Facebook

Český horolezecký svaz

Omezené možnosti parkování v Labských pískovcích

Omezené možnosti parkování v Labských pískovcích

Upozornění na změnu v oblasti Labské pískovce

Prozatímně je uzavřena odstavná plocha v Rájci (obec Tisá). Důvodem je opatření stanovené Odborem stavebního a životního prostředí obce Libouchec, který reagoval na stížnosti občanů na rušení nočního klidu, živelné kempování a vznik nepořádku. Obec Tisá situaci řeší, je potřeba uvést parkovací plochu do souladu s legislativou. Snaha je zajistit v lokalitě možnost denního parkování. 

Obec Labská Stráň upravila pravidla parkování v obci. V lokalitě Belveder je časově omezeno parkování na max. 2 hod. Parkovací plochy u hřiště a hřbitova jsou určené pouze pro parkování účelově spojené s těmito plochami.

 

Prosíme o respektování všech opatření a doufáme, že se situaci podaří zlepšit; jednání o vytvoření jiných parkovacích míst probíhají. 

 

B. Valentová, sekretariát ČHS

Instagram

Instagram Horosvaz