Facebook

Český horolezecký svaz

Bratranecká

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO BroumovskoNPR Adršpašsko-teplické skály

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • Zdeněk Zilvar a Petr Mocek a Stanislav Lukavský,18.7.2004
  • Tomáš Kubias a Petr Mocek a Stanislav Lukavský,29.7.2006
  • Z náhorní soutěsky komínem na plató mezi Bratraneckou věží a Hurajdou. Stěnou (umělé stupy) na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Uprostřed náhorní stěny v soutěsce spárou (kruh) na konec. Stavěním a vlevo stěnou na vrchol.
  • Egon Liefer a Rudolf Eisenreich, R. Poschwitz,6.8.1973
 • 3)Rainbuňk, VIIb
  • Vpravo od západní hrany (z okrajovky) překrokem a stěnou ke kruhu. Vpravo stěnou na vrchol.
  • Petr Mocek, A. Morávek, M. Rusý,23.5.1981
 • 4)Bílý sport, VIIIb
  • Z terasy od Krále (v pravé části SZ stěny) spárou, která přechází vlevo do římsy a tou k 1. kruhu. Vlevo stěnou, žlábkem a jemným sokolíkem ke 2. kruhu. Stěnou vlevo do spáry a na plošinu. Cestou Náhradní volno bez stavění na vrchol.
  • Stanislav Lukavský,15.8.1992
 • 5)Náhradní volno, VIIa, RP VIIc
  • Z údolní terasy v pravé části stěny spárou na plošinu. Žlábkem ke kruhu, (stavěním ze sedačky) spárou k římse, v ní doprava a stěnou na vrchol.
  • Jiří Šlégl a Jaroslav Houser, Z. Hubka,8.7.1975
  • V levé části údolní terasy spárou a vpravo stěnou na balkon k 1. kruhu. Žlábkem na plošinu. Spárou, trhlinou (2. kruh) a stěnou k převisu. Traverz v převisu vpravo, sokolíkem, žlabem a vpravo stěnou na vrchol.
  • Stanislav Lukavský, P. Zeiska,7.6.1987
  • Vpravo od Klikatky na odštěp (1. kruh), po hřebenu na východní hranu (2. kruh), stěnkou na vrchol.
  • Autoři neznámí
 • 8)Klikatka, **, III
  • Z údolní terasy v levé části stěny krátkými stěnkami na odštěp a po něm přímo na pilíř. Po platu přechodem doleva a Starou cestou na vrchol.
  • Milan Ent, E. Zemánkova,3.6.1967
 • 9)Ruchadlo, VIIc
  • Spárou (za věží Jaruška) k 1. kruhu. Vpravo podél sokolíkového žebra ke 2. kruhu. Stěnou a vpravo spárou ke 3. kruhu. Spárou na pilíř, přechodem vlevo na plató, St. c. na vrchol.
  • Zdeněk Zilvar a Petr Mocek a Stanislav Lukavský,18.7.2004
  • V levé části údolní (SV) stěny koutovou spárou a komínem na balkon. Vlevo stěnou ke kruhu, stěnou a spárou na pilíř. Přepadem a stěnou podél východní hrany na vrchol.
  • Petr Mocek a Stanislav Lukavský, A. Špinková, M. Rusý,29.5.1983

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení zakázáno od 1.1. do 30.6.
Dokument Ochrany přírody: OOP 2019, orgán OP CHKO Broumovsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostů na skalách, neodstraňovat kameny, dřeviny a organickou hmotu ze spár
- K přístupu použít turistické cesty a značené přístupové stezky
- nerušit hnízdící ptáky, lézt jen na suché skály v botách s měkkou podrážkou
- jištění fixními prostředky a textilními smyčkami, nedřít skálu lanem, nesekat
- zákaz magnézia, lézt jen za denního světla
- prvovýstupy jen členové ČHS, výcvik max 3 osoby s instruktorem

OVK Broumovsko | Hlášení závad | Správce Lukáš Jánský | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Upozornění

27. 6. Sokol vyhnízil na Ostaši. CHKO Broumovsko děkuje za respektování jeho ochrany.
22. 6. Úspěšný konec hnízdění sokolů Rájec,Ostrov,Bělá,Modřín, Spanělská stěna na pravém břehu
20. 6. Hnízdění skončilo na masivu Kůň a Policejní úspěšně, sokoli měli dva mladé. Díky za respektování jejich ochrany.
Instagram

Instagram Horosvaz