Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Dubnová věž severní

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Český rájPR Prachovské skály

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • Od jihozápadu komínem na podvrchol0vou plošinu a komínem v jižní stěně přes balkón a jihozápadní hranou.
  • Autoři neznámí
  • Vlevo od Širokého kouta spárou výše koutovým komínem na plošinu a Starou cestou (nebo severní spárkou na Střední věž).
  • Zdeněk Petráň, Z. Koťátko, M. Novák,12.8.1978
  • Spárou v severní stěně, vpravo sokolíky (kruh), doprava a koutovou spárkou na balkón, převisem na plošinu, jihozápadní hranou.
  • Zdeněk Petráň, J. Macoun,15.8.1982
  • Od severu trhlinou k jeskyňce (smyce), doprava a spárou na plošinu, Starou cestou.
  • Milan Ent, O. Styblík,13.7.1965
  • Podél nevýrazné hrany k 1, kruhu. Vzhůru a nárně doleva (2. kruh) k “Ťafkově spáře” a jí na vrchol.
  • Pavel Slouka a Martin Procházka, J. Šimůnek,4.9.2005
  • V levé části severní stěny pravou či levou spárou na balkón a hladkou spárou na vrchol.
  • Josef Janeba, R. O. Bauše, F. Zamastil,14.4.1934
  • Od severu komínem na balkón, postavení do stěny a trhlinou.
  • Petr Mocek, M. Bureš, F. Půlpán, O. Peroutka,3.6.1967
 • 8)Kateřina, VIII
  • Podél sokolíku k 1. kruhu a šikmo doleva (2. kruh) hranou na vrchol věžičky
  • Martin Procházka a Stanislav Polášek, O. Procházka,26.9.2005
  • Hranou (2 kruhy) na vrchol věžičky
  • Martin Procházka a Josef Šimůnek,30.6.2007
  • Širokou spárou do výklenku, úzkým komínem na V balkón a “Severovýchodní cestou” na vrchol
  • Váíclav Kern,08.04.1934
  • Spárou, místy širší, pod převis do výklenku
  • Rudolf Otto Bauše,14.4.1934
  • Kratší spárou do výklenku
  • Miroslav Jedlička,14.4.1934
  • “Střední” nebo “Levou variantou” ke spářev JV stěně, jí na JV hranu a podél ní na brlkón
  • Zdeněk Koťátko, J. Linhart, K. Charousek,22.10.1975
  • Úzkým komínem do výklenku
  • Miroslav Jedlička,14.4.1934
 • 15)Vrtuléman, Přeskok 4
  • Od V z Dolejší věžičky přeskokem na balkón ve stěně a dolea trhlinou “Severní cesty” na vrchol.
  • Ondřej Běhal,18.9.2004

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení sezónně povoleno 1. 4. až 31. 10.
Dokumenty Ochrany přírody: Rozhodnutí 2022-2026, Rozhodnutí 2022-2026_Mapy orgán OP CHKO Český Ráj

Podmínky lezení

Podmínky lezení v CHKO Český Ráj:
- používat k přístupu ke skalám veřejné, nebo značené cesty a nepoškozovat rostlinný kryt
- používat jen fixní jištění a textilní jisticí prostředky.
- zachovávat klid, nelézt na mokrém nebo vlhkém pískovci, nerušit hnízdící ptáky
- hlásit zahnízdění ptáků, používat boty s hladkou podrážkou, nebo lézt bosi
- nepoškozovat a neměnit povrch skal (dření lanem, sekání), neodstraňovat rostliny a porosty
- cesty prostupovat vždy zdola, počet lezců v družstvu max. 5, nepoužívat Top Rope
- magnézium a jiné chemické prostředky zakázány, slaňovat jen za trvalé slaňáky
- na požádání ukázat horolezecký průkaz
- režim prvovýstupů – viz mapové polygony.

- prvovýstupy povoluje ochrana přírody prostřednictvím OVK.

OVK Prachov | Hlášení závad | Správce Adam Chrpa | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Upozornění

29. 5. 1.-11. června bude probíhat na Drátníku a Čtyřech palicích na Vasočině školení horské služby. Lezení bude možné, ale bude tam hodně lidí.
Instagram

Instagram Horosvaz