Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Královna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO BroumovskoNPR Adršpašsko-teplické skály

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • V náhorní stěně (kruh) spárou a stěnou, traverz doleva na hranu (2. kruh), traverz vlevo (3. kruh), traverz stále vlevo (4. a 5. kruh), na hraně traverz v římse vlevo (6. kruh), žlábkem (7. a 8. kruh), stěnou (9. a 10. kruh), saským stavěním do žlábku a jím na balkon. Spárou (11…
  • Miroslav Mach a Stanislav Čejp a Stanislav Lukavský,8.8.2016
 • 1)Studničkův odkaz, VIIIa, RP IXb, 40m
  • Z bloku na náhorním předskalí vydatným stavěním k 1. kruhu. Stavěním ze sedačky doprava k římse, stěnou přes převis ke 2. kruhu (stavěním ze sedačky) a stěnou ke 3. kruhu. Stěnou na římsu, vlevo do kouta a spárou na kazatelnu. Vpravo stěnou k 4. kruhu, (stav. ) stěnou pod převis…
  • Bruno Flegel a Ilja Špitálský, M. Rusý,11.7.1965
 • 2)Ber či neber, IXb, 40m
  • Cestou "Studničkův odkaz“ ke 4. kruhu (stavění pouze k 1. kruhu a od něj). Od něj traverz vpravo na kazatelnu a šikmo vpravo přes převis k 5. kruhu. Přes převis a sokolem k 6. kruhu a přímo na vrchol.
  • Pavel Henke a Pavel Bechyně,24.8.2000
 • 3)Salve Regina, Xb, 50m
  • Podél západní hrany 6 kruhů do žlábku, jím na římsu (7. kruh), žlabem (8. kruh) na balkon a traverz doprava k 9. kruhu, přes převis a k 10. kruhu, žlábkem na vrchol (9. a 10. kruh patří k Pražské cestě).
  • Jiří Koutský a Vlastimil Adam,26.8.2007
 • 4)Royal Arches, IXb, 40m
  • Uprostřed SV stěny žebrem a spárou do římsy, vlevo přechodem do spáry, tou a vlevo stěnou přes sokolíková žebra k 1. kruhu. Vlevo stěnou za hranu do spáry, tou ke 2. kruhu cesty Stiudničkův odkaz. Touto cestou bez stavění na vrchol.
  • Bernd Arnold, G. Ludewig, G. Müller,19.8.1983

Obrázková galerie

Foto JH
Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení zakázáno od 1.1. do 30.6.
Dokument Ochrany přírody: OOP 2019, orgán OP CHKO Broumovsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostů na skalách, neodstraňovat kameny, dřeviny a organickou hmotu ze spár
- K přístupu použít turistické cesty a značené přístupové stezky
- nerušit hnízdící ptáky, lézt jen na suché skály v botách s měkkou podrážkou
- jištění fixními prostředky a textilními smyčkami, nedřít skálu lanem, nesekat
- zákaz magnézia, lézt jen za denního světla
- prvovýstupy jen členové ČHS, výcvik max 3 osoby s instruktorem

OVK Broumovsko | Hlášení závad | Správce Jakub Kácha | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Upozornění

29. 5. 1.-11. června bude probíhat na Drátníku a Čtyřech palicích na Vasočině školení horské služby. Lezení bude možné, ale bude tam hodně lidí.
Instagram

Instagram Horosvaz