Facebook

Český horolezecký svaz

Saská hlava

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO BroumovskoNPR Adršpašsko-teplické skály

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • 1)STARÁ CESTA, VIIb
    • Od JV koutovou zalomenou spárou na porostlý balkon. Z jeho pravého okraje úzkým komínkem, výše stěnou do průchozí jeskyně v SV stěně a vlevo do výklenku. Spárou přes převis na předvrchol a stěnou (kruh) na vrchol.
    • Wilhelm Fiehl, J.Unger,21.5.1923
    • Uprostřed údolní stěny spárou a komínem na porostlý balkon.
    • Ladislav Šolc, A.Umlauf,16.5.1964
    • Náhorním koutovým komínem k 1.kruhu (je vidět od záp.hrany Čapky), spárou do jeskyňky a spárou přímo (2.kruh) na předvrchol Staré cesty a jí na vrchol.
    • Andreas Stephan a Stanislav Lukavský,2005
    • Z náhorní strany komínem nebo koutovou spárou na pilíř. Spárou do jeskyně (třetí slaňovací kruh), vpravo spárou přes převis na předvrchol a Starou cestou, na vrchol.
    • Ladislav Šolc, S.Lukavský, J.Siefert,18.7.1970
    • Z náhorního předskalí přepadem a spárkou ke kruhu, stavěním ze sedačky a spárou na konec. V římse doprava a komínem do průchozí jeskyně v JZ stěně. Spárou přes stropový převis na předvrchol a Starou cestou na vrchol.
    • Jaroslav Houser, M.Fenik, F.Otradovský,25.7.1970
    • Nástup je pod středem SZ stěny. Spárou k římse, v ní doleva, spárou, žlábkem za severní hranu a spárou na porostlý balkon. Stěnou doprava za západní hranu a šikmým zářezem doprava do průchozí jeskyně v JZ stěně. Stěnou šikmo doleva na západní hranu k 1. kruhu. Stěnou doleva na b…
    • Stanislav Lukavský, Z.Hauft, E.Schulhofová, M.Fenik,29.8.1976
    • Pravou údolní hranou k 1.kruhu. Hranou ke 2.kruhu, stěnou do římsy a tou doleva do žlabu, jím na balkon. V pravé části stěnou ke 3.kruhu. Stavěním ze sedačky do římsy a tou vpravo do žlábku. Jím na 2.balkon. Stěnou (4.kruh) pod hlavu a vlevo ke kruhu „St.c.“. Jí na vrchol.
    • Vladimír Kadlčík, L.Kadlčíková,20.3.1989
    • Nástup je vlevo od Nástupové varianty Staré cesty. Stěnou (2 kruhy) ke 3. kruhu. Traverz vpravo stěnou do spáry a tou na porostlý balkon. Stěnou zleva ke 4. kruhu. Stěnou, trhlinou a opět stěnou (5. kruh) nad průchozí jeskyni v SV stěně věže k 6. kruhu. Stěnou a přes převis k 7.…
    • Jiří Prokop a Stanislav Lukavský a Petr Mocek,12.9.1999
  • 9)KLUKOVINA, VIIa
    • V levé části údolní stěny komínem na blok a stavěním na porostlý balkon. Vlevo spárou u východní hrany na konec, stěnou vlevo přes stupně a spárou na předvrchol. Starou cestou na vrchol.
    • Stanislav Lukavský a Jaroslav Houser,5.7.1981

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno od 1.7. do 31.12.
Dokument Ochrany přírody: Opatření OP 2019, orgán OP CHKO Broumovsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostů na skalách, neodstraňovat kameny, dřeviny a organickou hmotu ze spár
- K přístupu použít turistické cesty a značené přístupové stezky
- nerušit hnízdící ptáky, lézt jen na suché skály v botách s měkkou podrážkou
- jištění fixními prostředky a textilními smyčkami, nedřít skálu lanem, nesekat
- magnézium zakázané, lézt jen za denního světla
- prvovýstupy jen členové ČHS, výcvik max 3 osoby s instruktorem.

OVK Broumovsko | Hlášení závad | Správce Lukáš Jánský | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

  • Zákaz lezení
  • Částečný zákaz lezení
  • Zákaz kvůli hnízdění
  • Zákaz částí kvůli hnízdění
  • Tradiční pískovcové lezení
  • Tradiční lezení
  • Sportovní lezení
  • Skalní lezení
  • Bouldering
  • Drytooling a mix
  • Ledolezení
  • Kolmá cesta
  • Položená cesta
  • Převislá cesta
  • Střecha
  • Jištění nýty a kruhy
  • Jištění vklíněnci
  • Jištění smyčkami
  • Cesty na slunci
  • Cesty ve stínu
  • Vhodné pro pobyt dětí
  • Lezecký park
  • Výcvik
  • Nebezpečí
  • Typická spárová cesta
  • Poškozená cesta

Skály v České republice

Upozornění

30. 7. Labák pravý břeh, Růžové stěny. Mladí čápi ještě nelétají, uzávěra prodloužena do 20.8. Díky za respektování.
Instagram

Instagram Horosvaz