Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Správa skalních oblastí

ČHS vytváří vhodné podmínky pro provozování horolezectví na skalách České republiky. ČHS se stará o vybrané skalní oblasti, vyjednává povolení lezení s orgány ochrany přírody a s vlastníky pozemků, dohlíží na dodržování pravidel a podmínek lezení, eviduje lezecké oblasti a cesty, provádí školení osazování jištění a dle možností provádí namátkovou kontrolu a případnou údržbu jištění. ČHS nakupuje certifikovaný jisticí materiál a nabízí jej prvovýstupcům za výhodné ceny.  

 

Činnosti týkající se skalních oblastí zajišťuje Centrální vrcholová komiseoblastní vrcholové komise a dobrovolní správci skal. Jednání s orgány ochrany přírody zajišťuje generální sekretář ČHS ve spolupráci s oblastními vrcholovými komisemi. 

Činnost vrcholových komisí upravuje Statut CVK a OVK 

Činnost CVK, OVK a správců je podporována webovým systémem Databáze Skály ČR

 

Péče o skály je podporována také prostřednictvím grantů; informace jsou v rubrice Granty a projekty ČHS.

 

Lezení na skalách je spojené s určitou mírou rizika! Lezci jsou povinni této skutečnosti přizpůsobit své jednání, tj. měli by umět posoudit dle možností stav skály, fixního jištění a slaňovacího zařízení a správně odhadnout své lezecké schopnosti a zkušenosti. ČHS nezajišťuje systematickou kontrolu a údržbu skal a fixního jištění - horolezectví provozuje každý na vlastní nebezpečí! 

Dokumenty

Školení správců skal - prezenční listiny

Zajímavé články

Používání magnézia v CHKO Labské pískovce

15. 04. 2009

Upozornění týkající se používání magnézia v CHKO Labské pískovce V oblasti Labských pískovců (netýká se NP České Švýcarsko!) není ...

Školení správců skal na Škrovádě

09. 04. 2009

V sobotu 4.4. se konalo na Škorvádě pod vedení předsedy CVK Vladimíra Wolfa "Vlka" a předsedy Metodické komise Vladimíra Těšitele ...

Školení správců skal na Škrovádě

27. 03. 2009

Školení správců skal na Škrovádě V sobotu 4.4. 2009 od 10 hodin do cca 12:30 hodin se bude konat na Škrovádě ve Slatiňanech u ...

Změna Pravidel lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách 2009

24. 03. 2009

VH ČHS schválila dne 21.3. 2009 změny Pravidel lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách, na základě nichž: Oblastní ...

ČHS hledá nového správce skal v Srbsku

03. 02. 2009

Vážení sportovní přátelé a kamarádi, členové pražských a středočeských HO, na podzim byl po dvouleté spolupráci na vlastní žádost ...

Jednání Centrální vrcholové komise

01. 12. 2008

V sobotu 29. 11. 2008 proběhlo na Strahově jednání Centrální vrcholové komise. O čem se jednalo se dozvíte z přiloženého ...

Skalní oblasti ČR spustily digitální mapu skal ČR!

18. 04. 2008

Na Skalních oblastech ČR (SO) je spuštěn zcela nový modul, který umožňuje pracovat s databází skal SO s využitím všech funkcí webové ...

Zasedání CVK (Škrovád, 5.4.2008)

09. 04. 2008

Na mimořádném zasedání CVK dne 5.4.2008 na Škrovádě u Chrudimi byly na pořadu jednání tyto body: přijetí nového znění Statutu CVK a OVK ...

Brigáda v Ádru

02. 04. 2008

Dne 12. 4. 2008 se koná brigáda v Ádru. Sraz je v 8.30 před Info-centrem (vstup do skal u Pískovny). Přijďte přiměřeně vybaveni ...

Pomozte uklidit Tisou - Odpadkyáda 2008

20. 03. 2008

Zn.: Letos vstup do skal zdarma Použité vložky a dětské pleny, obaly od sušenek, PET lahve, sklo a dokonce i pneumatika. To jsou ...

první | | 1 | 10 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | poslední