cestou na vrchol.
  • Viktor Vaněk a Jiří Šrůtek a Stanislav Lukavský, P. Mocek,18.5.2002
 • 6)E.T.C., VIIIa, 35m
  • Z Přímé varianty Karkulčiny cesty vlevo spárou (1. kruh) na konec, vpravo stěnou k římse, v ní doleva, sokolíkem (2. kruh) a vlevo stěnou na vrchol.
  • Stanislav Lukavský a Petr Mocek, J. Houser, K. Živný,5.7.1981
 • 7)Just married, VIIIc, 35m
  • Z terasy na údolní straně cestou „Koutem“ několik metrů vzhůru. Vpravo trhlinami (2 kruhy) na konec, hranou přes převis k 1. kruhu c. „E. T. C. “ a jí přes její 2. kruh na vrchol.
  • Aleš Procházka, Nina Procházka, 25.8.2017
 • 8)Koutem, VI, 35m
  • Z okraje Terasy převislým koutem a spárou na plošinu. Spárou a komínem v koutě přes zúžení na vrchol.
  • Günther Kalkbrenner, E. Merke, G. Steidel,25.5.1960
  • Z okraje Terasy stěnou doleva na balkon. Sestup spárou asi šest metrů na plošinku vpravo od severní hrany. Stěnou doleva k 1. a 2. kruhu. Vlevo po hraně na plošinku, sokolíkem ke 3. kruhu (stavěním ze sedačky) a stěnou ke 4. kruhu. Stěnou pod převis, traverz v římse doleva a kom…
  • Miroslav Vacek a Václav Hornych, P. Holý,17.6.1967
  • Vlevo od severní hrany spárou na plošinku a stěnou doleva k 1. kruhu.
  • Ladislav Šolc a Berthold Rosenberg,24.8.1968
  • Od 4. kruhu stěnou přímo na vrchol.
  • Jaroslav Houser, J. Sklenář, V. Havránek, Z. Mouchová,13.7.1985
  • Nástup vpravo od „Dolní var. Údolní cesty“. Spárou k 1. a 2. kruhu. Trhlinou na balkon, stěnou k 3. a 4. kruhu. Vlevo spárou na pilíř. Cestou "Koutem" na vrchol.
  • Petr Mocek a Zdeněk Zilvar, 16.5.1998
 • 13)Yo - yo band, IXb
  • Vpravo od nástupu Dolní varianty Údolní hrany spárami do jeskyně. Vpravo přes převis spárou k 1. a 2. kruhu. Stěnou a trhlinou na plošinku cesty Údolní hrana. Stěnou (kříží cestu Údolní hrana) ke 3. a 4. kruhu. Nad kruhem vlevo do komína a jím na vrchol.
  • Petr Mocek a Zdeněk Zilvar,16.5.1998
 • 14)Východní spára, VIIa, RP VIIc
  • V pravé části JV stěny komínem, spárou ke kruhu, (stavěním ze sedačky) doleva do spáry, tou a komínem na vrchol.
  • Bruno Flegel, Z. Studnička,26.6.1960
 • 15)Korunovace, VIIIc
  • Cestou Východní spára k velkým hodinám a traverz stěnou vpravo k 1. kruhu. Stěnou a žlábkem ke 2. kruhu. Stěnou ke 3. kruhu, mírně vlevo a stěnou přímo na vrchol.
  • Stanislav Šafář a František Otradovský, J. Rufer, J. Gereg, V. Šafář,2.9.1989
 • 16)Hip hop, IXc, 65m
  • Nástup vpravo od cesty "Kuplířský tanec". Stěnou (4 kruhy) do spáry cesty "Východní spára", tou asi 4m a travers vpravo k 5. kruhu a stěnou přímo (6. kruh) na vrchol.
  • Jiří Koutský (jištěn), 28.9.2006
  • Vpravo od komína cesty Kočičí balet stěnou, spárkou a stěnou (1. kruh) podél hrany do římsy. Stěnou ke 2. kruhu. Vpravo stěnou ke 2. kruhu cesty Kočičí balet a tou na vrchol.
  • Miloslav Matějka a Stanislav Lukavský, J. Polák,3.8.1985
  • Uprostřed JV stěny komínem na blok a spárou k 1. kruhu. Stěnou k římse a v ní doprava (2. kruh) na hranu. Po hraně, vlevo stěnou (3. kruh) a žlabem na vrchol.
  • Stanislav Šafář a Jaromír Gereg, V. Černý,29.8.1981
  • Naproti Staré cesty od JV stěnou na pilíř. Komínem a stěnou na vrchol.
  • Stanislav Čejp, 9.2015
  • V levé části JV stěny z terasy stěnou na pilíř, stěnou vpravo k 1. kruhu na hranu a tou další 4 kruhy na vrchol.
  • Miroslav Mach, S. Lukavský, S. Čejp, 2.10.2016
 • 21)Lesní pych, VIIIa
  • Cestou Skalní pych na blok. Překrokem a stěnou doprava k 1. a 2. kruhu. Stěnou podél trhliny na JZ vrchol a cestou Pravá spára na vrchol.
  • Adolf Kadlec a Petr Mocek, P. Lisák,8.5.1998
 • 22)Skalní pych, VIIc
  • U jižního rohu komínem na blok. Stěnou podél spárky ke kruhu. Vpravo stěnou, žlábkem a stěnou na JZ vrchol. Cestou Pravá spára na vrchol.
  • Karel Živný a Petr Mocek, S. Lukavský, J. Houser,5.7.1981
 • 23)Pravá spára, IV, 25m
  • Pravou JZ spárou na JZ vrchol. Sestupem do sedla a cestou Náhorní spára na vrchol.
  • Stanislav Lukavský, J. Houser, J. Stach,17.5.1981
 • 24)Náhorní spára, VI, 25m
  • Nástup je z náhorní strany od Hrobaře. Průlezem v komíně pod JZ stěnu věže. Levou širokou spárou a oknem do sedla. Překrokem a JV stěnou vpravo na vrchol.
  • Kurt Schulze, R. Grajiz, H. Wünsch,11.5.1942
 • 25)Z kruhů teče olovo, VIIa, 25m
  • Stavění z rozporu od staršího kruhu od Abbého spárou 2 kruhy, travers doleva v římse 3. kruh. Doleva, spárou ke 4. kruhu a na předvrchol. Sestup, přepad a vpravo stěnou na vrchol.
  • Stanislav Čejp a Stanislav Lukavský a Petr Mocek a Andreas Stephan, 8.8.2015

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno od 1.5. do 31.12.
Dokument Ochrany přírody: OOP 2019, orgán OP CHKO Broumovsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostů na skalách, neodstraňovat kameny, dřeviny a organickou hmotu ze spár
- K přístupu použít turistické cesty a značené přístupové stezky
- nerušit hnízdící ptáky, lézt jen na suché skály v botách s měkkou podrážkou
- jištění fixními prostředky a textilními smyčkami, nedřít skálu lanem, nesekat
- zákaz magnézia, lézt jen za denního světla
- prvovýstupy jen členové ČHS, výcvik max 3 osoby s instruktorem

OVK Broumovsko | Hlášení závad | Správce Petr John | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Upozornění

29. 5. 1.-11. června bude probíhat na Drátníku a Čtyřech palicích na Vasočině školení horské služby. Lezení bude možné, ale bude tam hodně lidí.
Instagram

Instagram Horosvaz