Facebook

Český horolezecký svaz

Mnich

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Český rájPR Prachovské skály

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

 • 1)Stará cesta, ***, II
  • Středem východní stěny komínem na polici (vlevo), do pravého komína přes převis a spárou na plošinu, komínem na vrchol. Možno též pod převisem přes tzv. koně do levého komína.
  • Josef Hendrych, J. Kubín,4.10.1907
  • Z lavice doleva a rozšiřujícím se komínem na kazatelnu. Sestup do komína “Staré cesty”
  • Josef Janeba, Šolc,26.5.1932
  • Z kazatelny šikmo vzhůru převislou spárou.
  • Jaroslav Havlík, J. Major,18.7.1961
 • 4)Klauzura, VIIb
  • Vpravo od Aragovy cesty pres kruh doprava do komína, jím na balkón, vlevo od cesty Jižní spára stěnou přes kruh.
  • Zdeněk Petráň,1994
  • Z jihovýchodní hrany šikmo vlevo jižní stěnou ke kruhu, postavením a šikmo vlevo ke druhému kruhu, výše na balkón a Aragovou cestou.
  • Petr Mocek a Vladimír Charousek, V. Labík,2.8.1969
 • 6)Pokání, IXc
  • Středem jižní stěny přes dva kruhy ke druhému kruhu cesty Vzduchoplavců.
  • Roman Vacek a M. Procházka,28.7.1986
  • Od jihu komínem mezi Mnichem a Velkým kapucínem na balkónek v severovýchodní hraně Kapucína, přepad do jižní stěny Mnicha, z plošiny jižní spárou (kruh) vzhůru.
  • Josef Janeba, Šolcová, V. Štěrba,29.5.1932
  • Levou dolní variantou, policí doleva do jižní stěny na plošinu pod jižní spárou.
  • Josef Janeba, Šolcová, J. Pilnáček,22.5.1932
  • Šikmou policí v severní stěně Velkého kapucína a přepad do jižní stěny.
  • Josef Janeba, A. Schier, Horníček, B. Štěrba, V. Kern,12.6.1932
  • “Jižní cestou” na Velkého kapucína na balkónek v SV hraně.
  • Bohumil Novotný, J. Havlík,18.5.1960
 • 11)Přeskok, Přeskok 3
  • Z Velkého kapucína na balkónek pod jižní plošinou.
  • Petr Mocek,8.8.1973
  • Zářezem vpravo od Aragovy cesty při jihozápadní hraně ke kruhu. Doprava do spáry a výše rozporem o předskalí Velkého kapucína co nejvýše. Přepadem do jihozápadní hrany Mnicha a jí na balkón. Stěnou vlevo od jižní spáry (druhý kruh) na vrchol.
  • Pavel Novák a Zdeněk Petráň, J. Macoun,29.5.1994
 • 13)Aragova cesta, VIIc
  • Vpravo od západní spáry šikmou stěnkou k prvnímu kruhu, doprava ke spáře (druhý kruh), jí na plošinu v jižní stěně a stěnou vpravo od jižní spáry přes kruh.
  • Jaroslav Havlík, O. Kejklíček,17.8.1966
  • Od 1. K Aragovy c. spárou ke 2. K. stěnou a spárkou přes polici ke 3. K. spárou a sokolíkem ke 4. K. Vlevo stěnou podél hrany přes 5. K n. v.
  • Miroslav Mach a Stanislav Lukavský, P. Mocek,3.6.2008
  • Západní pravou spárou přes kruh.
  • Jaroslav Havlík, F. Kroupa,2.10.1959
  • Levou soárou na balkón při SZ hraně. Doprava do Z stěny, sokolíkem přes dva kruhy a velké hodiny za hranu a stěnou na vrchol.
  • Jaroslav Havlík, J. Franc, I. Šraňkotová,14.6.1962
  • Podél severozápadní hrany ke kruhu, šikmo vlevo ke kruhu Severní rovné varianty a přes další kruh na balkón ke druhému kruhu Studené cesty a vpravo po severozápadní hraně přes dva nýty.
  • Roman Vacek a Jiří Lejsek,1994
  • Severní stěnou přímo k prvnímu kruhu, doprava do zářezu a ke druhému kruhu Studené cesty.
  • MilanBureš, M. Ent,8.8.1973
  • Severní stěnou na římsu, šikmo vpravo (kruh), spárou vzhůru a doprava na balkón (druhý kruh), pravou spárou vzhůru.
  • František Kroupa a J. Havlík,2.10.1959
  • Od druhého kruhu levou spárou.
  • Zdeněk Záhora, M. Černý,2.5.1962
  • Od druhého kruhu doprava za hranu do západní stěny a západními sokolíky přes dva kruhy na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Přes první kruh cesty Inkvizice doprava a sokolíčkem ke 2. kruhu. Středem stěny přes dva kruhy na vrchol.
  • Matek Havlík, S. Šilhán, J. Tůma, J. Lejsek,18.05.1992
 • 23)Inkvizice, VIIIc
  • Severní stěnou na římsu, spárou přímo vzhůru (kruh), doleva a vzhůru ke druhému kruhu, k trhlinám a jimi.
  • Zdeněk Petráň, J. Macoun, V. Komárek,23.9.1985
  • Od severu doleva za severovýchodní hranu a podél ní na balkón v levé části severní stěny, spárou přes druhý kruh a hranou.
  • Jaroslav Brych, J. Major,20.10.1959
  • Od prvního kruhu doprava ke druhému kruhu Studené cesty.
  • Milan Ent, J. Presler,5.8.1965
  • Vpravo od východního komína a převisem na balkón v severovýchodní hraně, doleva do spáry a jí.
  • Zdeněk Koťátko, R. Jakubec,22.7.1962
  • “Starou cestou” pod prvního “koně”, doprava do žlábku a jím k 1. kruhu. Trhlinami a spárou až na její konec (2. kruh). Vpravo hranou na balkón “Manželské spáry” a jí.
  • Zdeněk Petráň, Z. Koťátko ml. , D. Kučera, O. Běhal, V. Mlázovský, J. Všetečka, I. Kučerová, Z. Koťátko, J. Nováček,18.4.2004

Obrázková galerie

foto P. Jandík foto P. Jandík
Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení sezónně povoleno 1. 4. až 31. 10.
Dokumenty Ochrany přírody: Rozhodnutí 2022-2026, Rozhodnutí 2022-2026_Mapy orgán OP CHKO Český Ráj

Podmínky lezení

Podmínky lezení v CHKO Český Ráj:
- používat k přístupu ke skalám veřejné, nebo značené cesty a nepoškozovat rostlinný kryt
- používat jen fixní jištění a textilní jisticí prostředky.
- zachovávat klid, nelézt na mokrém nebo vlhkém pískovci, nerušit hnízdící ptáky
- hlásit zahnízdění ptáků, používat boty s hladkou podrážkou, nebo lézt bosi
- nepoškozovat a neměnit povrch skal (dření lanem, sekání), neodstraňovat rostliny a porosty
- cesty prostupovat vždy zdola, počet lezců v družstvu max. 5, nepoužívat Top Rope
- magnézium a jiné chemické prostředky zakázány, slaňovat jen za trvalé slaňáky
- na požádání ukázat horolezecký průkaz
- režim prvovýstupů – viz mapové polygony.

- prvovýstupy povoluje ochrana přírody prostřednictvím OVK.

OVK Prachov | Hlášení závad | Správce Adam Chrpa | Pravidla lezení

Výbava skály

ObrázekMateriálKusy
Knížka ČHS velkáKnížka ČHS velká1 ks
Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Instagram

Instagram Horosvaz