Facebook

Český horolezecký svaz

Americká věž

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Český rájPR Prachovské skály

2 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

 • 1)Jižní cesta, ***, V
  • Od západu mezi Žandarmem a Americkou věží po stupních do sedla pod jižní stěnou a ke kruhu. Zleva vzhůru převisem k hodinám, traverz doprava a na vrchol.
  • Josef Janeba,13.5.1934
 • 2)Ragtime, VIIc
  • Z plošiny přes převis ke kruhu a vpravo na vrchol.
  • Vladimír Šoltys, S. Synek,20.8.1999
  • Z plošiny v jižní stěně do zářezu, traverz doleva k jihozápadní hraně (kruh) a přímo.
  • Milan Bureš, P. Krupka,25.9.1972
  • Traverz doleva na hranu a podél ní na polici. Vpravo od hrany sokolíkem a spárkou na plošinu.
  • Pavel Novák, Z. Petráň,20.7.2004
 • 5)Miami Beach, VIIIa
  • Traverz pod převisem dolewva k zářezu (1. kruh) a jím šikmo vlevo vzhůru pod plotnu (2. kruh). Středem plotny a žlábkem na polici v JZ hraně, sokolíkem ke 3. kruhu a hranou na plošinu v J stěně. J stěnou ke kruhu, 1 m doleva a přímo
  • Pavel Novák a Zdeněk Petráň, Z. Koťátko jun. ,20.7.2004
  • Od západu spárou, doleva do koutové spárky a na plošinu v jižní stěně, Jižní cestou.
  • H. Umlauf, M. Meier,3.8.1968
  • Pravou částí severní stěny komínem na skalní bl0k, spárou do komína až ke skalnímu oknu, traverz doprava a širokou spárou na balkón v jižní stěně a Jižní cestou.
  • Vladimír Charousek a Jaroslav Jáně, Z. Koťátko,16.8.1970
  • Údolní cestou nad první kruh, doprava k ústí sokolíků (druhý kruh), jím přes třetí kruh vzhůru.
  • Josef Šustr, S. Šilhán, R. Brt,22.8.1982
 • 9)Údolní stěna, IX (VIIIb)
  • *** POZOR ***V některých cestách Petra Prachtela mohou být kruhy pochybné kvality či nestandardně osazené. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Severní stěnou šikmo policí do jeskyňky, sokolíkem a stěnou šikmo vpravo k prvnímu kruhu, stěnou ke druhému kruhu, výše stěnou do úrovně t…
  • Petr Prachtel, P. Mocek, V. Cajthaml,2.5.1969
  • Od prvního kruhu Údolní stěny 2 m vzhůru a šikmo vlevo ke 2. kruhu Las Vegas.
  • Roman Vacek, M. Bureš,21.5.1989
 • 12)Dallas, IXb
  • Nástup cestou Údolní stěna k hodinám, přímo stěnou ke kruhu, výše ke druhému kruhu cesty Las Vegas, přímo vzhůru přes další kruh na vrchol.
  • Miroslav Pěnička a Josef Vilímovský,1992
 • 13)Las Vegas, IXc
  • Levou částí severní stěny spárou k prvnímu kruhu, šikmo vpravo ke druhému kruhu, vlevo ke třetímu kruhu a vzhůru.
  • Stanislav Šilhán, M. Bena, K. Živný, Z. Petráň, K. Charousek,25.9.1976
 • 14)Sacramento, IXc
  • Od prvního kruhu Las Vegas stěnou přímo přes kruh ke třetímu kruhu Las Vegas a jím na vrchol.
  • Petr Slanina, S. Šilhán, L. Ulrych, O. Rypl,22.7.1995
 • 15)Arizona hill, VIIIb
  • Východní stěnou k prvnímu kruhu, přes lavici a šikmo vpravo za hranu (druhý kruh), levou částí severní stěny a zpět do východní stěny a vzhůru.
  • Miroslav Bena, S. Šilhán, P. Mocek,2.6.1980
  • Východní stěnou k prvnímu kruhu, na jihovýchodní hranu a jí přes druhý kruh na vrchol.
  • Ilja Špitálský, M. Smrček,8.8.1961

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení sezónně povoleno 1. 4. až 31. 10.
Dokumenty Ochrany přírody: Rozhodnutí 2022-2026, Rozhodnutí 2022-2026_Mapy orgán OP CHKO Český Ráj

Podmínky lezení

Podmínky lezení v CHKO Český Ráj:
- používat k přístupu ke skalám veřejné, nebo značené cesty a nepoškozovat rostlinný kryt
- používat jen fixní jištění a textilní jisticí prostředky.
- zachovávat klid, nelézt na mokrém nebo vlhkém pískovci, nerušit hnízdící ptáky
- hlásit zahnízdění ptáků, používat boty s hladkou podrážkou, nebo lézt bosi
- nepoškozovat a neměnit povrch skal (dření lanem, sekání), neodstraňovat rostliny a porosty
- cesty prostupovat vždy zdola, počet lezců v družstvu max. 5, nepoužívat Top Rope
- magnézium a jiné chemické prostředky zakázány, slaňovat jen za trvalé slaňáky
- na požádání ukázat horolezecký průkaz
- režim prvovýstupů – viz mapové polygony.

- prvovýstupy povoluje ochrana přírody prostřednictvím OVK.

OVK Prachov | Hlášení závad | Správce Adam Chrpa | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Instagram

Instagram Horosvaz