Facebook

Český horolezecký svaz

Bratranecká

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO BroumovskoNPR Adršpašsko-teplické skály

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • Zdeněk Zilvar a Petr Mocek a Stanislav Lukavský,18.7.2004
  • Tomáš Kubias a Petr Mocek a Stanislav Lukavský,29.7.2006
  • Z náhorní soutěsky komínem na plató mezi Bratraneckou věží a Hurajdou. Stěnou (umělé stupy) na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Uprostřed náhorní stěny v soutěsce spárou (kruh) na konec. Stavěním a vlevo stěnou na vrchol.
  • Egon Liefer a Rudolf Eisenreich, R.Poschwitz,6.8.1973
 • 3)RAINBUŇK, VIIb
  • Vpravo od západní hrany (z okrajovky) překrokem a stěnou ke kruhu. Vpravo stěnou na vrchol.
  • Petr Mocek, A.Morávek, M.Rusý,23.5.1981
 • 4)BÍLÝ SPORT, VIIIb
  • Z terasy od Krále (v pravé části SZ stěny) spárou, která přechází vlevo do římsy a tou k 1. kruhu. Vlevo stěnou, žlábkem a jemným sokolíkem ke 2. kruhu. Stěnou vlevo do spáry a na plošinu. Cestou Náhradní volno bez stavění na vrchol.
  • Stanislav Lukavský,15.8.1992
 • 5)NÁHRADNÍ VOLNO, VIIa, RP VIIc
  • Z údolní terasy v pravé části stěny spárou na plošinu. Žlábkem ke kruhu, (stavěním ze sedačky) spárou k římse, v ní doprava a stěnou na vrchol.
  • Jiří Šlégl a Jaroslav Houser, Z.Hubka,8.7.1975
  • V levé části údolní terasy spárou a vpravo stěnou na balkon k 1. kruhu. Žlábkem na plošinu. Spárou, trhlinou (2. kruh) a stěnou k převisu. Traverz v převisu vpravo, sokolíkem, žlabem a vpravo stěnou na vrchol.
  • Stanislav Lukavský, P.Zeiska,7.6.1987
  • Vpravo od Klikatky na odštěp (1.kruh), po hřebenu na východní hranu (2.kruh), stěnkou na vrchol.
  • Autoři neznámí
 • 8)KLIKATKA, **, III
  • Z údolní terasy v levé části stěny krátkými stěnkami na odštěp a po něm přímo na pilíř. Po platu přechodem doleva a Starou cestou na vrchol.
  • Milan Ent, E.Zemánkova,3.6.1967
 • 9)Ruchadlo, VIIc
  • Spárou (za věží Jaruška) k 1.kruhu. Vpravo podél sokolíkového žebra ke 2.kruhu. Stěnou a vpravo spárou ke 3.kruhu. Spárou na pilíř, přechodem vlevo na plató, St.c. na vrchol.
  • Zdeněk Zilvar a Petr Mocek a Stanislav Lukavský,18.7.2004
  • V levé části údolní (SV) stěny koutovou spárou a komínem na balkon. Vlevo stěnou ke kruhu, stěnou a spárou na pilíř. Přepadem a stěnou podél východní hrany na vrchol.
  • Petr Mocek a Stanislav Lukavský, A.Špinková, M.Rusý,29.5.1983

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno od 1.7. do 31.12.
Dokument Ochrany přírody: Opatření OP 2019, orgán OP CHKO Broumovsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostů na skalách, neodstraňovat kameny, dřeviny a organickou hmotu ze spár
- K přístupu použít turistické cesty a značené přístupové stezky
- nerušit hnízdící ptáky, lézt jen na suché skály v botách s měkkou podrážkou
- jištění fixními prostředky a textilními smyčkami, nedřít skálu lanem, nesekat
- magnézium zakázané, lézt jen za denního světla
- prvovýstupy jen členové ČHS, výcvik max 3 osoby s instruktorem.

OVK Broumovsko | Hlášení závad | Správce Lukáš Jánský | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Instagram

Instagram Horosvaz