Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Saská hlava

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO BroumovskoNPR Adršpašsko-teplické skály

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

 • 1)Stará cesta, VIIb
  • Od JV koutovou zalomenou spárou na porostlý balkon. Z jeho pravého okraje úzkým komínkem, výše stěnou do průchozí jeskyně v SV stěně a vlevo do výklenku. Spárou přes převis na předvrchol a stěnou (kruh) na vrchol.
  • Wilhelm Fiehl, J. Unger,21.5.1923
  • Uprostřed údolní stěny spárou a komínem na porostlý balkon.
  • Ladislav Šolc, A. Umlauf,16.5.1964
  • Náhorním koutovým komínem k 1. kruhu (je vidět od záp. hrany Čapky), spárou do jeskyňky a spárou přímo (2. kruh) na předvrchol Staré cesty a jí na vrchol.
  • Andreas Stephan a Stanislav Lukavský,2005
  • Z náhorní strany komínem nebo koutovou spárou na pilíř. Spárou do jeskyně (třetí slaňovací kruh), vpravo spárou přes převis na předvrchol a Starou cestou, na vrchol.
  • Ladislav Šolc, S. Lukavský, J. Siefert,18.7.1970
  • Z náhorního předskalí přepadem a spárkou ke kruhu, stavěním ze sedačky a spárou na konec. V římse doprava a komínem do průchozí jeskyně v JZ stěně. Spárou přes stropový převis na předvrchol a Starou cestou na vrchol.
  • Jaroslav Houser, M. Fenik, F. Otradovský,25.7.1970
  • Nástup je pod středem SZ stěny. Spárou k římse, v ní doleva, spárou, žlábkem za severní hranu a spárou na porostlý balkon. Stěnou doprava za západní hranu a šikmým zářezem doprava do průchozí jeskyně v JZ stěně. Stěnou šikmo doleva na západní hranu k 1. kruhu. Stěnou doleva na b…
  • Stanislav Lukavský, Z. Hauft, E. Schulhofová, M. Fenik,29.8.1976
  • Pravou údolní hranou k 1. kruhu. Hranou ke 2. kruhu, stěnou do římsy a tou doleva do žlabu, jím na balkon. V pravé části stěnou ke 3. kruhu. Stavěním ze sedačky do římsy a tou vpravo do žlábku. Jím na 2. balkon. Stěnou (4. kruh) pod hlavu a vlevo ke kruhu „St. c. “. Jí na vrchol.
  • Vladimír Kadlčík, L. Kadlčíková,20.3.1989
  • Nástup je vlevo od Nástupové varianty Staré cesty. Stěnou (2 kruhy) ke 3. kruhu. Traverz vpravo stěnou do spáry a tou na porostlý balkon. Stěnou zleva ke 4. kruhu. Stěnou, trhlinou a opět stěnou (5. kruh) nad průchozí jeskyni v SV stěně věže k 6. kruhu. Stěnou a přes převis k 7.…
  • Jiří Prokop a Stanislav Lukavský a Petr Mocek,12.9.1999
 • 9)Klukovina, VIIa
  • V levé části údolní stěny komínem na blok a stavěním na porostlý balkon. Vlevo spárou u východní hrany na konec, stěnou vlevo přes stupně a spárou na předvrchol. Starou cestou na vrchol.
  • Stanislav Lukavský a Jaroslav Houser,5.7.1981

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Sezónní zákaz lezení od 1.1. do 30. 6.
Dokument Ochrany přírody: opatření OP 2019, orgán OP CHKO Broumovsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostů na skalách, neodstraňovat kameny, dřeviny a organickou hmotu ze spár
- K přístupu použít turistické cesty a značené přístupové stezky
- nerušit hnízdící ptáky, lézt jen na suché skály v botách s měkkou podrážkou
- jištění fixními prostředky a textilními smyčkami, nedřít skálu lanem, nesekat
- zakázáno magnézium, lézt jen za denního světla
- prvovýstupy jen členové ČHS, výcvik max 3 osoby s instruktorem

OVK Broumovsko | Hlášení závad | Správce Jakub Kácha | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Instagram

Instagram Horosvaz