Facebook

Český horolezecký svaz

Zpráva o grantech ČHS poskytnutých v roce 2014

Zpráva o grantech ČHS poskytnutých v roce 2014

V polovině ledna bylo uzavřeno vyúčtování všech grantů, které ČHS poskytl svým oddílům a členům v roce 2014.

 

V oblasti grantů mládeže, které podpořil hlavní partner ČHS HUDY sport,  byly poskytnuty a využity granty v celkové částce 178 tisíc Kč, na údržbu skalních oblastí bylo přiděleno zhruba 49 tisíc Kč, tradiční akce byly podpořeny částkou 44,5 tisíce Kč; v rámci podpory publikací byla využita částka 3 tisíce Kč.

 

Podrobnější informace o jednotlivých grantech naleznete v závěrečných zprávách, které si můžete přečíst zde a také v rubrice Granty ČHS.

B. Valentová, sekretariát ČHS