Facebook

Český horolezecký svaz

Velká ztracená věž

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Český rájPR Prachovské skály

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • Od severu spárou a komínem na předskalí a vzhůru.
  • Kuthan,29.6.1931
  • Koutovou spárou přes bl0k na předskalí a vzhůru.
  • V. Charousek, J. Linhart,3.7.1971
  • Spárou na bl0k a cestou Severní spára.
  • Zdeněk Koťátko, V. Ďoubal,3.7.1971
  • Středem severní stěny trhlinami vlevo do spáry a cestou Severovýchodní spára.
  • Roman Vacek, L. Arndt,24.7.1991
  • Krátkou dvojspárou na balkón a stěnou pravého pilíře podél trhliny k 1. kruhu. Podél SV hrany na balkón a ustupující stěnou (2. kruh) n. v.
  • Pavel Novák, O. Běhal, Z. Petráň,23.7.2002
  • V spárou na balkón, podél dvou spár a komínem.
  • Autoři neznámí
  • Ods JV hranou (1. kruh) na balkón ve V stěně ke 2. kruhu. Stěnou přímo přes další balkónek n. v.
  • Pavel Novák a Zdeněk Petráň,21.7.2002
  • Hranou na balkón ke 3. kruhu cewsty “Skvělý nález” a jí na vrchol
  • Pavel Novák, Z. Petráň, O. Běhal,22.7.2002
  • Jihovýchodní spárou k hodinám, jihovýchodní stěnou přímo.
  • David Kučera, V. Cholasta,19.7.1987
  • Prostřední spárou v jižní stěně na balkón, vpravo do komína a Východní cestou.
  • Josef Janeba,27.8.1932
  • Středem jižní stěny spárou na její konec, doprava k jihovýchodní hraně a jí.
  • Autoři neznámí
  • Podél jihozápadní hrany šikmo doprava vzhůru.
  • Josef Janeba,29.6.1931
 • 13)Kocasovina, VIIc
  • Od Z rozporem, výše stěnou na vrchol
  • Pavel Novák, Z. Petráň, D. Kučera,8.6.1997
  • Spárou v západní stěně na balkón a jižní stěnou.
  • Kynčl, Techner,22.4.1933
  • SZ hranou (kruh)
  • Petr Bouček, I. Kunšár,30.4.2004
 • 16)Přepad, III
  • Přepadem ze Sirotka do severní stěny a jí.
  • Karel Charousek, J. Haspra, A. Brendl,9.8.1975
 • 17)Levý přeskok, Přeskok 3
  • Přeskokem ze Sirotka
  • Jiří Kužel,4.7.2004
 • 18)Pravý přeskok, Přeskok 1
  • Z dosštěpu Sirotka na balkónek Velké ztreacené věže a “Starou cestou” na vrchol.
  • Jiří Kužel,4.7.2004
 • 19)Zelená noha, Přeskok 3
  • Z masivu mezi Nízkou a Vysokou ztracenou věží skokem do police ve V stěně a cestou Skvělý nález na vrchol
  • Ondřej Běhal,7.7.2003

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení sezónně povoleno 1. 4. až 31. 10.
Dokumenty Ochrany přírody: Rozhodnutí 2022-2026, Rozhodnutí 2022-2026_Mapy orgán OP CHKO Český Ráj

Podmínky lezení

Podmínky lezení v CHKO Český Ráj:
- používat k přístupu ke skalám veřejné, nebo značené cesty a nepoškozovat rostlinný kryt
- používat jen fixní jištění a textilní jisticí prostředky.
- zachovávat klid, nelézt na mokrém nebo vlhkém pískovci, nerušit hnízdící ptáky
- hlásit zahnízdění ptáků, používat boty s hladkou podrážkou, nebo lézt bosi
- nepoškozovat a neměnit povrch skal (dření lanem, sekání), neodstraňovat rostliny a porosty
- cesty prostupovat vždy zdola, počet lezců v družstvu max. 5, nepoužívat Top Rope
- magnézium a jiné chemické prostředky zakázány, slaňovat jen za trvalé slaňáky
- na požádání ukázat horolezecký průkaz
- režim prvovýstupů – viz mapové polygony.

- prvovýstupy povoluje ochrana přírody prostřednictvím OVK.

OVK Prachov | Hlášení závad | Správce Adam Chrpa | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Upozornění

19. 5. Domoradice - Sedmý špic. Mezi Paralelní a Sluneční je noveý a dost velký volný blok!!! Označeno křížem z maglajzu, bude sundán příští týden.
Instagram

Instagram Horosvaz