Facebook

Český horolezecký svaz

Sluneční věž

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Český rájPR Prachovské skály

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • Od jihu komínem na balkón a při západní hraně.
  • drážďanští lezci,1929
  • Trhlinou v jižní stěně na balkón.
  • Autoři neznámí
  • Přes JZ hraně na balkón a starou cestou n. v.
  • Jan Šimon, S. Šilhán, Z. Petráň,2.7.1978
  • Od velkého balvanu v pravé části severní stěny koutovou spárou pod strop, doprava a při Z hraně.
  • Josef Janeba,14.10.1933
  • Pravou částí severní stěny k hodinkám, doprava ke kruhu, vzhůru k trhlinkám a jimi.
  • Petr Mocek, V. Cajthaml,27.7.1969
 • 6)Babapuc, IX
  • Cestou příjemných pádů k hodinkám, šikmo doleva (první kruh), přímo do šikmé trhlinky, výše stěnou přes druhý kruh na vrchol.
  • Tomáš Sedláček (jištěn),14.7.1990
  • Středem severní stěny trhlinkami nebo vlevo stěnkou na lavici v severní stěně, doprava ke kruhu, šikmo doprava přes odštípnutý blok do spáry a jí.
  • František Mareš, R. Sauer,29.7.1966
 • 8)Tlustá cesta, VIIIc
  • Severní stěnou přes její kruh k odštípnutému bl0ku, doleva odštěpem k trhlině a přes druhý kruh, šikmo vlevo.
  • Vladimír Charousek, J. Linhart, K. Charousek,23.9.1971
  • Ve spádnici široké severní spáry přes kruh k prvnímu kruhu Tlusté cesty.
  • Vítězslav Chloupek,19.8.1988
  • Při západní hraně na balkón a Starou cestou.
  • Vítězslav Chloupek, V. Šoltys,27.8.1991
  • Cestou Severní stěna na polici v severní stěně, přímo podél trhlinek (kruh) ke druhému kruhu Tlusté cesty, přímo vzhůru ke třetímu kruhu a vzhůru.
  • Petr Slanina, S. Šilhán,14.8.1990
 • 12)San Bambino, VIIIc
  • Vlevo od Půlnočního král0vství stěnou přes tři kruhy.
  • Miroslav Pěnička a MMartin Trnka,1992
  • Cestou Severní stěna na lavici, jí doleva a na další lavici (kruh), podél hrany (druhý kruh) vpravo, doleva a vzhůru.
  • Milan Bureš, J. Macura,25.9.1973
  • Vlevo Na severní straně stěnou (K) na polici a doleva k 1. K od c. Myšákovy vzdechy, touto (tupou hranou a stěnou ke 3. K dále) n. v.
  • Miroslav Macek, P. Levitner,28.9.1985
  • Zeširoka police v jižní stěně jihovýchodní hranou přes tři kruhy.
  • Vlastimil Müller, J. Štěrba,14.9.1962
  • Pravou částí jižní stěny přes tři kruhy.
  • Miroslav Pěnička a Marek Havlík,1992
  • Středem jižní stěny sokolíky na konec, postavením ke kruhu a přímo.
  • Zdeněk Petráň, J. Lachman, L. Šuškleb,5.7.1967
  • Šikmou spárou v jižní stěně, doleva přes lavici a trhlinou na západní hranu a jí.
  • Autoři neznámí
 • 19)Přeskok prudiče, Přeskok 1
  • Popis chybí
  • Ondřej Běhal,7.6.2003

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení sezónně povoleno 1. 4. až 31. 10.
Dokumenty Ochrany přírody: Rozhodnutí 2022-2026, Rozhodnutí 2022-2026_Mapy orgán OP CHKO Český Ráj

Podmínky lezení

Podmínky lezení v CHKO Český Ráj:
- používat k přístupu ke skalám veřejné, nebo značené cesty a nepoškozovat rostlinný kryt
- používat jen fixní jištění a textilní jisticí prostředky.
- zachovávat klid, nelézt na mokrém nebo vlhkém pískovci, nerušit hnízdící ptáky
- hlásit zahnízdění ptáků, používat boty s hladkou podrážkou, nebo lézt bosi
- nepoškozovat a neměnit povrch skal (dření lanem, sekání), neodstraňovat rostliny a porosty
- cesty prostupovat vždy zdola, počet lezců v družstvu max. 5, nepoužívat Top Rope
- magnézium a jiné chemické prostředky zakázány, slaňovat jen za trvalé slaňáky
- na požádání ukázat horolezecký průkaz
- režim prvovýstupů – viz mapové polygony.

- prvovýstupy povoluje ochrana přírody prostřednictvím OVK.

OVK Prachov | Hlášení závad | Správce Adam Chrpa | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Upozornění

19. 5. Domoradice - Sedmý špic. Mezi Paralelní a Sluneční je noveý a dost velký volný blok!!! Označeno křížem z maglajzu, bude sundán příští týden.
Instagram

Instagram Horosvaz