Facebook

Český horolezecký svaz

Vyhledávání v databázi skal

Vyhledávání v databázi skal
21. 07. 2020 | Rubrika: Správa skalních oblastí | Komentáře (1)

Databázi Skály ČR dosud chyběla odpovídající možnost vyhledávání skal, lezeckých cest a objektů. Univerzální hledání na webu ČHS, které dává výsledky z celého webu, je pro vyhledávání v databázi nedostačující, mj. i proto, že fulltextové vyhledávání omezuje počet vyhledaných objektů na 500 výskytů, což např. při hledání Údolní cesty, kterých evidujeme 1155, nestačí. 

 

S tímto stavem jsme se nechtěli smířit a proto jsme připravili v rámci dostupných finančních možností jednoduché vyhledávání specializované na databázi skal, které dává výsledky podstatně použitelnější. Není to sice ten kýžený cílový stav, kdy si budeme moci vyhledávat i podle obtížností, počtu hvězdiček, nebo filtrovat jen cesty ve stínu, ale i tak jde o podstatné zlepšení stávajícího stavu.

 

Toto nové vyhledávání je na webu ve zkušebním provozu dostupné na adrese https://www.horosvaz.cz/vyhledavani-v-databazi-skal-cr/

a najdete ho také v menu webu vlevo:

Skály -> Vyhledávání v databázi skal - betaverze

 

Napsaný text se vyhledává v názvu objektu, seznamu zúčastněných lezců a v podmínkách lezení. Vše, co je napsáno, se bere jako doslovná fráze, a to včetně mezer na začátku nebo konci i v případech, že jde o vice slov. Zobrazují se všechny výsledky bez omezení počtu.

 

Výsledky jsou rozdělené do skupin podle kategorie - region, oblast, sektor, skála, cesta, lezci, podmínky lezení.

V záhlaví se ukazuje kolik výsledků se v jednotlivých kategoriích našlo. Každý výsledek je na dva řádky.

V prvním řádku je  samotný vyhledaný text, ve druhém pak umístění ve struktuře databáze. Výjimkou je kategorie Podmínky lezení, kde je vypsaný celý text podmínek.

 

V každé kategorii jsou výsledky tříděné podle regionu, oblasti, sektoru, skály, cesty podle toho, co z toho pro danou kategorii přichází v úvahu.

 

Neviditelné znaky ve vyhledávaném textu jsou mezery. Pokud je v hledaném textu mezera na konci, vyhledá se text, který ještě pokračuje. Příklad: "jižní stěna" vyhledá všechno, kde je jižní stěna.

"jižní stěna " (tedy s mezerou na konci) vyhledá jen objekty, kdy za slovy jižní stěna pokračuje název dál, například "jižní stěna přímo", nebo "jižní stěna levá" a podobně, zatímco objekt nazvaný jen "jižní stěna" nevyhledá.

Na jednu stranu se toho dá cíleně využít, na druhou stranu se může mezera na konci udělat omylem a pak dostanu jiné výsledky, než jsem chtěl. Proto další anketní otázka: Máme automaticky odstranit mezery na začátku a konci hledaného textu? 

Příklady použití

kliknutím na hledaný text se vám ve vedlejším okně popisované vyhledávání spustí.

 

Hledám skálu "Olé" v Ostrově.

Hledaný text: Olé

Najde se všechno, co obsahuje v názvu písmena ole bez rozlišení velikosti a bez diakritiky. Například Apolena, Holeček, Je to dané nastavením celé databáze, která je základem webu ČHS, že nerozlišuje při hledání diakritiku a velikost písmen. 

- Možnost 1: Protože vím, že hledám skálu v Ostrově, kliknu na kategorii Skála v záhlaví výsledků, naroluji si podle abecedy na Labské pískovce a Ostrov a mám to.

- Možnost 2: Alternativně mohu zmáčknout kombinaci CTRl-F a napsat „Olé”. Protože vyhledávač v prohlížeči respektuje diakritiku i velikost písmen, ve výsledcích se skála najde jednoznačně.

 

Hledám cestu "Převislá" + něco

a nevím co, někde v Českém Ráji a vím, že ji dělal Kopal s dalšími.

Hledaný text: Kopal”

- Možnost 1: V záhlaví výsledků kliknu na Prvovýstupci a dívám se na název cesty na konci druhého řádku výsledků až najdu „Převislá cesta”

- Možnost 2: Na stránce výsledků stisknu CTRL-F a nechám najít na stránce slovo Převislá

 

Hledám cesty, na kterých se podílel Petr Slanina

Hledaný text: Slanina

Nalezená cesta je jedna, V kategorii prvovýstupců jich je 2171 a jsou seřazené podle struktury databáze - region, oblast, sektor, skála, cesta. 

Tento způsob řazení je vhodný, pokud chci, zjednodušeně řečeno, najít cesty od Slaniny v konkrétním místě, bez ohledu na jeho spolulezce. Asi by bylo vhodné vypsat i datum prvovýstupu, takhle ho zjistím až po kliknutí na název cesty. 

Pokud bych chtěl vidět kolik cest a které se kterým spolulezcem Slanina udělal, bylo by lepší třídit výsledky nejprve podle seznamu prvolezců a až potom podle zařazení v databázi (region, oblast atd.) To je další otázka do ankety.

 

Hledám kde jsou nějaké podmínky pro prvovýstupy

Hledaný text: „Prvovýstup”

Pomocí odkazu v záhlaví skočím na kategorii Podmínky lezení a podívám se na místa, která mne zajímají. V záhlaví výsledku je název objektu, u kterého jsou podmínky zapsané a je třeba vědět,  že platí pro všechny podřízené objekty a na nižší úrovni k nim mohou být přidané další podmínky. Jsou-li podmínky u oblasti, platí pro všechny sektory, skály a cesty uvnitř.

 

Aby vám hledání co nejvíce vyhovovalo, mám prosbu, abyste si ho vyzkoušeli a dali vědět svůj názor na následující otázky, podle kterých bude udělaná finální verze. Napište odpovědi na mé otázky buď do komentářů ke článku, nebo na mail %dnva1h6LTuy8~inWskmb se subjektem Vyhledávání.

 

Děkuje Petr Jandík, správce databáze skal.

 

Otázky k vyhledávání:


  1. Velikost a tučnost písma výsledku.
   a) vyhovuje jak je teď:
   Verdana bold
   Verdana regular 10 p.....

   b) Oba řádky stejné písmo i velikost, odlišit tučností:
   Verdana Bold 10p
   Verdana regular 10p

   c) Horní řádek písmo Raleway 11 bodů tučné, dolní jak je teď.
   Raleway 11p
   Verdana regular 10p

  2. Třídění kategorie Prvovýstupci
      a) vyhovuje jak je - směřuje na všechny cesty hledaného na konkrétním místě bez ohledu na kombinaci jmen spolulezců.


      b) třídit nejprve podle sestavy prvovýstupců a v rámci jedné sestavy třídit podle struktury databáze. Směřuje na historii, prioritně kdo s kým dělal cesty a teprve další kritérium je kde.

 

  3. Přidat do výpisu kategorie prvovýstupců ještě datum prvovýstupu? 

 

  4. Upozornit u Podmínek lezení u jaké úrovně objektu jsou a že platí i pro všechny nižší objekty?

 

  5. Smazat automaticky mezeru na začátku a konci hledaného textu?

| Komentáře(1)
Instagram

Instagram Horosvaz