Facebook

Český horolezecký svaz

Správa skalních oblastí

ČHS vytváří vhodné podmínky pro provozování horolezectví na skalách České republiky. ČHS se stará o vybrané skalní oblasti, vyjednává povolení lezení s orgány ochrany přírody a s vlastníky pozemků, dohlíží na dodržování pravidel a podmínek lezení, eviduje lezecké oblasti a cesty, provádí školení osazování jištění a dle možností provádí namátkovou kontrolu a případnou údržbu jištění. ČHS nakupuje certifikovaný jisticí materiál a nabízí jej prvovýstupcům za výhodné ceny.  

 

Činnosti týkající se skalních oblastí zajišťuje Centrální vrcholová komiseoblastní vrcholové komise a dobrovolní správci skal. Jednání s orgány ochrany přírody zajišťuje generální sekretář ČHS ve spolupráci s oblastními vrcholovými komisemi. 

Činnost vrcholových komisí upravuje Statut CVK a OVK 

Činnost CVK, OVK a správců je podporována webovým systémem Databáze Skály ČR

 

Péče o skály je podporována také prostřednictvím grantů; informace jsou v rubrice Granty a projekty ČHS.

 

Lezení na skalách je spojené s určitou mírou rizika! Lezci jsou povinni této skutečnosti přizpůsobit své jednání, tj. měli by umět posoudit dle možností stav skály, fixního jištění a slaňovacího zařízení a správně odhadnout své lezecké schopnosti a zkušenosti. ČHS nezajišťuje systematickou kontrolu a údržbu skal a fixního jištění - horolezectví provozuje každý na vlastní nebezpečí! 

Dokumenty

Školení správců skal - prezenční listiny

Zajímavé články

ČHS hledá nového správce skal v Srbsku

03. 02. 2009

Vážení sportovní přátelé a kamarádi, členové pražských a středočeských HO, na podzim byl po dvouleté spolupráci na vlastní žádost ...

Jednání Centrální vrcholové komise

01. 12. 2008

V sobotu 29. 11. 2008 proběhlo na Strahově jednání Centrální vrcholové komise. O čem se jednalo se dozvíte z přiloženého ...

Skalní oblasti ČR spustily digitální mapu skal ČR!

18. 04. 2008

Na Skalních oblastech ČR (SO) je spuštěn zcela nový modul, který umožňuje pracovat s databází skal SO s využitím všech funkcí webové ...

Zasedání CVK (Škrovád, 5.4.2008)

09. 04. 2008

Na mimořádném zasedání CVK dne 5.4.2008 na Škrovádě u Chrudimi byly na pořadu jednání tyto body: přijetí nového znění Statutu CVK a OVK ...

Brigáda v Ádru

02. 04. 2008

Dne 12. 4. 2008 se koná brigáda v Ádru. Sraz je v 8.30 před Info-centrem (vstup do skal u Pískovny). Přijďte přiměřeně vybaveni ...

Pomozte uklidit Tisou - Odpadkyáda 2008

20. 03. 2008

Zn.: Letos vstup do skal zdarma Použité vložky a dětské pleny, obaly od sušenek, PET lahve, sklo a dokonce i pneumatika. To jsou ...

Školení "Osazování borháků a kruhů v pískovci a žule"

05. 03. 2008

Pozvánka na školení (seminář) osazování borháků a kruhů v pískovci a žule Školení se bude konat na Škrovádě u Chrudimi v sobotu 5. ...

Magnézium v pravidlech - Ano, či ne?

03. 03. 2008

V souvislosti s problematikou používání magnézia na pískovcových skalách v Čechách ustanovil Výkonný výbor dvě pracovní skupiny, které ...

Brigáda v Prachovských skalách

03. 02. 2008

LK Prachov pomáhá při údržbě Prachovských skal, termín je v sobotu 16. 2. 2008, sraz v 9:00 u Turistické chaty. Budou se likvidovat ...

Evidence cest Labských pískovců hotova

11. 01. 2008

sekce: Skalní oblasti ČR Zapsáním cest oblasti Bělá a sektoru Hřensko je základní evidence cest regionu Labské pískovce ...

první | | 1 | 10 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | poslední

Instagram

Instagram Horosvaz