Facebook

Český horolezecký svaz

Velký zbrojnoš

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Český rájPR Prachovské skály

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • Od východu komínem na lavici v jižní stěně, doprava na jihovýchodní hranu a vzhůru.
  • Josef Janeba, J. Pilnáček, J. Myšáková, Štěrba,15.8.1931
  • Ze sedla krátkým sokolíkem a výše stěnou mírně doprava.
  • Pavel Novák, Z. Petráň,21.7.2004
  • Z jeskyňky pod západní hranou přes hrot spárou na lavici v západní hraně, doprava a vzhůru ke kruhu a stěnou.
  • Leopold "Polda" Páleníček, Fery Půlpán,24.10.1966
  • Starou cestou na lavici v jižní stěně, doleva ke kruhu Západní cesty.
  • Leopold "Polda" Páleníček, Fery Půlpán,24.10.1966
  • Severozápadní stěnou doleva k prvnímu kruhu, velkým převisem ke druhému kruhu, doleva za hranu (třetí kruh) na lavici v západní hraně, severozápadní hranou přes čtvrtý a pátý kruh.
  • Christian Günther s druhy,1987
 • 6)Rebelie, RP X
  • Vpravo od “Protiokupantské cesty” stěnou přes čtyři kruhy na balkón a různě.
  • Nesportovní prvovýstup,1992
  • Spárou (kruh) na konec, doprava na lavici v Z hraně, za roj doprava do spáry a “Západní cestou” na vrchol.
  • Jaroslav Jáně a Zdeněk Koťátko, V. Zemančík,25.8.1968
 • 8)Bobřík odvahy, RP IXb
  • Od kruhu Údolní cesty doleva ke druhému kruhu, výše trhlinou a šikmo vlevo stěnou.
  • Roman Vacek a M. Procházka, V. Šoltys,16.10.1990
  • Vpravo od SV hrany přes 4Q do Bobříka odvahy a jím na vrchol.
  • Tomáš Zákora a Miroslav Sameš,4.10.2011
  • Severovýchodní hranou k prvnímu kruhu, východní stěnou přes převis a doprava do severní stěny (nebo od prvního kruhu doprava do severní stěny a trhlinkami ke druhému kruhu), při hraně ke třetímu kruhu a podél trhlin.
  • Bohumil Novotný, A. Militký, Z. Koťátko,11.8.1960
  • Od východu širokou spárou výše komínem na Starou cestu.
  • Josef Janeba, M. Šolcová, A. Schier,21.5.1933
 • 12)Přeskok, Přeskok 3
  • Z Malého zbrojnoše.
  • Petr Mocek,7.7.1973

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení sezónně povoleno 1. 4. až 31. 10.
Dokumenty Ochrany přírody: Rozhodnutí 2022-2026, Rozhodnutí 2022-2026_Mapy orgán OP CHKO Český Ráj

Podmínky lezení

Podmínky lezení v CHKO Český Ráj:
- používat k přístupu ke skalám veřejné, nebo značené cesty a nepoškozovat rostlinný kryt
- používat jen fixní jištění a textilní jisticí prostředky.
- zachovávat klid, nelézt na mokrém nebo vlhkém pískovci, nerušit hnízdící ptáky
- hlásit zahnízdění ptáků, používat boty s hladkou podrážkou, nebo lézt bosi
- nepoškozovat a neměnit povrch skal (dření lanem, sekání), neodstraňovat rostliny a porosty
- cesty prostupovat vždy zdola, počet lezců v družstvu max. 5, nepoužívat Top Rope
- magnézium a jiné chemické prostředky zakázány, slaňovat jen za trvalé slaňáky
- na požádání ukázat horolezecký průkaz
- režim prvovýstupů – viz mapové polygony.

- prvovýstupy povoluje ochrana přírody prostřednictvím OVK.

OVK Prachov | Hlášení závad | Správce Adam Chrpa | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Instagram

Instagram Horosvaz