Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Šlikova věž

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Český rájPR Prachovské skály

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

 • 1)Stará cesta, VIIb (III), RP VIIb
  • Od východu či západu komínem na severní předskalí, severní stěnou na balkón (dodaný kruh), (postavením) hranou n. v.
  • Josef Janeba, J. Pilnáček, J. Heindl,3.5.1931
  • Komínem na na předskalí
  • Autoři neznámí
  • Z východního předskalí doleva a jihovýchodní stěnou (kruh), přímo (druhý kruh) na balkón ke kruhu cesty.
  • Jaroslav Havlík, J. Ritter,16.10.1957
  • Jihovýchodní stěnou z údolí k prvnímu kruhu jihovýchodní stěny.
  • Milan Bureš,,1990
  • Pravou částí jižní stěny sokolíkovou spárou a převisem ke kruhu, doprava k prvnímu kruhu jihovýchodní stěny či doleva ke kruhu jižní dlouhé varianty.
  • Pavel Krupka, P. Koubek, J. Trnka,12.6.1975
  • Od západu na širokou polici v jižní stěně, jí traverz doprava (kruh) ke kruhu jihovýchodní stěny.
  • Petr Malý a Vladimír Zemančík,19.7.1972
  • Z traverzu k nástupu “jihovýchodní cesty” hranou SV pilíře nebo jeho pravou hranou na pilíř. Vlevo přes komín ke kruhu “Staré cesty” a jí bez stavění (VIIb) na vrchol.
  • Václav Tomíško a Pavel Novák,28.10.2006
  • Komínem na předskalí
  • Autoři neznámí
  • Stěnou vlevo od komínu na plošionu sa SV hranou ke kruhu "Staré cesty"
  • Václav Tomíško a Pavel Novák,28.10.2006
  • Ze středu údolní J stěny jemným sokolíkem do díry a ke kruhu. Přímo k dalšímu kruhu, dále vzhůru mělkým žlábkem ke kruhu, doprava stěnou vlevo od JV hrany (hodiny) na polici. J stěnou při JV hraně (4. kruh) na vrchol.
  • Zdeněk Petráň a Pavel Novák,23.7.2004
  • Od západu na polici v jižní stěně a středem jižní stěny přes tři kruhy.
  • Miroslav Bena, J. Špaček, J. Pešek,30.09.1977
 • 12)Letecká stěna, VIIIc, RP VIIIc
  • Západní stěnou přes tři kruhy.
  • Milan Ent, Z. Koťátko,17.8.1965
 • 13)Pokora, IX
  • Levou částí západní stěny přes tři kruhy.
  • Richard Pažout a Dušan Kubíček,12.9.1992
 • 14)Cesta 5.11, X(VIIc), RP X
  • Podél severozápadní hrany dvojitým postavením a stěnou ke kruhu, nesportovním postavením a stěnou přes druhý kruh na vrchol.
  • Miroslav Bena a Petr Mocek, M. Kratochvíl, J. Jirka,26.8.1978
  • Středem severní stěny přímo vpravo k prvnímu kruhu, doprava a podél spárek ke druhému kruhu, vlevo či vpravo vzhůru.
  • V. Zemančík a P. Malý,29.9.1969
  • Traverz od 2. kruhu “Mlýkařské cesty” ke 2. cesty “5. 11”.
  • Vítězslav Chloupek,31.8.1990
  • Od severu koutkem ke kruhu, stěnou na balkón ke kruhu Staré cesty a postavením.
  • Jaroslav Jáně, J. Ende,15.9.1963
  • JZ stěnou severního předskalí, podél západní hrany ke kruhu, římsou doprava n. v.
  • Roman Vacek, J. Tišer, J. Vacek,3.9.1988
  • S stěnou S předskalí přes kruh.
  • Zdeněk Petráň, T. Rejlek, J. Lachman,23.9.1974
  • Spárou na S předskalí a Starou cestou n. v.
  • Pavel Novák, J. Ďoubal, O. Ďoubal,20.7.2005
 • 21)Východní cesta, IV (VIIb)
  • Hranou, výše spárou na předskalí a “Starou cestou” na vrchol.
  • David Kučera, I. Kučerová, Z. Koťátko,22.10.2000

Obrázková galerie

foto P. Jandík foto P. Jandík foto P. Jandík
Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení sezónně povoleno 1. 4. až 31. 10.
Dokumenty Ochrany přírody: Rozhodnutí 2022-2026, Rozhodnutí 2022-2026_Mapy orgán OP CHKO Český Ráj

Podmínky lezení

Podmínky lezení v CHKO Český Ráj:
- používat k přístupu ke skalám veřejné, nebo značené cesty a nepoškozovat rostlinný kryt
- používat jen fixní jištění a textilní jisticí prostředky.
- zachovávat klid, nelézt na mokrém nebo vlhkém pískovci, nerušit hnízdící ptáky
- hlásit zahnízdění ptáků, používat boty s hladkou podrážkou, nebo lézt bosi
- nepoškozovat a neměnit povrch skal (dření lanem, sekání), neodstraňovat rostliny a porosty
- cesty prostupovat vždy zdola, počet lezců v družstvu max. 5, nepoužívat Top Rope
- magnézium a jiné chemické prostředky zakázány, slaňovat jen za trvalé slaňáky
- na požádání ukázat horolezecký průkaz
- režim prvovýstupů – viz mapové polygony.

- prvovýstupy povoluje ochrana přírody prostřednictvím OVK.

OVK Prachov | Hlášení závad | Správce Adam Chrpa | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Upozornění

29. 5. 1.-11. června bude probíhat na Drátníku a Čtyřech palicích na Vasočině školení horské služby. Lezení bude možné, ale bude tam hodně lidí.
Instagram

Instagram Horosvaz