Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Bertova věž západní

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Český rájPR Prachovské skály

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • Komínem mezi západní a východní věží.
  • Norbert Lang, J. Pilnáček, J. Honzů,8.6.1930
  • Jihovýchodní hranou.
  • Vladimír Charousek, Z. Koťátko, J. Beneš, K. Chasrousek, J. Llinhart, J. Haspra,22.10.1974
 • 4)Emma Regina, VIIb
  • JV hranou 3 metry, traverz doleva a přímo na římsu “J. stěny”. Žlábkem, trhlinou (kruh) a přímo.
  • Zdeněk Petráň, D. Kučera,23.9.2006
  • Z komína mezi Západní a východní věží do jižní stěny šikmo vlevo vzhůru.
  • Jan Kynčl,23.4.1933
  • Od západu pravou či levou spárou, doprava do jiřní stěny přes dva kruhy vzhůru.
  • Jaroslav Havlík, O. Kejklíček, Dana Havlíková,6.9.1967
  • Z balkónu v JZ stěně vlevo (kruh) k římse a jí traverz na hranu.
  • Zdeněk Petráň, P. Novák, J. Všetečka,31.7.2003
  • Jihozápadní hranou k prvnímu kruhu.
  • Zdeněk Major, O. Kejklíček,17.9.1967
 • 9)Panoptikum, VIIb
  • Levou západní spárou na balkónek v severozápadní hraně, západní stěnou přes kruh vzhůru.
  • Jan Ďoubal, Z. Petráň,27.5.1978
  • Levou západní spárou na balkónek, po lavici vlevo ke kruhu, sokolíkem pres druhý kruh vzhůru.
  • Zdeněk Koťátko, V. Cajthaml,20.7.1964
  • Z lavice v severní stěně přes kruh na polici cesty Severozápadní půlměsíc a jí na vrchol
  • Vít Lachman, V. Novotný,29.8.2008
  • Levou částí severní stěny spárou na odštěp a vzhůru.
  • Zdeněk Koťátko, J. Presler, O. Kejklíček, Z. Rasi,26.7.1962
 • 13)Kejvačka, VII
  • Sokolíkem v pilíři vlevo od "Severní spáry" ke K, doprava k dalšímu sokolíku a jím na vrchol.
  • Zdeněk Petráň a Pavel Novák,18.7.2004
 • 14)Přeskok, Přeskok 3
  • Z Bertovy věže východní a vrchol.
  • Ilja Špitálský, J. Šorm,06.08.1966

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení sezónně povoleno 1. 4. až 31. 10.
Dokumenty Ochrany přírody: Rozhodnutí 2022-2026, Rozhodnutí 2022-2026_Mapy orgán OP CHKO Český Ráj

Podmínky lezení

Podmínky lezení v CHKO Český Ráj:
- používat k přístupu ke skalám veřejné, nebo značené cesty a nepoškozovat rostlinný kryt
- používat jen fixní jištění a textilní jisticí prostředky.
- zachovávat klid, nelézt na mokrém nebo vlhkém pískovci, nerušit hnízdící ptáky
- hlásit zahnízdění ptáků, používat boty s hladkou podrážkou, nebo lézt bosi
- nepoškozovat a neměnit povrch skal (dření lanem, sekání), neodstraňovat rostliny a porosty
- cesty prostupovat vždy zdola, počet lezců v družstvu max. 5, nepoužívat Top Rope
- magnézium a jiné chemické prostředky zakázány, slaňovat jen za trvalé slaňáky
- na požádání ukázat horolezecký průkaz
- režim prvovýstupů – viz mapové polygony.

- prvovýstupy povoluje ochrana přírody prostřednictvím OVK.

OVK Prachov | Hlášení závad | Správce Adam Chrpa | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Upozornění

29. 5. 1.-11. června bude probíhat na Drátníku a Čtyřech palicích na Vysočině školení horské služby. Lezení bude možné, ale bude tam hodně lidí.
Instagram

Instagram Horosvaz