Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Nové povolení lezení pro CHKO Kokořínsko - Máchův kraj

11. 02. 2015 | Rubrika: Ochrana přírody

Dne 9. února 2015 nabylo právní moci rozhodnutí Správy CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, kterým je vydán souhlas s provozováním horolezectví na území této chráněné krajinné oblasti, která byla v září loňského roku rozšířena. Souhlas je platný do konce rok 2019.

 

Souhlas se podle znění rozhodnutí vztahuje na "provádění horolezecké činnosti technikou volného lezení". Za techniku volného lezení se nepovažuje ledolezení, drytooling bouldering a pohyb po ferratách.

 

Rozhodnutí umožňuje provozovat horolezectví a údržbu skal ve všech stávajících horolezeckých terénech na území CHKO, s výjimkou těch, které se nachází na území následujících maloplošných chráněných území: NPR Břehyně - Pecopala, PR Kostelecké Bory, PR Kokořínský důl (část skalní útvar Pokličky a Jestřebické Pokličky), PP Špičák u Střezivojovic, PP Kamenný vrch u Křenova, PP Husa, PP Stráně Hlubokého dolu, PP Stráně Truskavenského dolu, PP Želízky a PP Martinské stěny. Ve většině případů se jedná o malé, z lezeckého hlediska nevýznamné skály, na které se nevztahovalo ani předchozí povolení z roku 1994. Přehled všech povolených horolezeckých terénů je přílohou rozhodnutí.

 

Povolení lezení platí celoročně s výjimkou několika lokalit, kde je možné lezení jen od 1.7. do 31.12. kalendářního roku; důvodem časového omezení je hnízdění ptactva. Jedná se o části sektorů Skály v Planém dole, Skály na Rači, Skály na Vlhošti, Skály na Stříbrném vrchu u Vlhoště a Hradčanská pahorkatina. Přesné vymezení lokality naleznete v textu rozhodnutí. 

 

Na celém území je zakázáno používání magnézia, používání jisticích prostředků poškozujících skálu, lezení za mokra apod., tj. platí zde zásady pískovcového lezení. Na území PR Vlhošť a PP Stříbrný vrch nejsou povoleny prvovýstupy. Prosíme všechny lezce, aby stanovené podmínky dodržovali.

 

 

B. Valentová

sekretariát ČHS

 

 

 

 

Instagram

Instagram Horosvaz