Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Velký zbrojnoš

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Český rájPR Prachovské skály

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • Severozápadní stěnou doleva k prvnímu kruhu, velkým převisem ke druhému kruhu, doleva za hranu (třetí kruh) na lavici v západní hraně, severozápadní hranou přes čtvrtý a pátý kruh.
  • Ch. Günther,1987
  • Středem severní stěny spárou (kruh) na konec, doprava na lavici v západní hraně, doprava do spáry a Západní cestou.
  • J.Jáně, Zdeněk Koťátko, V. Zemančík,25.8.1968
  • Od východu komínem na lavici v jižní stěně, doprava na jihovýchodní hranu a vzhůru.
  • Josef Janeba, J.Pilnáček, Myšáková, Štěrba,15.8.1931
 • 2)PŘESKOK, Přeskok 3
  • Z Malého zbrojnoše.
  • Petr Mocek,7.7.1973
  • Popis chybí
  • Pavel Novák, Z.Petráň,21.7.2004
  • Z jeskyňky pod západní hranou přes hrot spárou na lavici v západní hraně, doprava a vzhůru ke kruhu a stěnou.
  • Leopold "Polda" Páleníček, Fery Půlpán,24.10.1966
  • Starou cestou na lavici v jižní stěně, doleva ke kruhu Západní cesty.
  • Leopold "Polda" Páleníček, Fery Půlpán,24.10.1966
  • Popis chybí
  • Christian Günther, und Gef., 1987,1.1.1987
 • 7)REBELIE, RP X
  • Vpravo od Údolní cesty stěnou přes čtyři kruhy na balkón a různě.
  • T.Sedláček,1992
  • Popis chybí
  • Jaroslav Jáně a Zdeněk Koťátko, V.Zemančík,25.8.1968
 • 9)BOBŘÍK ODVAHY, RP IXb
  • Od kruhu Údolní cesty doleva ke druhému kruhu, výše trhlinou a šikmo vlevo stěnou.
  • R.Vacek, V.Šoltys,16.10.1990
  • Vpravo od SV hrany přes 4Q do Bobříka odvahy a jím na vrchol.
  • Tomáš Zákora a M.Sameš,4.10.2011
  • Severovýchodní hranou k prvnímu kruhu, východní stěnou přes převis a doprava do severní stěny (nebo od prvního kruhu doprava do severní stěny a trhlinkami ke druhému kruhu), při hraně ke třetímu kruhu a podél trhlin.
  • B. Novotný, A. Militký, Zdeněk Koťátko,11.8.1960
  • Od východu širokou spárou výše komínem na Starou cestu.
  • Josef Janeba, Šolcova, A.Schier,21.5.1933

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení sezónně povoleno 1. 4. až 30. 10.
Dokumenty Ochrany přírody: Rozhodnutí 2016, seznam povolených skal orgán OP CHKO Český Ráj

Podmínky lezení

Podmínky lezení v CHKO Český Ráj:
- Členové ČHS a svazů UIAA musí na požádání ukázat klubový průkaz
- používat k přístupu ke skalám veřejné, nebo značené cesty a nepoškozovat rostlinný kryt
- zachovávat klid, nelézt na mokrém nebo vlhkém pískovci, nerušit hnízdící ptáky
- hlásit zahnízdění ptáků, používat boty s hladkou podrážkou, nebo lézt bosi
- nepoškozovat a neměnit povrch skal (dření lanem, sekání), neodstraňovat rostliny a porosty
- cesty prostupovat vždy zdola, počet lezců v družstvu max. 5, nepoužívat Top Rope
- Zákaz magnézia a chemických prostředků, slaňovat jen za trvalé slaňáky
OVK: povinnost nahlašovat zamýšlené prvovýstupy na _kIy.iilbiLh6b593hIjGKi_ggnwO1p, nebo některému z členů OVK

OVK Prachov | Hlášení závad | Správce Adam Chrpa | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice